7 สิ่งทีไม่ควรทำต่อหน้าลูก

เพราะพ่อแม่คือต้นฉบับของลูก ยิ่งในเด็กวัยเล็ก ๆ จะซึมซับและมีพฤติกรรมเลียนแบบจากคนใกล้ตัวได้ง่าย นั้นก็คือพ่อแม่ ไม่ว่าพ่อแม่จะทำอะไรทุกอย่างจะอยู่ในสายตาลูกเสมอ ดังนั้นพ่อแม่ควรตระหนักก่อนทำอะไรลงไป ลองดูซิว่าลูกอยู่ตรงหน้าหรือเปล่า

app info
get app banner