ระวัง เป้อุ้มเด็กอาจทำให้ ลูกข้อสะโพกหลุด

lead image

เป้อุ้มเด็กก็เหมือนผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอื่นๆ ที่มีมากมายหลายแบบให้เลือก แต่หากเลือกไม่ดีอาจเป็นสาเหตุให้ ลูกข้อสะโพกหลุด

ลูกข้อสะโพกหลุดเพราะเป้อุ้มเด็ก

ลูกข้อสะโพกหลุดเพราะเป้อุ้มเด็ก

ลูกข้อสะโพกหลุดเพราะเป้อุ้มเด็ก  เป้อุ้มเด็กอาจเป็นอุปกรณ์คู่ใจของคุณแม่หลายท่าน ที่ช่วยให้การพาลูกออกนอกบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณแม่และคุณลูกต้องออกนอกบ้านกันตามลำพัง ทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้แม่และลูกได้ใกล้ชิดและเสริมสร้างความผูกพันต่อกันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม คุณแม่ทราบไหมว่า เป้อุ้มเด็กบางแบบนั้นอาจทำให้ลูกข้อสะโพกหลุดได้

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/07/ข้อสะโพกหลุด.jpg ระวัง เป้อุ้มเด็กอาจทำให้ ลูกข้อสะโพกหลุด

โรคข้อสะโพกหลุด (Hip Dysplasia)

Dr. Siow Hua Ming ศัลยแพทย์กระดูก จากสถาบัน Mount Elizabeth Novena Specialist Centre อธิบายว่า โรคข้อสะโพกหลุดเป็นภาวะที่ข้อต่อกระดูกสะโพกเคลื่อนจากเบ้าสะโพก แต่ทารกที่ข้อต่อสะโพกหลุดมักไม่มีอาการเจ็บปวด จึงเป็นการยากที่จะตรวจพบจนกว่าเด็กจะเริ่มเดิน โรคนี้พบได้ประมาณ 1% ในทารก โดยผู้ที่มีความเสี่ยงได้แก่ เด็กที่เป็นลูกคนแรก เด็กที่เป็นเพศหญิง และเด็กที่แม่มีภาวะน้ำคร่ำน้อยกว่าปกติ

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/07/โรคข้อสะโพกหลุด.jpg ระวัง เป้อุ้มเด็กอาจทำให้ ลูกข้อสะโพกหลุด

สาเหตุของโรคข้อสะโพกหลุด

จากข้อมูลของสถาบัน International Hip Dysplasia Institute ระบุว่า ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคข้อสะโพกหลุดในวัยเด็ก อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ

  1. กรรมพันธุ์ โรคข้อสะโพกหลุดพบได้ในครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคนี้มาก่อน โอกาสพบได้มากขึ้นถึง 12 เท่า
  2. ท่าทางของทารกในครรภ์ อาจทำให้เกิดแรงกดที่กระดูกข้อต่อสะโพก รวมทั้งทารกที่คลอดในท่าก้นมีแนวโน้มที่สะโพกเคลื่อนมากกว่าทารกที่คลอดในท่าปกติ
  3. ลักษณะของข้อต่อสะโพกของทารก เบ้าสะโพกของทารกเป็นกระดูกอ่อนที่มีความความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่น ซึ่งง่ายต่อการเคลื่อนหลุดอยู่แล้ว
  4. ท่าทางทารกในขวบปีแรก บางวัฒนธรรมที่มีการห่อรัดตัวทารกที่แน่นเกินไปก็ทำให้อัตราการเป็นโรคข้อสะโพกหลุดมีมากขึ้น

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/07/การห่อตัวทารก.jpg ระวัง เป้อุ้มเด็กอาจทำให้ ลูกข้อสะโพกหลุด

สำหรับในสามข้อแรกคุณแม่อาจไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ แต่คุณแม่สามารถดูแลท่าทางของทารกในขวบปีแรกให้ถูกต้องได้ ด้วยการใช้เป้อุ้มที่เหมาะสมและวิธีห่อตัวทารกอย่างถูกต้องสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคข้อสะโพกหลุดได้

เป้อุ้มทำให้ลูกข้อสะโพกหลุดได้อย่างไร คลิกหน้าถัดไป

เป้อุ้มเด็กสามารถลดหรือเพิ่มโอกาสเกิดโรคข้อสะโพกหลุดในทารกได้

ข้อมูลจาก health professionals ระบุว่าทารกแรกเกิดนั้นต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่กระดูกข้อต่อต่างๆ จะสามารถยืดตัวอย่างเป็นธรรมชาติ

