รายชื่อคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่ อัพเดต 2560

รายชื่อคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่ อัพเดต 2560

อัพเดตรายชื่อคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวบรวมโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

รายชื่อคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่ อัพเดต 2560

รายชื่อคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่ อัพเดต 2560 ...ปัจจุบันมีการรณรงค์การให้นมแม่อย่างต่อเนื่อง เพราะในนมแม่นั้นเป็นอาหารมหัศจรรย์ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์สำหรับทารก ทางมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จึงได้อัพเดตรายชื่อคลินิกนมแม่ หรือหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ รพ.รัฐ-เอกชน 62 แห่ง พร้อมหมายเลขติดต่อ ให้คุณแม่ที่อยากปรึกษาเรื่องนมแม่ ได้มีที่พึ่งพิง

 

คลินิกนมแม่ทั่วประเทศ โดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

Update รายชื่อคลินิกนมแม่ หรือหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ รพ.รัฐ-เอกชน
ข้อมูลล่าสุด 16 กพ. 60 จำนวน 62 แห่ง

1) คลินิกนมแม่รพ.นพรัตนราชธานี

679 ถ.รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ โทร 02-5174270-9 ต่อ1486

2) คลินิกนมแม่ รพ.รามาธิบดี

คลินิกนมแม่ รพ.รามาธิบดี(อาคารหลัก) โทร.02-2012663

คลินิกนมแม่ ร.พ.รามาธิบดี(อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์) โทร.02-2004490

3) คลินิกนมแม่รพ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี 032-222841-46ต่อ273

4) คลินิกนมแม่รพ.นครปฐม

034254150-4ต่อ1018 ,0816177382,0806588853

5) คลีนิกนมแม่ รพ. สิริกิติ์

อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี 038-933907

6) คลินิกรมแม่ รพ.อินทร์บุรี

อ. อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 036581993-7 กด 1 หรือต่อ 114

7)คลินิกนมแม่รพ.พระจอมเกล้า

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 032-709999 กด8 หรือต่อ 1193 , 1350

8)คลินิกนมแม่ รพ.สมุทรสาคร

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (034)427099-105ต่อ8403

9)คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสตูล

074-723500-4 ต่อ 1310

084-3979490

10)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลนครพิงค์เชึยงใหม่

053_999200ต่อ2317

11)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 045 511940-8 ต่อ 2104

086 225 4686 (มีสนมแม่)

12)คลินิกนมแม่ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

จ.ยะลา 073-214-200 ต่อ 139

13)คลินิกนมแม่ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น

043241446ต่อ5805

14)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลตรัง

075 201 500ต่อ 1308 มือถือ088 768 7090

15)คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลระยอง

038-611104 ต่อ 3312

16)คลินิกนมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

โทร 045-288586-8 ต่อ 315,319

17)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

จ.ชัยนาท โทร 056-411055 ต่อ 4801

18)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ โทร 044 511757 ต่อ 506

19)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

055-714339/081-6806942

20)คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก

อ.เมือง จ.นครสวร รค์ 056-257204ต่อ 287 มือถือ 083-9550501

21)คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลพะเยา

269 ม.11ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา56000

โทร 054-409300 ต่อ 1206

22)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

199ม.13ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

39000 042-311999ต่อ6204 มือถือ 0879472060

23)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลมหาสารคาม

Tel: 043740993-9 ต่อ 144

Fanpage : Mother team

24)คลินิกนมแม่ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา

044 305131 ต่อ 150

25)คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

044615002 ต่อ 3551 , 0814008059

26)คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลมุกดาหาร

042614055

27)คลินิกนมแม่ รพ .วชิระภูเก็ต

โทร 088-7650351. , 076-361234 ต่อ 1244

28)คลินิกนมแม่:โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่

จ.สงขลา 074-273-100 ต่อ 1347

มือถือ089-197-7911

29)คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

71 ถ.จักกะพาก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270. โทร 02-17383615 ต่อ 3172

มือถือ 0860359104, 0911199785

30)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

56 ม.2ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร 081-5375540, 077-915600ต่อ4250,4280

 

อ่าน รายชื่อคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่ ต่อหน้าถัดไป

31)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โทร 077-503672 ต่อ 564 ค่ะ

32)ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น

ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

043241446ต่อ5805

อรทัย บุญเต็ม, วาสนา มงคลศิลป์

33)คลินิกนมแม่ศูนย์อนามันที่ 11

99 ม.2 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330

Tel. 075-399460ต่อ 109

34)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลสระบุรี

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จสระบุรี 18000 โทร 036316555 ต่อ1600(คุณกรพินธ์)

