สมเด็จพระบรมฯ เสด็จเยี่ยมพระองค์ที และทรงพาไปฝึกว่ายน้ำด้วยพระองค์เอง

lead image

ชมพระฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปฝึกว่ายน้ำด้วยพระองค์เอง ในช่วงปิดภาคเรียน