ในช่วงไม่กี่เดือนแรกของชีวิต ส่วนบนของกระดูกต้นขาที่มีลักษณะคล้ายลูกบอลจะเคลื่อนไปมาได้แบบหลวมๆ อยู่ภายในเบ้าสะโพกอันอ่อนนุ่ม หากสะโพกของทารกถูกบังคับให้อยู่ในท่าที่ยืดออกเร็วเกินไป อาจทำให้ลูกบอลเคลื่อนหลุดออกจากเบ้าสะโพกได้ ซึ่งเป้อุ้มบางแบบนั้นไม่สอดรับกับลักษณะสะโพกของทารกตามที่ได้กล่าวมา ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยรูปภาพด้านล่างนี้

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/07/เป้อุ้มเด็กที่ไม่ดี.jpg ระวัง เป้อุ้มเด็กอาจทำให้ ลูกข้อสะโพกหลุด

เป้อุ้มเด็กที่ไม่ดี

ท่าทางที่ไม่สอดรับกับสะโพกของทารก คือ สะโพกและเข่ายืด ขาห้อยเข้ามาใกล้กัน หากลูกอยู่ในท่านี้นานๆ มีโอกาสข้อสะโพกหลุดได้

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/07/เป้อุ้มเด็กที่ดี.jpg ระวัง เป้อุ้มเด็กอาจทำให้ ลูกข้อสะโพกหลุด

เป้อุ้มเด็กที่ดี

ท่าทางที่สอดรับกับสะโพกของทารก คือ ท่าที่สะโพกของลูกแยกไปด้านข้างตามธรรมชาติ โดยที่ต้นขาจะกางออกเพื่อรองรับสะโพกและการงอเข่า

หากเป้อุ้มไม่สามารถทำให้ลูกงอขาได้เพียงพอ อาจเพิ่มความเสี่ยงข้อสะโพกหลุด อันเนื่องมาจากท่าทางที่ไม่สอดรับกับสะโพกของทารก

ควรเลือกเป้อุ้มอย่างไร?

ควรเลือกเป้อุ้มเด็กที่ลูกสามารถหันหน้าเข้าหาตัวคุณแม่ได้ รองรับกระดูกสันหลังและศีรษะทารก แต่ก็ไม่ควรรัดแน่นเกินไปจนลูกอึดอัด รวมถึงควรมีความยืดหยุ่นที่เด็กสามารถเอนตัวและขยับเคลื่อนไหวสะโพกได้

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2016/07/เป้อุ้มเด็ก.jpg ระวัง เป้อุ้มเด็กอาจทำให้ ลูกข้อสะโพกหลุด

สังเกตสัญญาณลูกข้อสะโพกหลุด

International Hip Dysplasia Institute อธิบายถึงสัญญาณที่พบบ่อยของโรคข้อสะโพกหลุดในเด็ก ดังนี้

  • ลักษณะกล้ามเนื้อต้นขาผิดปกติโดยมีชั้นรอยพับผิวหนังไม่เท่ากัน ควรได้รับการตรวจโดยการอัลตร้าซาวนด์ หรือเอ็กซเรย์
  • สะโพกมีเสียง ควรได้รับการตรวจโดยการอัลตร้าซาวนด์ หรือเอ็กซเรย์
  • เวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมไม่สามารถอ้าขาได้อย่างเต็มที่
  • เจ็บปวด แม้ว่าเด็กเล็กๆ จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อข้อสะโพกหลุด แต่อาการที่พบบ่อยเมื่อเป็นโรคข้อสะโพกหลุดในเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นคืออาการเจ็บปวด
  • เมื่อเด็กเริ่มเดิน จะสังเกตได้ว่าลูกเดินกะโผลกกะเผลก หรือมีความยาวของขาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน

ควรทำอย่างไรหากสงสัยว่าลูกข้อสะโพกหลุด?

หากลูกมีอาการต่างๆ ข้างต้น และคุณแม่สงสัยว่าลูกข้อสะโพกหลุด ควรรีบไปพบคุณหมอศัลยแพทย์กระดูกโดยเร็ว เนื่องจากโรคนี้ ยิ่งตรวจพบเร็วการรักษายิ่งได้ผลดีค่ะ

ที่มา sg.theasianparent.com

ภาพประกอบ neurohealthchiro.com.au, International Hip Dysplasia Institute

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

สุดยอดคุณแม่ DIY เป้อุ้มเด็กสร้างสรรค์ได้จากผ้าผืนเดียว!

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!