วิธีส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกมีความฉลาดทางสังคม (SQ)

วิธีส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกมีความฉลาดทางสังคม (SQ)

เพื่อการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก้าวแรกของลูกน้อยไปสู่ความสำเร็จ ‘ความฉลาดทางสังคม’ หรือ ‘Social Quotient’ ที่มั่นคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวจึงต้องช่วยกันพัฒนาให้ลูก เคารพกติกาของสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือวางแผนชีวิตตนเอง และรู้จักวิธีสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อความพร้อมสู่โลกกว้าง

วิธีส่งเสริมและสนับสนุนความฉลาดทางสังคมแก่ลูกน้อย

ลูกมีความฉลาดทางสังคม

ลูกมีความฉลาดทาง สังคม

  1. ส่งเสริมเรื่องวินัยและมารยาทเบื้องต้นให้แก่ลูก อย่างการรับนั่งรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเวลารับประทานอาหาร
  2. สอนให้ลูกรู้จักการแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆ ที่เล่นอยู่ด้วยกัน
  3. สำหรับเด็กโต ควรสอนให้เขาได้ทำงานร่วมกันเพื่อนๆ เป็น เช่นการทำงานกลุ่มกับเพื่อนที่โรงเรียน หรือการเล่นกีฬาร่วมกันเป็นทีม
  4. ปลูกฝังนิสัยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อกับผู้คนรอบข้าง รักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคม สอนให้ลูกรู้จักการมองโลกในแง่ดี มีน้ำใจต่อผู้อื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส และพูดจาสุภาพไพเราะต่อผู้อื่น
  5. สอนให้ลูกรู้จักการรอคอย ควบคุมอารมณ์ รู้จักความผิดหวังและต้องยอมรับกับเรื่องที่ทำให้ผิดหวังนั้นได้
  6. สอนให้ลูกรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน หรือผู้อื่น โดยที่ไม่เอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ฝ่ายเดียว
  7. สอนให้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ลูกมีความฉลาดทางสังคม

ลูกมีความ ฉลาดทางสังคม

นอกจากความฉลาดทางสังคมที่เป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จแล้ว เรื่องโภชนาการทางร่างกายของลูกน้อยก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลให้มีพัฒนาการที่สมวัยและแข็งแรง เพื่อให้เขาพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

  1. ให้ลูกได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมต่อพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
  2. เลือกสารอาหารที่ช่วยปกป้องระบบสำคัญของร่างกายลูก เช่น L-PROTEXTUS (แอล-โพร เทคทัส) ที่ช่วยเสริมสร้าง 3 พลังแห่งการปกป้อง ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และระบบภูมิคุ้มกัน
ลูกมีความฉลาดทางสังคม

ลูกมีความฉลา ดทางสังคม

นอกจากการส่งเสริมให้ลูกได้มีโภชนาการที่ดีแล้ว การส่งเสริมให้ลูกได้มี SQ (Social Quotient) ที่ดีนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญ       

คุณหมอพงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก  ได้ให้แนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่ควรต้องหาโอกาสให้กับเด็กๆ และเมื่อหาโอกาสนั้นพบแล้ว ก็จะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองผ่านสิ่งต่างๆ รอบตัว สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กก็คือสนามของการเรียนรู้ที่เด็กจะได้พัฒนาตัวเอง เด็กที่มีความฉลาดทางสังคม จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  รู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไร และไม่ควรทำอะไร อย่างเด็กที่อยู่ในช่วงวัย 3-5 ปี หากเขามี SQ ที่ดี ก็จะเห็นว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนได้ และรู้จักที่จะแบ่งขนมให้เพื่อนกิน  มีอะไรก็แบ่งเพื่อนเล่น ซึ่งตรงนี้ถือเป็นตัวอย่างของเด็กที่มี SQ ที่ดี

ลูกมีความฉลาดทางสังคม

ลูกมีคว ามฉลาดทางสังคม

ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า…การที่ลูกจะมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคมที่ดีได้นั้น คุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมให้ลูกมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อช่วยให้ลูกสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด  และที่สำคัญต้องไม่พลาดที่จะส่งเสริมให้ลูกได้มีทักษะทางสังคมที่ดีด้วย  เพราะความสามารถในการปรับตัวจะทำให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในอนาคตค่ะ

 

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อ ไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความที่น่าสนใจ

4 วิธีเพิ่ม EQ ให้ลูก เพราะสมัยนี้ แค่ฉลาดอย่างเดียวไม่พอ

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ IQ ดี EQ เด่น

กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็ก 3 ขวบ เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ฉลาดตามวัย ที่พ่อแม่ควรรู้!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner