9 วิธีเล่นกับลูก ฉลาดทั้งปัญญา อารมณ์ดี ช่วยลูกคิดเป็น ต่อยอดได้

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

หมอแนะวิธีเล่นกับลูก ให้ฉลาดทั้งทางปัญญาและอารมณ์ ย้ำ! อย่าทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

9 วิธีเล่นกับลูก ฉลาดทั้งปัญญา อารมณ์ดี

หมอแนะ 9 วิธีเล่นกับลูก ฉลาดทั้งปัญญา อารมณ์ดี ผลวิจัยชี้! ลูกเล่นมาก ยิ่งพัฒนาเซลล์ประสาทในสมอง

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องจากเด็กไทยมีอัตราเกิดลดลง การเลี้ยงดูต้องเน้นอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กที่เกิดในวันนี้มีศักยภาพ มีคุณค่าและมีความสุข คุณสมบัติสำคัญที่เด็กรุ่นใหม่ควรจะมีคือความคิด 3 ด้านบวก 1 ทำ คือคิดเป็น คิดดี คิดต่อยอด เพื่อรังสรรค์สิ่งใหม่และต้องทำเป็นด้วย

อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่น เล่น

การเลี้ยงลูกในวัยอายุต่ำกว่า 6 ขวบให้ได้ตามคุณสมบัติที่ว่า พ่อแม่ควรหันมาใส่ใจเรื่องการเล่นของเด็ก ไม่ว่าจะเล่นคนเดียว หรือเล่นกับเพื่อน เด็กจะทุ่มเทใจและจริงจัง เพราะการเล่นคือการทำงานของเด็ก เด็กจะคิด พลิกแพลงการเล่นตลอด ยิ่งเล่นมาก จะเกิดความชำนาญจากการค้นหา เปลี่ยน ปรับ แก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สะสมเป็นความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น

 • การวิ่ง
 • กระโดด
 • คืบคลาน
 • เล่นดิน
 • เล่นทราย
 • หยิบจับสิ่งของ
 • เล่นของเล่น
 • เล่นตุ๊กตา
 • เล่นตั้งเต
 • เล่นบล็อก
 • เล่นตัวต่อ

ยิ่งเด็กมีโอกาสเล่นมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้รับการพัฒนาเซลล์ประสาทในสมองที่มีนับแสนล้านเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห เด็กจะมีความสามารถในการคิด เรียนรู้ โดยเฉพาะการเล่นที่มีการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ร่วมกันจะทำให้การเชื่อมโยงเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20-25

การเล่นของเด็กจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความฉลาดทางปัญญา อารมณ์และสังคมไปพร้อม ๆ กันด้วย พ่อแม่บางคนมีความคิดว่าการเล่นเป็นเรื่องไร้สาระ สิ้นเปลืองเวลา ความเชื่อเช่นนี้มีผลเสียต่ออนาคตลูกมาก นอกจากทำให้เด็กเครียด เบื่อหน่ายการเรียนแล้ว ยังเป็นการบั่นทอนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ติดตัวลูกมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ กลายเป็นเด็กที่คิดไม่เป็น เมื่อโตขึ้นจะขาดโอกาสในการเป็นผู้นำด้วย

 

อ่าน วิธีเล่นกับลูก ฉลาดทั้งปัญญา อารมณ์ดี หน้าถัดไป

ช่วงวัยของเด็ก ทารก พัฒนาการของทารก