8 เรื่องที่ต้องทำ! เพื่อเตรียมพร้อมก่อน ลูกเข้าเรียนอนุบาล

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ก่อนที ลูกเข้าเรียนอนุบาล พ่อแม่คิดว่าลูกเราพร้อมแล้วหรือยัง ได้ฝึกทักษะให้ลูกก่อนไหม เพราะถ้า ลูกไม่พร้อม พอเข้าไปเรียน เด็กจะไม่ทันเพื่อน และไม่อยากไปโรงเรียน พ่อแม่ต้องฝึกลูกให้มีทักษะเหล่านี้

8 เรื่องที่ต้องทำ! เพื่อเตรียมพร้อมก่อน ลูกเข้าเรียนอนุบาล

ก่อนส่งลูกเข้าเรียนเตรียมอนุบาล ลูกพร้อมแล้วหรือยัง? เพราะถึงว่าที่โรงเรียนจะมีครูช่วยดู แต่อย่าลืมว่าคุณครูไม่ได้เลี้ยงลูกมา บางครั้งอาจไม่ทราบว่าเด็กต้องการอะไร ทำอะไรได้ อะไรไม่ได้ ทางที่ดีที่สุดคือ ต้องให้เด็กเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าโรงเรียนก่อน จะได้เล่นและตามเพื่อนคนอื่นๆ ได้ทัน ดังนั้น พ่อแม่ต้องเตรียมความพร้อมก่อน ลูกเข้าเรียนอนุบาล ดังนี้

 

1. ความคล่องแคล่ว

ก่อนที่เด็กจะเข้าโรงเรียน พ่อแม่ต้องฝึกให้ลูกน้อยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายก่อน ทั้งเรื่องการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อมัดเล็ก และมัดใหญ่ต่างๆ เช่น การวิ่งเล่น การจับดินสอ การหยิบจับสิ่งของเอง เช่น แก้วน้ำ ช้อน แปรงสีฟัน ซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆ หนูๆ ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้เบื้องต้นก่อน เพราะว่าไปเรียนครูอจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ตลอด และเพื่อนๆ คงช่วยไม่ได้เช่นกัน

 

2. ทักษะทางสังคม และอารมณ์

เด็กๆ เมืื่อต้องแยกห่างจากพ่อแม่ย่อมเสียใจเป็นธรรมดา โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ตัวติดกับลูกตลอดเวลา ทำให้เขาไม่สามารถแยกจากคุณได้ คงจะเป็นปัญหามาก พ่อแม่ควรฝึกให้เขาอยู่กับคนอื่น รวมถึงการแบ่งของเล่น การทำตามกฎระเบียบ ไม่เอาแต่ใจตนเอง อย่าใช้อารมณ์มากเกินไป ถึงแม้ว่าเด็กอาจจะยังควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่การฝึกให้เขาได้ค่อยๆ ปรับตัว จะช่วยได้มาก

 

3. การพูดคุยสื่อสาร

แน่นอนว่าเมื่อเด็กไปอยู่โรงเรียน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มช่วยเหลือตนเองจะให้พ่อแม่ช่วยเหลือตลอดไม่ได้ เด็กบางคนไม่ต้องบอกว่าหิว ถึงเวลาพ่อแม่ก็เอาอาหารมาให้ หรือจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องบอก เพราะเหมือนพ่อแม่รู้เวลา แต่เมื่อเด็กไปโรงเรียนการสื่อสารสำคัญมาก เพราะครูอาจไม่รู้ได้ ดังนั้น พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกบอกคุณครูถ้าต้องการเข้าห้องน้ำ ไม่สบาย เจ็บป่วย หรือถูกเพื่อนแกล้ง

 

ลูกเข้าเรียนอนุบาล

ลูกเข้าเรียนอนุบาล

 

4. การเรียนรู้

พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เริ่มที่จะอ่านตัวอักษร หรือนับเลขได้บ้าง หรือเริ่มที่จะขีดเขียน เพราะเมื่อเขาเข้าไปเรียนจะได้ง่าย และเกิดความสนุกในการเรียนรู้

 

อ่านต่อหน้าถัดไป >>

ก่อนวัยเรียน ช่วงวัยของเด็ก พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน