ใช้ทักษะ Executive Functions สอนลูก ให้มีความรับผิดชอบกับพื้นที่ส่วนตัว

ใช้ทักษะ Executive Functions สอนลูก ให้มีความรับผิดชอบกับพื้นที่ส่วนตัว

ใช้ทักษะ Executive Functions (EF) สอนลูก ให้มีความรับผิดชอบกับพื้นที่ส่วนตัว

สอนลูก ให้มีความรับผิดชอบกับพื้นที่ส่วนตัว โดยการใช้ทักษะ EF หรือ Executive Functions ทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้า ที่มีความเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการกระทำค่ะ EF เป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนต้องใช้และมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จในชีวิต แต่เพราะมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาพร้อมทักษะ EF เราจึงจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างพัฒนาการ EF ก็คือช่วงอายุ 4 – 6 ขวบปี ซึ่งเป็นเวลาที่สมองส่วนหน้าพัฒนาได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ

 

สอนลูกให้มีความรับผิดชอบกับพื้นที่ส่วนตัว ที่คุณพ่อคุณแม่ได้จัดไว้ให้ 

คุณพ่อ คุณแม่ หลายคน อาจคิดว่าความรับผิดชอบ กับเด็ก นั้นเป็นเรื่องไกลกัน แต่จริง ๆ แล้ว เด็กเล็ก  มีความฉลาด และ พัฒนาการได้มากกว่าที่เราคิดค่ะ โดยเรา สามารถฝึกทักษะความรับผิดชอบนี้ ให้ลูกได้ตั้งแต่เล็ก ด้วยการฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ลูกได้ใช้สมองส่วนหน้าในการคิด ใตร่ตรอง และวางแผน เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ EF ขั้นสูงให้ลูกได้เป็นอย่างดี

การฝึกให้ลูกรู้จักความรับผิดชอบ คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้เทคนิคในการสอนลูก ควรให้การฝึกฝนนั้นเป็นเรื่องสนุก ไม่ควรบังคับฝืนใจลูก แต่ควรบอกให้ลูกรู้ว่า การรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญ และ วันนี้เราขอแนะนำวิธี ที่ดินหนึ่งผืน กิจกรรมสนุก ๆ ที่นอกจากจะเป็นการเสริมพัฒนาการ EF ของลูกแล้ว สมาชิกในครอบครัว ก็ยังได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยค่ะ และสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำก็คือ ชวนลูกทำสวนครัวนั่นเอง

การฝึกทักษะ EF ให้ลูกด้วยกิจกรรมนี้ คุณพ่อ คุณแม่ จะแบ่งพื้นที่เล็ก ๆ ให้ลูกรับผิดชอบ ( หากไม่มีพื้นที่อาจใช้เป็นกระถางให้ลูกก็ได้ค่ะ ) บอกลูกว่า นี่คือที่ดินของลูก ลูกสามารถปลูกอะไรก็ได้ตาม ที่ต้องการได้ แต่ลูกต้องรดน้ำ พรวนดิน และ ดูแลสวนของลูกด้วยตัวเอง โดยในระหว่างการทำสวน คุณพ่อ คุณแม่ ยังสามารถสอดแทรกความรู้ เกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุพืช ประโยชน์ของพืชนิดต่าง ๆ และ เมื่อลงเมล็ดพันธุ์ เสร็จแล้ว ในทุก ๆ วัน คุณพ่อ คุณแม่ ควรให้ลูกติดตามผลงานของตัวเอง เด็ก ๆ จะตื่นเต้น กับการเติบโต ของพืชผักที่ตัวเองปลูก เป็นการพัฒนาสมอง และ ปลูกฝังการดูแลใส่ใจในสิ่งต่าง ๆ รวมถึงจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบของลูกค่ะ

การส่งเสริมพัฒนาการ EF ให้ลูกมีความฉลาด ทางความคิด กับกิจกรรม ฝึกฝนความรับผิดชอบนั้น ช่วยให้ลูกมีการพัฒนาของสมองหน้าในการคิดวางแผน ช่วยเพิ่มพัฒนาการ EF เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการควบคุมอารมณ์ และอดทนรอ ต่อสิ่งที่จะได้มา มีความภาคภูมิใจในตนเองเมื่อได้เห็นผลผลิต อีกทั้งการทำสวนครัว ยังสอนให้ลูก รู้จักคุณค่าของอาหารที่รับประทาน เข้าใจ ใส่ใจผู้อื่นด้วยค่ะ

