ลูกฉลาดได้ตั้งแต่เล็ก อยู่ที่พ่อแม่เล่นด้วยจริงหรือ?

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ช่วงเวลาตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึง 3 ขวบหรือที่เรียกว่าใน 1,000 วันแรกของลูกนั้น จัดเป็นช่วงเวลาทองที่สามารถเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านสมอง ร่างกาย และจิตใจให้ลูกน้อยได้อย่างดีที่สุด

รู้ไหมค่ะ การที่พ่อแม่เล่นด้วยหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับลูก จะมีส่วนทำช่วยให้ ลูกฉลาดได้ตั้งแต่เล็ก เป็นเด็กที่โตขึ้นมามีอารมณ์ดี และมีพัฒนาการที่ดีในทุก ๆ ด้านได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นกับพ่อแม่

ลูกฉลาดได้ตั้งแต่เล็ก แค่พ่อแม่เล่นด้วยจริงหรือ?

ในช่วงวัยของทารกตั้งแต่แรกเกิด – 3 ขวบนั้น ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของลูกจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะสมอง ซึ่งมีการสร้างเซลล์ประสาทได้มากกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับสมองของผู้ใหญ่ เซลล์ประสาทเหล่านี้จะเชื่อมต่อถึงกันอย่างแนบแน่นถาวร และมีผลต่อการควบคุมการเต้นของหัวใจ การหายใจ ปฏิกิริยาอัตโนมัติต่าง ๆ รวมถึงประสาทสัมผัสด้านอื่น ๆ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติซ้ำ ๆ บ่อย ๆ และการกระตุ้นต่าง ๆ จากผู้เลี้ยงดูหรือพ่อแม่ได้นั่นเอง ดังนั้นการที่พ่อแม่ได้เล่นกับลูกตั้งแต่เล็ก ๆ ภายใน 3 ขวบปีแรก โดยเสริมกิจกรรมที่เน้นการกระตุ้นประสาทสัมผัส ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การรับรส การได้กลิ่น และการเคลื่อนไหว ผ่านการเรียนรู้และทำซ้ำ ๆ มีวิธีการเล่นอย่างถูกต้อง ก็จะจะทำให้เซลล์ประสาทมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เจ้าตัวเล็กฉลาดสมวัยได้

ลูกฉลาดได้ตั้งแต่เล็ก

เล่นกับลูกตั้งแต่เล็ก ๆ พ่อแม่เล่นควรเริ่มต้นอย่างไรดี

วิธีช่วยกระตุ้นจะพัฒนาเซลล์ประสาทในสมองของลูกที่ดีที่สุด คือการให้ในสิ่งที่ลูกต้องการในแต่ละช่วงอายุอย่างเหมาะสม เริ่มได้ตั้งแต่พ่อแม่ที่ควรใช้วิธีการเลี้ยงลูกอย่างอ่อนโยนและใจเย็น สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัย การสังเกตพฤติกรรมของเจ้าตัวน้อยว่าพร้อมเล่นหรือยัง ลูกกำลังง่วงหรือเปล่า หรือเล่นจนเหนื่อยมากไปแล้ว โดยดูจาก

  • การส่งเสียงพูดอ้อแอ้ตอบกลับของเจ้าตัวน้อย
  • สายตามีการจ้องมองกลับมาที่ตัวพ่อแม่หรือของเล่นนั้น ๆ ด้วยความสนใจ
  • หากลูกสนุกและชอบใจ จะมีการส่งเสียงหัวเราะและยิ้ม เวลาที่พ่อแม่เล่นด้วย
  • มีหันมองตามสิ่งของที่เคลื่อนไหวผ่านไปมา

หากลูกไม่มีท่าทีหรือลักษณะที่สนใจดังกล่าว อาจแสดงว่าลูกอาจจะเหนื่อย ควรให้ลูกได้นอนพัก ดังนั้นการเล่นกับลูกควรคำนึงถึงเวลาที่เหมาะสม กระชับ เพื่อไม่ทำให้เจ้าตัวน้อยมีอาการงอแงและรู้สึกไม่สนุกกับการเล่น

เกิดอะไรขึ้นถ้าพ่อแม่ไม่ค่อยได้เล่นกับลูก >>

การเลี้ยงลูกเชิงบวก การเลี้ยงลูกแบบผูกพัน คำแนะนำในการเลี้ยงดูลูก ชีวิตครอบครัว ช่วงวัยของเด็ก ทารก พัฒนาการของทารก พัฒนาการวัยเตาะแตะ วัยเตาะแตะ โรงเรียนพ่อแม่