สิทธิบัตรทอง คนท้อง และลูกน้อย สิทธิประโยชน์ดีๆ ที่แม่ควรรู้

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

สิทธิบัตรทอง หรือที่รู้จักกัน 30 บาท จ่ายทุกโรค อัพเดตล่าสุดที่คนท้องและลูกน้อยจะได้รับมีอะไรบ้าง ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารยังไงเพื่อให้ได้สิทธิ

สิทธิบัตรทอง คนท้อง และลูกน้อย สิทธิประโยชน์ดีๆ ที่แม่ควรรู้

สิทธิบัตรทอง หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. )เป็นสวัสดิการเบิกค่ารักษารพ.รัฐ หรือสถานพยาบาลใดๆ ที่ลงทะเบียนกับทางรัฐ ของประชาชนคนไทยทุกคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิ์เบิกใน สวัสดิการข้าราชการ, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น, สวัสดิการของหน่วยงานรัฐอื่นๆ โดยให้สิทธิประโยชน์กับแม่ท้อง และเด็ก ดังต่อไปนี้

กลุ่มแม่ตั้งครรภ์

 • บริการฝากครรภ์คุณภาพ
 • บริการตรวจหลังคลอด
 • บริการเยี่ยมบ้าน
 • บริการส่งเสริมการให้นมแม่ในสถานที่ทำงาน

กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี

 • บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป
 • บริการวิตามินเค
 • บริการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
 • บริการวัคซีนป้องกันโรค
  • วัณโรค (BCG)
  • ไวรัสตับอักเสบบี (HB)
  • คอตีบ บาดทะยัก และไอกรนชนิด ทั้งเซลล์ และตับอักเสบบี (DTwP-HB) และวัคซีนป้องกัน คอตีบ บาดทะยัก และไอกรนชนิด ทั้งเซลล์ (DTwP)
  • โปลิโอชนิดกิน/ฉีด (OPV/IPV)
  • หัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR)
  • ไข้สมองอักเสบเจอี (JE)
  • ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 • บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • บริการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กจากการวัดเส้นรอบศีรษะเด็ก
 • บริการตรวจการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
 • บริการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ
 • บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และการทาฟลูออร์ไรด์วาร์นิช
 • บริการยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • บริการยาต้านไวรัสเอดส์ และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
 • บริการนมผงทารกสำหรับเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี
 • บริการสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
 • บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
สิทธิบัตรทอง สิทธิบัตรทอง

สิทธิบัตรทอง

กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี

 • บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั่วไป
 • บริการวัคซีนป้องกันโรค
  • วัณโรค (BCG)
  • คอตีบบาดทะยัก (DT)
  • โปลิโอชนิดกิน (OPV)
  • หัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR)
  • ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 • บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • บริการคัดกรองสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
 • บริการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ
 • บริการคัดกรองความผิดปกติทางการได้ยิน
 • บริการประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ
 • บริการคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเสพสารเสพติด
 • บริการให้คำปรึกษา และคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี
 • บริการวัดความดันโลหิต
 • บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • บริการเคลือบฟลูออไรด์
 • บริการเคลือบหลุมร่องฟัน
 • บริการอนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกัน การควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
 • บริการสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน
 • บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน

นอกจากนี้ สปสช.ได้สนับสนุนดูแลเด็กพิการแต่กำเนิดโดยจดทะเบียนเด็กที่มีความพิการ 5 อันดับโรคแรกที่พบความพิการได้แก่ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แขนขาพิการแต่กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มอาการดาวน์ และภาวะหลอดประสาทไม่ปิด เพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง

อ่านต่อเพิ่มเติม >>

แม่ โรงเรียนพ่อแม่