35)คลินิกนมแม่รพ.อ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง

081_9946665 (คุณวันเพ็ญ)

36)คลินิกนมแม่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์

จ.นครสวรรค์ 056-219833

37)คลินิกนมแม่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีธรรมราช 075-340250 ต่อ 1024

38)คลินิกนมแม่ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา

044 305131 ต่อ 150 ,121

ดวงใจ ไทยประทุม (0956219444)

ภรภัทร ซอมตะคุ

39)คลินิกนมแม่ รพ.อุทัยธานี

จ.อุทัยธานี 056-511081 ต่อ 231 ผู้รับผิดชอบ ศันสนีย์ จันทร์ศิริ

40)คลินิกนมแม่ รพ.ปัตตานี

073-335134-8 ต่อ 3210

088-4887485 กัญญารัตน์ โสคำภา

41)คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

1 ม.11 ต. บ้านหมอ อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

18140 tel 036-300830 ต่อ 159

42)คลินิกนมแม่รพ.ประจวบคีรีขันธ์

อ.เมือง..จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร 032-601060 ต่อ3413 ,3414 มือถือ 086-3002514 อัมพาพันธ์ ไพบูลย์อัตถกิจ..

43)คลินิกนมแม่ รพ.พระนารายณ์

มหาราช จ.ลพบุรี 036785444 ต่อ 4007 ,4002

0863771723 หทัยรัตน์ บุญมานำ

44)คลินิกนมแม่. โรงพยาบาลน่าน.

054- 719 055

เลขที่ 1. ถนน วรวิชัย. ต. ในเวียง. อ เมือง. จ น่าน 55000. พิกุล. ภวสถาพร

45)คลินิกนมแม่ รพ.ลำพูน

177 ม.11 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000. โทร 053-569144

46)คลินิกนมแม่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

เลขที่ 1039. ถนนสถานพยาบาล ต.รอบเวียง อ.เมือง. จ.เชียงราย 57000.

โทร 053-910600 ต่อ 2141. และ 083-5658826

47)คลินิกนมแม่ รพ.อุตรดิตถ์ 38 ถ.เจษฎาบดินทร์

ต.ท่าอิฐ อ.เมือง. จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทร 055-832601-2ต่อ 7126-8

48)คลินิคนมแม่รพ.พิจิตร จ.พิจิตร

056-611355 ต่อ4833 ผู้รับผิดชอบ โสภิต จำปาศักดิ์

49)คลินิกนมแม่ รพ.สุโขทัย

2/1 ม.12 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร 055-611782 ต่อ 2600, 086-4485577 เพ็ญนิภา อย่างรัตนโชติ

50)คลินิกนมแม่ รพ.ศรีสะเกษ

083 1012349 หรือ 045 611503 ต่อ 2702

51) คลินิกนมแม่ รพ.แม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์

056 255451 ,056255234 ต่อ240,241

52)คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

38/2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทร 029884097-8 ต่อ 258 0618253348

53)คลินิกนมแม่ รพ.ราชวิถี

เลขที่2 ราชเทวี พญาไท. กทม. 10400

โทร. 02-3548108 ต่อ. 3617. 02-206-2916

54)คลินิกนมเเม่ รพปทุมธานี 7ถนนปทุม-ลาดหลุมเเก้ว

ต บางปรอก อเมือง จปทุมธานี 12000 โทร02-5988888 ต่อ 8322 ภาวดี เนียมน้อม

55)คลินิกนมแม่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 053-276856 ต่อ212

56) คลีนิคนมแม่รพ. กรุงเทพคริสเตียน

โทร 022351000 ต่อ 31307 @Toi

57) คลีนิกนมแม่ รพ เซนต์หลุยส์

โทร 02 -6755000 ต่อ 10241,10242

58) คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสิรินธร

ซ.อ่อนนุช 90 โทร 02-3286909-11 ต่อ 12102 มือถือ 081-6599305

59) คลินิกนมแม่ รพ.เลิดสิน

02 353 9856-7

02 353 9800 ต่อ 4102

60) คลินิคนมแม่ศูนย์อนามัยที่13

บางเขน กทม. โทร 025216550-2 ต่อ206

61) คลินิคนมแม่..รพ.มอ.

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร 074 451230 มือถือ 092 2489143 ค่ะ

62) คลินิกนมแม่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เลขที่8 อาคาร72พรรษามหาราชินี ชั้น 13 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 101120

โทรศัพท์ 022897134

 

ที่มา : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ลูกปฏิเสธเต้านม ติดจุกจากขวด ปัญหาหนักใจแม่ให้นม

ภาพวินาทีแรก เมื่อพ่อแม่ได้พบหน้าลูก

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner