วิธีสอนลูกให้ฉลาด เลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ ตั้งแต่แรกเกิด

วิธีสอนลูกให้ฉลาด เลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ ตั้งแต่แรกเกิด

เลี้ยงลูกให้ฉลาดตั้งแต่แรกเกิด สอนลูกให้ฉลาดและ eq ดี วิธีสอนลูกให้ฉลาด พ่อแม่ทำได้ตั้งแต่หนูเกิด

วิธีสอนลูกให้ฉลาด

วิธีสอนลูกให้ฉลาด เลี้ยงลูกให้ฉลาดตั้งแต่แรกเกิด ครบ 3 ด้านบวก คิดเป็น คิดดี คิดต่อยอด วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดทางอารมณ์ มีอารมณ์ดี

วิธีสอนลูกให้ฉลาด

วิธีส อนลูกให้ฉลาด

วิธีสอนลูกให้ฉลาดตั้งแต่อยู่ในท้อง

ความฉลาดของลูกสร้างได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสเสริมสร้างความฉลาด พ่อแม่ควรรู้วิธีทำให้ลูกฉลาดตั้งแต่ในท้อง โดยรศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แนะนำการกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เช่น

วิธีสอนลูกให้ฉลาด

วิธีสอนลูก ให้ฉลาด

 • ทำให้ลูกฉลาดด้วยการให้ลูกฟังเพลง เนื่องจากระบบประสาทการรับฟังของลูกน้อยในครรภ์จะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 5 เดือน การใช้เสียงกระตุ้นจะทำให้เครือข่ายใยประสาทที่ทำงานเกี่ยวกับการได้ยินของลูกมีพัฒนาการดีขึ้นการให้ลูกในท้องได้ฟังเสียงเพลง คลื่นเสียงจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินมีการพัฒนาระบบการทำงานได้เร็วขึ้น เมื่อลูกคลอดออกมาจะมีความสามารถในการจัดลำดับความคิดในสมอง และจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
วิธีสอนลูกให้ฉลาด

วิธี สอนลูกให้ฉลาด

 • ทำให้ลูกฉลาดด้วยการพูดคุยกับลูกในครรภ์ การส่งเสียงผ่านไปถึงลูกในครรภ์จะช่วยให้ระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินมีพัฒนาการที่ดีและเตรียมพร้อมสำหรับการได้ยินหลังคลอด คุณแม่ควรพูดกับลูกบ่อย ๆ ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ประโยคซ้ำ ๆ เพื่อให้ลูกคุ้นชิน อย่างการเล่านิทาน หรือเล่าว่าวันนี้คุณแม่ได้ทำอะไรมาบ้าง เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความสุขในขณะตั้งท้องลูก
วิธีสอนลูกให้ฉลาด

วิธีสอ นลูกให้ฉลาด

 • ทำให้ลูกฉลาดด้วยการลูบหน้าท้อง การลูบหน้าท้องจะกระตุ้นระบบประสาทและสมองส่วนรับรู้ความรู้สึกของลูกให้มีพัฒนาการดีขึ้น การลูบท้องควรลูบเป็นวงกลม จะจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน บริเวณไหนก่อนก็ได้
 • ทำให้ลูกฉลาดด้วยการส่องไฟกระตุ้นที่หน้าท้อง เมื่ออายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 7 คุณแม่สามารถใช้ไฟฉายส่องแสงไฟไปที่หน้าท้อง ลูกน้อยในครรภ์จะสามารถกระพริบตาเพื่อตอบสนองต่อแสงไฟ การส่องไฟที่หน้าท้องจะทำให้เซลล์สมองและเส้นประสาทส่วนรับภาพและการมองเห็นมีพัฒนาดีขึ้นและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการมองเห็นของลูกน้อยหลังคลอด

นอกจากนี้ อารมณ์ของแม่ท้อง การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ การเลือกรับประทานอาหาร ก็สำคัญ อ่านเพิ่มเติม 7 วิธี กระตุ้นลูกให้ฉลาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์

 

วิธีสอนลูกให้ฉลาดตั้งแต่แรกเกิด

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ย้ำว่า การเลี้ยงดูต้องเน้นอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กที่เกิดในวันนี้มีศักยภาพ มีคุณค่าและมีความสุข คุณสมบัติสำคัญที่เด็กรุ่นใหม่ควรจะมีคือความคิด 3 ด้านบวก 1 ทำ คือคิดเป็น คิดดี คิดต่อยอด เพื่อรังสรรค์สิ่งใหม่และต้องทำเป็นด้วย

วิธีสอนลูกให้ฉลาดสำหรับลูกอายุต่ำกว่า 6 ขวบ พ่อแม่ควรหันมาใส่ใจเรื่องการเล่นของเด็ก ไม่ว่าจะเล่นคนเดียว หรือเล่นกับเพื่อน ยิ่งเด็กมีโอกาสเล่นมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้รับการพัฒนาเซลล์ประสาทในสมองที่มีนับแสนล้านเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห เด็กจะมีความสามารถในการคิด เรียนรู้ โดยเฉพาะการเล่นที่มีการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ร่วมกันจะทำให้การเชื่อมโยงเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20-25 การเล่นของเด็กจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความฉลาดทางปัญญา อารมณ์และสังคมไปพร้อม ๆ กันด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 • การวิ่ง
 • กระโดด
 • คืบคลาน
 • เล่นดิน
 • เล่นทราย
 • หยิบจับสิ่งของ
 • เล่นของเล่น
 • เล่นตุ๊กตา
 • เล่นตั้งเต
 • เล่นบล็อก
 • เล่นตัวต่อ

 

9 วิธีช่วยพัฒนาความรู้ สอนลูกให้ฉลาด

พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ฐานความคิดของเด็กอายุ 3-5 ขวบมาจากจินตนาการ ซึ่งมีในเด็กทุกคน หน้าที่ของพ่อแม่ต้องส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านการเล่น

 1. จัดมุมเล่นบทบาทสมมุติในบ้านหรือห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ เช่น เสื้อผ้า ของใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ที่ใช้วาดรูป ยิ่งมากยิ่งหลากหลาย เด็กจะสร้างสรรค์ได้มากเท่าที่จินตนาการจะพาไป การเล่นสวมบทบาทเป็นคนอื่นหรือตัวละครจากนิทาน การวาดรูป ระบายสี ปั้นแป้ง จะช่วยให้เด็กแสดงออกถึงความคิด
 2. เล่นกับลูกเมื่อลูกชวนเล่นตามเรื่องที่เด็กสร้างขึ้น โดยให้ลูกเป็นผู้นำการเล่น เพื่อให้เด็กใช้ความคิดและจินตนาการอย่างเป็นอิสระ หากพ่อแม่เป็นผู้นำการเล่นเอง จะขัดขวางจินตนาการของเด็ก
 3. เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเล่นสร้างบ้าน เพราะบ้านเป็นสถานที่ที่เด็กรู้สึกผ่อนคลายอบอุ่นและปลอดภัย เด็กจะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างบ้านแบบต่าง ๆ ที่เด็กฝันอยากจะมี
 4. ส่งเสริมให้ลูกเล่นของเล่นอย่างอิสระ เช่น บล็อก ตัวต่อเลโก้ ดินน้ำมัน หรือเล่นทราย ที่สามารถต่อหรือสร้างเป็นอะไรก็ได้ ของเล่นประเภทนี้จะช่วยให้เด็กใช้ความคิด จินตนาการอย่างไม่มีข้อจำกัด
 5. เล่นเล่าเรื่องคนละประโยคหรือเล่นต่อเพลง เด็กจะได้รับการกระตุ้นให้คิด
 6. พาเด็กไปสัมผัสธรรมชาติให้มากเท่าที่จะทำได้ เช่น ไปเที่ยวสวนสาธารณะ สวนสัตว์ ทะเล น้ำตก ป่า ความหลากหลายในธรรมชาติ มีทั้งพืช สัตว์ ก้อนหิน ดินทราย ถือเป็นครูทางจินตนาการของเด็ก ฝึกให้เด็กช่างสังเกต กระตุ้นความอยากในการเรียนรู้
 7. ใช้หัวใจมองเห็นสิ่งมหัศจรรย์ในตัวลูก รักเขาตามที่เขาเป็น อย่าใช้ความคาดหวังของพ่อแม่ตัดสินลูกหรือเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น เพราะเด็กมีความพิเศษต่างกัน ที่สำคัญเด็กที่ฉลาด มักคิดต่างจากใคร ๆ โดยเฉพาะผู้ใหญ่
 8. สร้างบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นในครอบครัว เด็กจะได้ทั้งอาหารใจและยาบำรุงสมองชั้นดีด้วย
 9. ควรฝึกให้ลูกรู้จักการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และคอยตอบคำถามของลูกด้วยความรักและความใส่ใจ

 

วิธีสอนลูกให้ฉลาดและอารมณ์ดีนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว สิ่งสำคัญที่สุดคือ ให้ลูกได้เรียนรู้ ทดลอง เปิดโอกาสให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย แล้วสนับสนุนลูกไปในทางที่ลูกถนัด โดยค้นหาแรงจูงใจของลูกให้เจอ ความสนใจในกิจกรรมจะช่วยกระตุ้นให้ลูกพัฒนาทักษะด้านสังคม อารมณ์ และแม้กระทั่งสติปัญญาได้เอง

 

ที่มา : https://mgronline.com/home

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิธีเลี้ยงทารกให้ฉลาด อารมณ์ดี โดยใช้อ้อมกอดของพ่อแม่

10 อาหารบำรุงสมองในขวบปีแรก กินอะไรลูกแล้วลูกฉลาด โตไปไม่โง่

นี่คือเหตุผลว่า ทำไมลูกแรกเกิดถึง 6 เดือนต้องกินนมแม่ ไม่ป้อนน้ำ ห้ามป้อนกล้วย

อยากให้ลูกสมองดีเริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิด แค่ทำสิ่งนี้วันละไม่ถึงนาที​ลูกฉลาดแน่นอน

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner