วิธีส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกมีความฉลาดทางสังคม (SQ)

lead image

เพื่อการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก้าวแรกของลูกน้อยไปสู่ความสำเร็จ ‘ความฉลาดทางสังคม’ หรือ ‘Social Quotient’ ที่มั่นคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวจึงต้องช่วยกันพัฒนาให้ลูก เคารพกติกาของสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือวางแผนชีวิตตนเอง และรู้จักวิธีสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อความพร้อมสู่โลกกว้าง

วิธีส่งเสริมและสนับสนุนความฉลาดทางสังคมแก่ลูกน้อย

  1. ส่งเสริมเรื่องวินัยและมารยาทเบื้องต้นให้แก่ลูก อย่างการรับนั่งรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเวลารับประทานอาหาร
  2. สอนให้ลูกรู้จักการแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆ ที่เล่นอยู่ด้วยกัน
  3. สำหรับเด็กโต ควรสอนให้เขาได้ทำงานร่วมกันเพื่อนๆ เป็น เช่นการทำงานกลุ่มกับเพื่อนที่โรงเรียน หรือการเล่นกีฬาร่วมกันเป็นทีม
  4. ปลูกฝังนิสัยการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อกับผู้คนรอบข้าง รักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคม สอนให้ลูกรู้จักการมองโลกในแง่ดี มีน้ำใจต่อผู้อื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส และพูดจาสุภาพไพเราะต่อผู้อื่น
  5. สอนให้ลูกรู้จักการรอคอย ควบคุมอารมณ์ รู้จักความผิดหวังและต้องยอมรับกับเรื่องที่ทำให้ผิดหวังนั้นได้
  6. สอนให้ลูกรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน หรือผู้อื่น โดยที่ไม่เอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ฝ่ายเดียว
  7. สอนให้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

 

นอกจากความฉลาดทางสังคมที่เป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จแล้ว เรื่องโภชนาการทางร่างกายของลูกน้อยก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลให้มีพัฒนาการที่สมวัยและแข็งแรง เพื่อให้เขาพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

  1. ให้ลูกได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมต่อพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
  2. เลือกสารอาหารที่ช่วยปกป้องระบบสำคัญของร่างกายลูก เช่น L-PROTEXTUS (แอล-โพร เทคทัส) ที่ช่วยเสริมสร้าง 3 พลังแห่งการปกป้อง ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และระบบภูมิคุ้มกัน

 

นอกจากการส่งเสริมให้ลูกได้มีโภชนาการที่ดีแล้ว การส่งเสริมให้ลูกได้มี SQ (Social Quotient) ที่ดีนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญ       

คุณหมอพงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก  ได้ให้แนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่ควรต้องหาโอกาสให้กับเด็กๆ และเมื่อหาโอกาสนั้นพบแล้ว ก็จะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองผ่านสิ่งต่างๆ รอบตัว สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กก็คือสนามของการเรียนรู้ที่เด็กจะได้พัฒนาตัวเอง เด็กที่มีความฉลาดทางสังคม จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  รู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไร และไม่ควรทำอะไร อย่างเด็กที่อยู่ในช่วงวัย 3-5 ปี หากเขามี SQ ที่ดี ก็จะเห็นว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนได้ และรู้จักที่จะแบ่งขนมให้เพื่อนกิน  มีอะไรก็แบ่งเพื่อนเล่น ซึ่งตรงนี้ถือเป็นตัวอย่างของเด็กที่มี SQ ที่ดี

 

ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่า…การที่ลูกจะมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคมที่ดีได้นั้น คุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมให้ลูกมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อช่วยให้ลูกสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด  และที่สำคัญต้องไม่พลาดที่จะส่งเสริมให้ลูกได้มีทักษะทางสังคมที่ดีด้วย  เพราะความสามารถในการปรับตัวจะทำให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในอนาคตค่ะ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team