คุณรู้หรือไม่.. สารอาหารสำคัญที่สุดที่ช่วยในการเจริญเติบโตและเสริมสร้างพัฒนาการแก่ลูกน้อยคืออะไร?

lead image

สารอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่ช่วยให้ลูกน้อยเติบโตและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรง การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกน้อยมาก คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอถึงจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยได้

สำหรับทารกในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต สารอาหารที่สำคัญที่สุดคือ นมแม่”  น้ำนมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่ามากที่สุด เพราะในน้ำนมแม่ประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆ มากมาย ที่มีทั้งภูมิคุ้มกันและฮอร์โมน ซึ่งมีความเหมาะสมของสารอาหารต่างๆ อยู่ในระดับที่พอเหมาะสำหรับทารก นมแม่นั้นย่อยง่ายและดูดซึมได้ดี ซึ่งต่างจากนมวัวหรือนมผงทั่วๆ ไป เพราะในนมแม่มีคุณสมบัติของโปรตีนที่พิเศษ นมแม่มีเวย์โปรตีนที่ย่อยง่าย1 นอกจากนี้ในน้ำนมแม่มีสารอาหารจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสมองของลูกน้อยอย่างมาก2

 

ถ้าพูดถึงเรื่องของ “โปรตีน” โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และยังเป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เซลล์ สมอง และส่วนอื่นๆ แต่ใช่ว่าให้กินโปรตีนมากๆ แล้วยิ่งดี เพราะอาหารแต่ละชนิดมีโปรตีนไม่เท่ากัน ได้มีการศึกษาวิจัยพบว่าการได้รับโปรตีนในปริมาณมากเกินไป จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์ไขมันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน ประเภทของโปรตีนที่เหมาะกับวัยทารกต้องเป็นโปรตีนขนาดเล็กที่ย่อยง่าย เป็นโปรตีนคุณภาพและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสม นมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วน และมีคุณสมบัติดีที่สุดสำหรับทารกอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่คุณแม่มีความจำเป็นต้องเลี้ยงลูกด้วยนมผง คุณแม่ควรจะเลือกนมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงนมแม่มากที่สุด

 

ร่างกายของคนเรามีความต้องการปริมาณโปรตีนที่แตกต่างกันในแต่ละวัย วัยทารกต้องการโปรตีนวันละประมาณ 2.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัม3 และความต้องการนี้จะค่อยๆ ลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งส่วนประกอบของโปรตีนในนมแม่มีปริมาณที่เหมาะสมกับช่วงอายุทารกมากที่สุดซึ่งต่างจากนมผง การเลือกนมให้ทารกคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกนมผงที่มีปริมาณโปรตีนไม่มากหรือน้อยเกินไปต่อความต้องการของทารกในแต่ละช่วงวัย โดยทั่วไปนมผงจะมีปริมาณโปรตีนสูงมากกว่านมแม่ แต่ถ้าทารกได้รับโปรตีนในปริมาณที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดผลเสีย อาจทำให้ทารกมีโอกาสเป็นโรคอ้วนสูงในอนาคต ทางออกที่ดีที่สุดคือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะในน้ำนมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์สำหรับลูกที่มีคุณค่าที่สุด และให้ประโยชน์หลายประการ ทั้งยังลดโอกาสเกิดการแพ้โปรตีนนมวัวจากนมผง

 

เรียนรู้เรื่องโปรตีนสำหรับลูกน้อยเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nestlebaby.in.th/th/allergy/benefit-of-protien/article2

 

 

References :

1www.thaibreastfeeding.org/page.php?id=100

2www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=685

3www.student.chula.ac.th/~54373220/protein.html