การฝึกความรับผิดชอบให้ลูกนั้น เป็นพัฒนาการ EF ที่จะช่วยให้ลูก กลายเป็นคนมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตัวเอง และสังคม แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น คุณพ่อ คุณแม่ต้องไม่รีบ และ อย่าพยายามยัดเยียดให้ลูกจนเกินไปนะคะ ควรเป็นการสอนทักษะ EF ที่ค่อย ๆ แทรกซึมเข้าไปในกิจวัตรของลูก โดยเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวก่อนค่ะ

 

ตัวอย่างกิจกรรมความรับผิดชอบของลูกน้อย

  1. คุณพ่อ คุณแม่ ควรเปิดโอกาส ให้ลูกทำทุกอย่างเอง เช่น อาบน้ำ แปรงฟัง หรือ ใส่เสื้อผ้าเอง หากกลัวว่าจะไม่สะอาด คุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจดูอีกครั้งเมื่อลูกทำเสร็จค่ะ การปล่อยให้ลูก ทำกิจวัตรประจำวัน ด้วยตัวเอง เป็นการส่งเสริมทักษะ EF ที่ทำให้ลูกรู้จักการคิดด้วยตัวเอง มีการลำดับขั้นตอน และเป็นการปลูกฝักความรับผิดชอบของลูกด้วยค่ะ
  2. คุณพ่อ  คุณแม่ อาจแบ่งมุมของเล่นของลูก และบอกลูกว่า นี่คือพื้นที่ของลูกนะคะ เมื่อลูกเล่นเสร็จ ให้เก็บของเล่นทุกอย่างไว้ตรงมุมนี้ และควรทำความสะอาดพื้นที่ของตัวเอง
  3. คุณพ่อคุณแม่ควรมอบหมายงานอย่างหนึ่งให้ลูกทำ เป็นงานที่ต้องทำทุกวัน เช่น ทุกๆ วันก่อนมื้ออาหาร ลูกต้องเป็นคนจัดช้อนส้อมให้กับทุกคนในครอบครัว โดยคุณพ่อคุณแม่อาจแสดงให้ลูกเห็นว่า คาดหวังกับการทำงานของลูก เพื่อให้ลูกพยายามที่จะมีความรับผิดชอบในทุกๆ วัน และไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังค่ะ

การฝึกพัฒนาการ EF เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถทำได้ เสิ่งสำคัญคือต้องมีเทคนิคที่ไม่เป็นการยัดเยียดให้ลูกจนเกินไปค่ะ

สอนลูก ให้มีความรับผิดชอบ กับพื้นที่ส่วนตัว

สอนลูก ให้มีความรับผิดชอบ กับพื้นที่ส่วนตัวillustration

 

theAsianparent Thailand เว็บไซต์และคอมมูนิตี้อันดับหนึ่งที่คุณแม่เลือก นอกจากสาระความรู้ที่เรามอบให้คุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ การวางแผนมีลูกแล้ว เรายังมีแอพพลิเคชั่นรวมถึงสื่อมัลติมีเดียหลากหลายที่ช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณแม่ยุคใหม่ ที่ต้องทำงานและดูแลลูกไปพร้อมกัน ให้มีความมั่นใจและพร้อมในการดูแลลูกทุกช่วงเวลา ตั้งแต่การให้นมบุตร การดูแลตนเองหลังคลอด ท่าออกกำลังกายหลังคลอดเพื่อให้หุ่นของแม่หลังคลอดกลับมาฟิตแอนเฟิร์มอีกครั้ง  theAsianparent Thailand ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องการดูแลลูก ความรู้แม่และเด็กที่เต็มเปี่ยม และตอบทุกข้อสงสัยในแอพพลิเคชั่นที่เป็นสื่อกลาง และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวไทย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ  :

ฝึกลูกให้ฉลาด ด้วย Executive Functions (EF) –  ฝึกสมองลูกด้วยงานบ้านง่าย ๆ

ลูกฉลาดด้วย Executive Functions (EF) – สอนลูกให้เป็นนักเล่าเรื่อง

สอนลูกเรื่องเซ็กซ์ได้หรือยัง? เมื่อไหร่เราควรจะคุยเรื่องเพศกับลูก?

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

@GIM

app info
get app banner