แผ่นดินไหวหนักมาก สิ่งแรกต้องที่สอนลูกคือ

lead image

ที่ผ่านมาเราเคยคิดเสมอว่าเมืองไทยไม่เกิดแผ่นดินไหว แต่ย้อนไปเมื่อ 40 ปีก่อน ประเทศไทยได้เกิดแผ่นดินไหว และเริ่มเกิดขึ้นเกือบทุกปี นอกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นหนักมากในประเทศเนปาลแล้ว ล่าสุดในประเทศไทยได้เกิดแผ่นดินไหวที่ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวใน จ.พังงา จ.ภูเก็ต และจ.กระบี่ แผ่นดินไหวเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดาล่วงหน้าได้ ก่อนเกิดขึ้นใกล้ตัว สิ่งแรกที่ต้องเริ่มสอนลูกให้รู้จักคือ...

แผ่นดินไหว, หมอบ, กำบัง, ยึด

แผ่นดินไหวหนักมาก สิ่งที่ต้องสอนลูกรับมือแผ่นดินไหวคือ

  • ทำความรู้จักกับแผ่นดินไหว อธิบายให้ลูกได้รู้จักกับคำว่าแผ่นดินไหว โดยเปิดคลิปและภาพข่าวเป็นสื่อประกอบ การเกิดแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติไม่อาจคาดเดาเวลาและสถานที่รวมถึงความรุนแรงมากน้อยได้ ซึ่งสาเหตุการเกิดมีได้หลายกรณี ในประเทศไทยแผ่นดินไหวมักเกิดจากรอยเลื่อนในประเทศที่มีการเคลื่อนตัวอยู่ ซึ่งจะมีแรงสั่นสะเทือนแตกต่างกันแต่ละที่
  • สร้างสถานการณ์จำลองเล่นๆ กับลูก
    ทำการซักซ้อมเมื่อเกิดแผ่นดินไหวทั้งในและนอกที่พัก เช่น เมื่ออยู่ในบ้านควรหาจุดในบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงและรับน้ำหนักได้มาก หลบหรือหมอบไว้และให้อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง / เมื่ออยู่ในตัวอาคารสูงให้รีบออกจากอาคารโดยเร็วและอยู่ในที่โล่งแจ้ง
  • สอนลูกรู้จักวิธีหลบภัยจากแผ่นดินไหวโดยยึดหลัก “หมอบ กำบัง และยึด” ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก โดยเมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ให้หมอบในที่ราบ รีบมองหากำบังในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง และพ้นจากแนวที่มีสิ่งของหรือวัสดุตกใส่ ก่อนที่จะใช้มือหนึ่งทำการยึดจับให้มั่นและอีกมือหนึ่งปิดส่วนท้ายทอยเอาไว้
  • แนะนำลูกให้รู้จักกับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรู้จุดเก็บกระเป๋ายาภายในบ้าน ที่สามารถหยิบได้ทันทีเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
  • ให้ลูกเรียนรู้ในการช่วยตัวเองเบื้องต้นและตั้งสติให้ไวที่สุดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เช่น การเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อของญาติสนิท, เตรียมของใช้จำเป็นลงในกระเป๋าฉุกเฉินได้ เช่น ไฟฉาย, น้ำดื่ม, อาหารกระป๋อง, โทรศัพท์มือถือ, รูปถ่ายครอบครัว, นกหวีด หรือยาประจำตัว เป็นต้น
  • สอนให้ลูกรู้จักกับเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน เช่น 191, สถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669
  • ควรวางแผนและทำข้อตกลงในกรณีที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ให้นัดจุดที่ปลอดภัยเพื่อรวมตัวกัน

 

 

ปาฏิหาริย์วินาทีสุดซึ้ง ทารก 4 เดือนรอดหลังติดใต้ซากนาน 22 ชม.
ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กและหญิงตั้งครรภ์ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล