วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก ชั่งน้ำหนักทารก วัดความยาวทารก วัดเส้นรอบศีรษะลูก ลูกโตตามเกณฑ์ไหม

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก ชั่งน้ำหนักทารก วัดความยาวทารก วัดเส้นรอบศีรษะลูก ลูกโตตามเกณฑ์ไหม

ลูกโตตามเกณฑ์ไหม วัดได้จากอะไร วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกตั้งแต่แรกเกิด ชั่งน้ำหนักทารก วัดความยาวทารก วัดเส้นรอบศีรษะลูก

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก ลูกโตตามเกณฑ์ไหม การเจริญเติบโตของทารกที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจ สามารถวัดได้อย่างไร? ลูกตัวเล็กไปไหม น้ำหนักน้อยไปหรือเปล่า แม่จะรู้ได้อย่างไรว่า ทารกแข็งแรง เติบโตตามเกณฑ์

 

การเจริญเติบโตของทารกที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจ สามารถวัดได้อย่างไร?

ในช่วงวัยทารกของลูกน้อยคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าลูกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก เราสามารถติดตามการเจริญเติบโตของลูกได้ด้วยการ ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว และวัดเส้นรอบศีรษะ ซึ่งบางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจสงสัยว่าลูกมีการเจริญเติบโตที่ปกติหรือไม่ วันนี้หมอมาสรุปวิธีการสังเกตดังนี้ค่ะ

 

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารก ชั่งน้ำหนักทารก วัดความยาวทารก วัดเส้นรอบศีรษะลูก ลูกตัวเล็กไปไหม น้ำหนักน้อยหรือเปล่า จะรู้ได้อย่างไรว่า ทารกแข็งแรงโตตามเกณฑ์

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจะรู้ได้อย่างไรว่า ทารกแข็งแรงโตตามเกณฑ์

1.วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากน้ำหนักตัว

การชั่งน้ำหนักเด็กทารกโดยเฉพาะในวัยแรกเกิดควรถอดเสื้อผ้าและผ้าอ้อมออกให้หมด ชั่งที่เครื่องชั่งเดียวกัน ในเวลาเดิม เพื่อการเปรียบเทียบอย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตน้ำหนักของลูกได้ดังนี้

 • ในช่วงวัย 1 สัปดาห์แรกเกิด ทารกอาจมีน้ำหนักตัวลดลงได้แต่ปกติจะไม่เกิน 10% ของน้ำหนักแรกเกิด หลังจากนั้นน้ำหนักจะขึ้นวันละประมาณ 20 ถึง 50 กรัมไปจนถึงอายุ 3-6 เดือน
 • ที่อายุ 4-5 เดือน น้ำหนักตัวทารกจะเป็น 2 เท่าของแรกเกิด
 • ที่อายุ 1 ปี น้ำหนักตัวทารกจะเป็น 3 เท่าของแรกเกิด

โดยอาจมีความแตกต่างกันบ้าง ดังตารางน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยมาตรฐานของเด็กอายุ 1-2 เดือนด้านล่างนี้ค่ะ

น้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กตามช่วงอายุ 1 – 12 เดือน

ข้อมูลจาก : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากน้ำหนักตัว

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากน้ำหนักตัว

 

2.วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากความยาว

เนื่องจากเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีจะยังยืนเองไม่ได้หรือเมื่อยืนได้ก็ยังไม่อยู่นิ่ง การวัดความสูงจะวัดในท่านอนจึงเรียกว่า “ความยาว” ซึ่งจะบอกการเจริญเติบโตได้ดี โดยในช่วงแรกของการขาดอาหาร น้ำหนักอาจลดลง แต่ความยาวจะยังไม่เปลี่ยนแปลง คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตความยาวของลูกได้ดังนี้

 • ในช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน
  เด็กหญิงควรตัวยาวขึ้น >/ 16 cm
  เด็กชายควรตัวยาวขึ้น >/ 17 cm
 • เด็ก 6-12 เดือนควรยาวเพิ่มขึ้นอีก >/ 8 cm
  หรือเมื่ออายุ 1 ปีความยาวควรจะเป็น 1.5 เท่าของแรกเกิด

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักและส่วนสูงของเด็ก ขึ้นอยู่กับ พันธุกรรม เชื้อชาติ อาหาร และการเลี้ยงดู หากเด็ดมีโรคประจำตัวบางชนิด หรือ ภาวะโภชนาการบกพร่องก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ความสูงของเด็กตามช่วงอายุ ข้อมูลจาก : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากความยาว

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากความยาว

 

3. วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

เส้นรอบศีรษะจะเป็นตัวบ่งถึงการเจริญเติบโตของสมองเด็กโดยอ้อม ซึ่งขนาดเส้นรอบศีรษะของเด็กขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วย และควรพิจารณาการปิดของกระหม่อมทั้งหน้าและหลังว่าปกติหรือไม่

 • โดยกระหม่อม หน้าจะปิดที่อายุ 9-18 เดือน
 • ส่วนกระหม่อมหลังจะปิดที่อายุ 3-4 เดือน

หากทารกมีเส้นรอบศรีษะเล็กอาจมีสมองเล็กและกระหม่อมปิดเร็วกว่าปกติ ทารกที่มีภาวะผิดปกติ เช่น มีน้ำในสมองจะมีความดันในศีรษะเพิ่มขึ้นทำให้เส้นรอบศีรษะใหญ่และกระหม่อมกว้าง ปิดช้า

 • โดยปกติเส้นรอบศีรษะของทารกแรกเกิดจะประมาณ 35 cm
 • ที่อายุ 4 เดือนจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 40 cm
 • เมื่ออายุครบ 1 ปีจะอยู่ที่ประมาณ 45 cm
 • หรือเส้นรอบศีรษะในช่วงทารกแรกเกิดถึง 1 ปีจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1 cm ต่อเดือน

หากต้องการดูภาวะการเจริญเติบโตของเด็กไม่ควรดูที่การวัดเพียงค่าเดียวหรือครั้งเดียว แต่ควรติดตามทั้งน้ำหนักความยาวและเส้นรอบศีรษะเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และเปรียบเทียบกับกราฟ การเจริญเติบโตมาตรฐานตามวัยของเด็กที่อยู่ในช่วงอายุและเพศเดียวกันว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือไม่และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ซึ่งคุณแม่คุณพ่อสามารถติดตามได้โดยดูจากกราฟด้านล่างนี้จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกจากเส้นรอบศีรษะ

วิธีวัดการเจริญเติบโตของทารกดังที่กล่าวมานี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ แต่หากสงสัยว่าลูกมีภาวะที่ผิดปกติในการเจริญเติบโตก็ควรปรึกษากุมารแพทย์นะคะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พาลูกหาหมอฟันครั้งแรก พาลูกไปหาหมอ ตรวจสุขภาพทารก ฉีดวัคซีนทารก แม่ต้องเตรียมตัวอย่างไร

10 เรื่องยอดฮิตของทารก รวมทุกคำถามที่พ่อแม่อยากรู้และสงสัยมากที่สุด!

ลูกแรกเกิดถึง 1 ปี นอนกี่ชั่วโมง กินนมตอนไหน อึบ่อยไหม ฉี่น้อยหรือเปล่า ไม่รู้ไม่ได้!

พาลูกไปเที่ยวต้องเตรียมอะไรบ้าง วิธีจัดกระเป๋าแม่ลูกอ่อน พาทารกเดินทาง เตรียมของลูกไปเที่ยว ต้องมีอะไรบ้าง

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner