เมื่อลูกไม่สบายจะพาไปฉีดวัคซีนดีไหม?

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

เมื่อลูกน้อยของคุณไม่สบายแต่ถึงกำหนดต้องฉีดวัคซีนแล้ว หากไม่พาลูกไปรับการฉีดวัคซีนจะเป็นอันตรายไหม แต่ตอนนี้ลูกกำลังไม่สบาย ทำยังไงดี คงเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในใจของคุณแม่หลาย ๆ ท่าน แต่ก่อนที่จะไปพบคำตอบมากันก่อนนะคะว่าในแต่ละเดือนลูกต้องได้รับวัคซีนพื้นฐานอะไรบ้าง

พ.ญ.สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร กุมารแพทย์ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ดังนี้

วัคซีนพื้นฐานที่ต้องได้รับ                                              

วัคซีน BCG  ป้องกันวัณโรค ช่วงอายุที่ควรได้รับ คือ ควรได้รับตั้งแต่แรกเกิด

วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ  ช่วงอายุที่ควรได้รับ คือ  เมื่ออายุ  2 เดือน   4 เดือน  6  เดือน  ขวบครึ่ง และสามถึงสี่ขวบ

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก  ไอกรน  โดยให้พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ช่วงอายุที่ควรได้รับ คือ เมื่ออายุ  2  เดือน  4  เดือน  6  เดือน  ขวบครึ่ง  และสามถึงสี่ขวบ อาจให้กระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 11 – 12 ปี

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี  ให้ทั้งหมด 3 ครั้ง ช่วงอายุที่ควรได้รับ คือ  ควรได้รับตั้งแต่แรกเกิด อายุ 1-2 เดือน  และอายุ 6 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคหัด  คางทูม   หัดเยอรมัน ช่วงอายุที่ควรได้รับ   คือ  อายุ 1 ขวบ  และควรฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 4 – 6 ขวบ

วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ ช่วงอายุที่ควรได้รับ  คือ  1  ขวบ  และควรฉีดกระตุ้นอีกครั้งในช่วง 3-12 เดือน ถัดไป

วัคซีนเสริม   (คือ วัคซีนที่อยู่นอกแผนการสร้างภูมิคุ้มกันโรค  กระทรวงสาธารณสุข)

วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อ H. influenza type B ( HIB) ช่วงอายุที่ควรได้รับ  คือ  2 เดือน  4  เดือน  6 เดือน และฉีดกระตุ้มอีกครั้งในช่วงอายุ 12 – 15  เดือน

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A ช่วงอายุที่ควรได้รับ  คือ  1  ขวบขึ้นไป จำนวน 2 ครั้ง โดยระยะเวลาการให้วัคซีนห่างกัน 6 เดือน ถึง 1 ปี

วัคซีนป้องกันโรคสุกใส ช่วงอายุที่ควรได้รับ คือ 1 ขวบขึ้นไป  และควรฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 4 – 6 ขวบ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วงอายุที่ควรได้รับ  คือ  ให้ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อ Streptococcus  pneumonia หรือที่เรียกกันว่า วัคซีน  ไอพีดี ช่วงอายุที่ควรได้รับ  2  เดือน  4  เดือน  6  เดือน  และฉีดกระตุ้นเมื่ออายุครบ 1 ขวบ

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโรตาไวรัสที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย  วัคซีนชนิดนี้วัคซนที่หยอดทางปาก  ให้ 2 – 3 ครั้ง ช่วงอายุที่ควรได้รับ  2 เดือน  4  เดือน  6  เดือน

อ้างอิงจาก  https://www.bumrungrad.com/healthspot/november-2013/well-baby-vaccine

อ่านข้อควรรู้ : หากลูกได้รับวัคซีนไม่ครบต้องทำอย่างไร คลิกหน้าถัดไป

สุขภาพ ตารางการฉีดวัคซีน ประเภทของวัคซีน วัคซีน