อาการคนท้อง 1 เดือนแรกที่บ่งบอกว่ากำลังตั้งครรภ์

อาการคนท้องใน 1 เดือนหรือ 1 สัปดาห์แรกมักเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป คุณสามารถสังเกตได้ว่าคุณตั้งครรภ์หรือไม่ ดูว่ามีอาการทั่วไปของคนท้องเหล่านี้บ้างหรือไม่

app info
get app banner