เกิดอะไรขึ้น? เมื่อนักข่าวสัมภาษณ์หนูน้อยไปโรงเรียนวันแรก

lead image