วีดีโอเตรียมคลอด และการคลอดระยะต่าง ๆ

lead image

เตรียมตัวคลอด วีดีโอนี้จะบอกคุณว่าการเจ็บคลอดจริงกับเจ็บหลอกเป็นอย่างไร วิธีนวดเมื่อเจ็บครรภ์ ระยะการคลอดต่าง ๆ และทุกอย่างที่คนเตรียมคลอดควรรู้

ขอบคุณงานฝากครรภ์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด