สัปดาห์นมแม่โลก ประกาศให้รู้คุณค่าของ “น้ำนมแม่”

สัปดาห์นมแม่โลก ประกาศให้รู้คุณค่าของ “น้ำนมแม่”

คุณแม่ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ถือเป็นอาหารวิเศษที่สุดสำหรับลูกรัก ด้วยเหตุนี้องค์กรพันธมิตรนมแม่โลก (World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA) จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี เป็น “สัปดาห์นมแม่โลก”

สัปดาห์นมแม่โลก ถูกกำหนดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อให้นานาประเทศได้เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และร่วมรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยชูบทบาทให้เห็นความสำคัญของ “ค่าน้ำนม” เพื่อให้คุณแม่ รวมถึงคุณพ่อ ครอบครัว นายจ้าง ตระหนักแล้วเข้าใจในการส่งเสริมให้ลูกได้กินนมแม่

ในประเทศสมาชิกองค์กรอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวแตกต่างกัน ตั้งแต่ 15% ถึง 85% ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 51% จึงรณรงค์และพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สัปดาห์นมแม่โลก, world breastfeeding week

การให้ลูกได้ดูดนมแม่ เริ่มต้นได้ภายในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากทารกเกิด และความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวใน 6 เดือนแรกของชีวิต จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทารกแรกเกิด การให้นมแม่ที่ดีจึงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและดูแลคุณแม่ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดที่ให้นมลูก ดังนั้นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงไม่ได้อยู่ที่คุณแม่แต่เพียงผู้เดียว แต่อยู่ที่ความร่วมมือจากคุณพ่อ และอีกหลายฝ่ายเพื่อช่วยส่งเสริมให้ลูกได้กินนมแม่ และเจริญเติบโตมาด้วยโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการที่ดี

คุณค่าของน้ำนมแม่

น้ำนมแม่จึงเป็นอาหารที่ดีและมีคุณค่าสำหรับลูกน้อย ซึ่งจะได้รับสารอาหารทุกชนิดที่จำเป็นต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ รวมทั้งป้องกันคุ้มครองทารกจากการเจ็บป่วย และลดการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นอัตราส่วนใหญ่ของการตายของทารกในขวบปีแรกทั้งหมด โดยศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลไว้ว่า ร้อยละ 11-13 ของการตายทั้งหมดในเด็กต่ำกว่า 5 ปี สามารถป้องกันได้โดยการให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก และอีกร้อยละ 6 ของการตายทั้งหมดในเด็กต่ำกว่า 5 ปี สามารถป้องกันได้จากการให้อาหารทารกตามวัยร่วมกับนมแม่ ขณะที่ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการตายจากท้องเสีย 7 เท่า และปอดบวม 5 เท่าเมื่อเทียบกับทารกที่ได้กินนมแม่ล้วนๆ ใน 6 เดือนแรก ดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วย “นมแม่” จึงเป็นวิธีการเดียวที่มีประสิทธิผลที่สุดในการป้องกันการตายของทารก

สัปดาห์นมแม่โลก, world breastfeeding week

นอกจากนี้ นมแม่ ยังมีประโยชน์ต่อคุณแม่อีกหลายด้าน เช่น

  • การให้นมแม่หลังคลอดจะทำให้ไม่มีประจำเดือนในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะช่วยยืดระยะการตั้งครรภ์ให้ห่างออกไป
  • ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
  • ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ โรคกระดูกพรุน โรคหลอดและโรคหัวใจ เป็นต้น

พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากจะส่งผลต่อร่างกายแล้ว การโอบกอดลูกเข้ากับอกในขณะให้นมยังทำให้เกิดคุณค่าทางจิตใจกับลูก และช่วยกระตุ้นพัฒนาการให้ลูก คุณหมออธิบายเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากสมองเด็กในระยะแรกเกิดมีเป็นล้าน ๆ เซลล์ โดยการจะเชื่อมเซลล์เส้นประสาทให้เกิดวงจรการเรียนรู้จะต้องได้รับการกระตุ้นบ่อย ๆ โดยนมแม่ ไขมันในนมแม่และสารอื่นๆ ในนมแม่อีกมากมาย จะเป็นตัวหล่อหลอมให้เส้นใยประสาทแข็งแรง นอกจากนี้สัมผัสจากอ้อมกอดของแม่ก็ยังกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อของเส้นประสาทเร็วขึ้น และการที่แม่ได้กอดลูกน้อยเข้ากับอกเพื่อให้ดื่มนม ถือเป็นการสร้างสายใยและความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับลูก”

ดังนั้น ในช่วงสัปดาห์นมแม่จึงน่าจะเป็นการให้คุณแม่และทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้ตระหนักรู้ถึง “ค่าน้ำนม” อันแสนมหัศจรรย์ที่ลูกน้อยจะได้รับ เพื่อจะได้เติบมาโตมาอย่างมีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายและใจ.

ขอบคุณที่มา : www.thaihealth.or.th , www.searo.who.int

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :
น้ำนมเหลืองสุดยอดภูมิต้านทานจากแม่สู่ลูก
กินผักเพิ่มน้ำนม บำรุงพลังให้ซูเปอร์มัม

theAsianparent Community

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner