วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก ชั่งน้ำหนักทารก วัดความยาวทารก วัดเส้นรอบศีรษะลูก ลูกโตตามเกณฑ์ไหม

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก ชั่งน้ำหนักทารก วัดความยาวทารก วัดเส้นรอบศีรษะลูก ลูกโตตามเกณฑ์ไหม

ลูกโตตามเกณฑ์ไหม วัดได้จากอะไร วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกตั้งแต่แรกเกิด ชั่งน้ำหนักทารก วัดความยาวทารก วัดเส้นรอบศีรษะลูก

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก ลูกโตตามเกณฑ์ไหม การเจริญเติบโตของทารกที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจ สามารถวัดได้อย่างไร? ลูกตัวเล็กไปไหม น้ำหนักน้อยไปหรือเปล่า แม่จะรู้ได้อย่างไรว่า ทารกแข็งแรง เติบโตตามเกณฑ์

 

การเจริญเติบโตของทารกที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจ สามารถวัดได้อย่างไร?

ในช่วงวัยทารกของลูกน้อยคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าลูกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก เราสามารถติดตามการเจริญเติบโตของลูกได้ด้วยการ ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว และวัดเส้นรอบศีรษะ ซึ่งบางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจสงสัยว่าลูกมีการเจริญเติบโตที่ปกติหรือไม่ วันนี้หมอมาสรุปวิธีการสังเกตดังนี้ค่ะ

 

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก ชั่งน้ำหนักทารก วัดความยาวทารก วัดเส้นรอบศีรษะลูก ลูกตัวเล็กไปไหม น้ำหนักน้อยหรือเปล่า จะรู้ได้อย่างไรว่า ทารกแข็งแรงโตตามเกณฑ์

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจะรู้ได้อย่างไรว่า ทารกแข็งแรงโตตามเกณฑ์

1.วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากน้ำหนักตัว

การชั่งน้ำหนักเด็กทารกโดยเฉพาะในวัยแรกเกิดควรถอดเสื้อผ้าและผ้าอ้อมออกให้หมด ชั่งที่เครื่องชั่งเดียวกัน ในเวลาเดิม เพื่อการเปรียบเทียบอย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตน้ำหนักของลูกได้ดังนี้

 • ในช่วงวัย 1 สัปดาห์แรกเกิด ทารกอาจมีน้ำหนักตัวลดลงได้แต่ปกติจะไม่เกิน 10% ของน้ำหนักแรกเกิด หลังจากนั้นน้ำหนักจะขึ้นวันละประมาณ 20 ถึง 50 กรัมไปจนถึงอายุ 3-6 เดือน
 • ที่อายุ 4-5 เดือน น้ำหนักตัวทารกจะเป็น 2 เท่าของแรกเกิด
 • ที่อายุ 1 ปี น้ำหนักตัวทารกจะเป็น 3 เท่าของแรกเกิด

โดยอาจมีความแตกต่างกันบ้าง ดังตารางน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยมาตรฐานของเด็กอายุ 1-2 เดือนด้านล่างนี้ค่ะ

น้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กตามช่วงอายุ 1 – 12 เดือน

ข้อมูลจาก : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากน้ำหนักตัว

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากน้ำหนักตัว

 

2.วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากความยาว

เนื่องจากเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีจะยังยืนเองไม่ได้หรือเมื่อยืนได้ก็ยังไม่อยู่นิ่ง การวัดความสูงจะวัดในท่านอนจึงเรียกว่า “ความยาว” ซึ่งจะบอกการเจริญเติบโตได้ดี โดยในช่วงแรกของการขาดอาหาร น้ำหนักอาจลดลง แต่ความยาวจะยังไม่เปลี่ยนแปลง คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตความยาวของลูกได้ดังนี้

 • ในช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน
  เด็กหญิงควรตัวยาวขึ้น >/ 16 cm
  เด็กชายควรตัวยาวขึ้น >/ 17 cm
 • เด็ก 6-12 เดือนควรยาวเพิ่มขึ้นอีก >/ 8 cm
  หรือเมื่ออายุ 1 ปีความยาวควรจะเป็น 1.5 เท่าของแรกเกิด

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักและส่วนสูงของเด็ก ขึ้นอยู่กับ พันธุกรรม เชื้อชาติ อาหาร และการเลี้ยงดู หากเด็ดมีโรคประจำตัวบางชนิด หรือ ภาวะโภชนาการบกพร่องก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ความสูงของเด็กตามช่วงอายุ ข้อมูลจาก : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากความยาว

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากความยาว

 

3. วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

เส้นรอบศีรษะจะเป็นตัวบ่งถึงการเจริญเติบโตของสมองเด็กโดยอ้อม ซึ่งขนาดเส้นรอบศีรษะของเด็กขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วย และควรพิจารณาการปิดของกระหม่อมทั้งหน้าและหลังว่าปกติหรือไม่

 • โดยกระหม่อม หน้าจะปิดที่อายุ 9-18 เดือน
 • ส่วนกระหม่อมหลังจะปิดที่อายุ 3-4 เดือน

หากทารกมีเส้นรอบศรีษะเล็กอาจมีสมองเล็กและกระหม่อมปิดเร็วกว่าปกติ ทารกที่มีภาวะผิดปกติ เช่น มีน้ำในสมองจะมีความดันในศีรษะเพิ่มขึ้นทำให้เส้นรอบศีรษะใหญ่และกระหม่อมกว้าง ปิดช้า

 • โดยปกติเส้นรอบศีรษะของทารกแรกเกิดจะประมาณ 35 cm
 • ที่อายุ 4 เดือนจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40 cm
 • เมื่ออายุครบ 1 ปีจะอยู่ที่ประมาณ 45 cm
 • หรือเส้นรอบศีรษะในช่วงทารกแรกเกิดถึง 1 ปีจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1 cm ต่อเดือน

หากต้องการดูภาวะการเจริญเติบโตของเด็กไม่ควรดูที่การวัดเพียงค่าเดียวหรือครั้งเดียว แต่ควรติดตามทั้งน้ำหนักความยาวและเส้นรอบศีรษะเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และเปรียบเทียบกับกราฟ การเจริญเติบโตมาตรฐานตามวัยของเด็กที่อยู่ในช่วงอายุและเพศเดียวกันว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือไม่และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ซึ่งคุณแม่คุณพ่อสามารถติดตามได้โดยดูจากกราฟด้านล่างนี้จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกดังที่กล่าวมานี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ แต่หากสงสัยว่าลูกมีภาวะที่ผิดปกติในการเจริญเติบโตก็ควรปรึกษากุมารแพทย์นะคะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พาลูกหาหมอฟันครั้งแรก พาลูกไปหาหมอ ตรวจสุขภาพทารก ฉีดวัคซีนทารก แม่ต้องเตรียมตัวอย่างไร

10 เรื่องยอดฮิตของทารก รวมทุกคำถามที่พ่อแม่อยากรู้และสงสัยมากที่สุด!

ลูกแรกเกิดถึง 1 ปี นอนกี่ชั่วโมง กินนมตอนไหน อึบ่อยไหม ฉี่น้อยหรือเปล่า ไม่รู้ไม่ได้!

พาลูกไปเที่ยวต้องเตรียมอะไรบ้าง วิธีจัดกระเป๋าแม่ลูกอ่อน พาทารกเดินทาง เตรียมของลูกไปเที่ยว ต้องมีอะไรบ้าง

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner