theAsianparent Logo

วิจัยชี้ สมองของเด็กผู้หญิงพัฒนาเร็วกว่าเด็กผู้ชาย สมองของผู้ชายและผู้หญิง แตกต่างกันจริงหรือ?

ด้วยเหตุที่ว่าเพศหญิงมีโครโมโซม XX ถึงสองตัว ในขณะที่เพศชายนั้นมีโครโมโซมแค่เพียงตัวเดียวหรือ XY ซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดปัจจัยความแตกต่างของสมองทารกเด็กผู้หญิงและผู้ชาย

หลายคนคงจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า มีลูกสาวมักจะไม่ซน เลี้ยงง่าย เด็กผู้หญิงมักจะโตเร็ว พูดได้เร็วกว่าเด็กผู้ชาย เพราะสมองมีพัฒนาการที่เร็วกว่า

สมองของผู้ชายและผู้หญิง

สมองของผู้ชายและผู้หญิง แตกต่างกันจริงหรือ?

ข้อเท็จจริงนี้ได้ถูกพิสูจน์อยูบนพื้นทางวิทยาศาสตร์ โดยเกิดขึ้นจากความต่างของโครโมโซมและฮอร์โมนหลักในร่างกายระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่ผลิตแตกต่างกัน ทำให้มีผลต่อความแตกต่างที่แผงเส้นประสาทที่เชื่อมโยงระหว่างสมองซีกซ้ายและขวาของเพศชายและเพศหญิง

จากการศึกษาของ Dr.Miriam Stoppard พบว่าขนาดสมองของทารกแรกเกิดเพศชายจะมีน้ำหนักมากกว่าขนาดสมองของทารกเพศหญิง 10-15 เท่า แต่ระบบการทำงานสมองทั้งสองซีกของทารกเพศหญิงจะมีพัฒนาได้มากกว่า เร็วกว่าทารกเพศชาย เนื่องจากเยื่อหุ้มสมองของเด็กผู้หญิงพัฒนาเร็ว โดยเฉพาะสมองซีกซ้าย ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบความคิดและสั่งการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

สมองของผู้ชายและผู้หญิง

เมื่อทารกอายุ 6 เดือน เราจะสังเกตุเห็นว่าพัฒนาการของเด็กผู้หญิงนั้นจะเริ่มทิ้งห่างเด็กผู้ชายไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางสมอง อารมณ์ และร่างกาย เด็กผู้หญิงจะมีสมาธิอยู่กับของเล่นชิ้นโปรดได้นานกว่าเด็กผู้ชาย หรือแม้แต่ฟันน้ำนมก็จะขึ้นเร็วกว่าเด็กชายด้วย

เด็กผู้หญิงสามารถใช้งานสมองทั้งซีกซ้ายและขวาที่ทำงานเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาได้พร้อมกัน ทำให้เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเก่งเรื่องการพูด อ่าน เขียน มีพัฒนาการเรื่องการใช้ภาษาได้เร็วกว่า และมากกว่าเด็กผู้ชาย ตลอดจนรับรู้ถึงความเป็นไปในสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้เร็ว จึงดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กผู้ชายในวัยเดียวกัน ทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสมองของเด็กผู้หญิงจึงพัฒนาเร็วกว่าเด็กผู้ชาย และมีแนวโน้มที่จะฉลาดกว่า

สมองของผู้ชายและผู้หญิง

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการช้าหรือเร็วของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เด็กผู้หญิงอาจไม่ได้มีพัฒนาการที่ดีเท่า ๆ กันหมด ซึ่งก็มีปัจจัยอื่นร่วมด้วย สำหรับบ้านที่มีลูกชาย เราสามารถกระตุ้นพัฒนาการทั้งทางด้านสมอง ร่างกายและจิตใจของเด็กผู้ชายให้ดีได้ตั้งแต่ในครรภ์ จากการเลี้ยงดูที่ดี มีความเอาใส่ใจ หมั่นพูดคุยกับลูกอยู่เสมอ ปล่อยให้เด็กผู้ชายเรียนรู้กับสิ่งรอบข้างตามแบบของเด็กผู้ชาย สร้างสภาพแวดล้อมใหม่เหมาะสม และพยายามโต้ตอบกับลูก สอนความถูกต้อง ฝึกเรื่องระเบียบวินัยให้ลูกตั้งแต่เล็ก ๆ และหลีกเลี่ยงการให้ลูกได้ดูทีวีหรือแทปเลตบ่อยจนเกิดความเคยชิน อันจะเป็นผลต่อการพัฒนาสมองที่ล่าช้าได้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมต่อยอดความฉลาดของลูกยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมาย แต่ที่ขาดไม่ได้คือบุคคลสำคัญอย่างพ่อแม่ ที่ดูแลส่งเสริมเลี้ยงลูกให้เหมาะสมและถูกวิธี ยิ่งถ้าลูกได้ถูกกระตุ้นในช่วง 6 ขวบปีแรกของชีวิต ก็จะยิ่งทำให้เส้นใยในสมองขยายเครือข่ายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กได้เรียนรู้และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ


ขอบคุณข้อมูลจาก :

www.manager.co.th

www.babytrick.com

parenttown