อัพเดทรายชื่อคลินิกนมแม่ 2563-2564 โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่

อัพเดทรายชื่อคลินิกนมแม่ 2563-2564 โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่

อัพเดตรายชื่อคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวบรวมโดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

รายชื่อคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่ อัพเดต 2563

รายชื่อคลินิกนมแม่ โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่ อัพเดต 2560 ...ปัจจุบันมีการรณรงค์การให้นมแม่อย่างต่อเนื่อง เพราะในนมแม่นั้นเป็นอาหารมหัศจรรย์ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์สำหรับทารก ทางมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จึงได้อัพเดตรายชื่อคลินิกนมแม่ หรือหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ รพ.รัฐ-เอกชน 63 แห่ง พร้อมหมายเลขติดต่อ ให้คุณแม่ที่อยากปรึกษาเรื่องนมแม่ ได้มีที่พึ่งพิง

1 คลินิกนมแม่ รพ.นพรัตนราชธานี 679 ถ.รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 02-5174270-9 ต่อ1486
2 คลินิกนมแม่ รพ.รามาธิบดี (อาคารหลัก) กรุงเทพฯ 02-2012663
คลินิกนมแม่ ร.พ.รามาธิบดี (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์) กรุงเทพฯ 02-2004490
3 คลินิกนมแม่ รพ.บ้านโป่ง ราชบุรี 032-222841-46 ต่อ 273
4 คลินิกนมแม่ รพ.นครปฐม นครปฐ 034-254150-4 ต่อ 1018, 0816177382, 0806588853
5 คลีนิกนมแม่ รพ. สิริกิติ์ อ. สัตหีบ ชลบุรี 034-254150-4 ต่อ 1018, 0816177382, 0806588853
6 คลินิกนมแม่ รพ.อินทร์บุรี อ. อินทร์บุรี สิงห์บุรี 036-581993-7 กด 1 หรือต่อ 114
7 คลินิกนมแม่ รพ.พระจอมเกล้า อ.เมือง เพชรบุรี 032-709999 กด 8 หรือต่อ 1193, 1350
8 คลินิกนมแม่ รพ.สมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร 034-427099-105 ต่อ 8403
9 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสตูล สตูล 074-723500-4 ต่อ 1310, 0843979490
10 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-999200 ต่อ 2317
11 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง อำนาจเจริญ 045-511940-8 ต่อ 2104, 0862254686
12 คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 073-214200 ต่อ 139
13 คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 043-241446 ต่อ 5805
14 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลตรัง ตรัง 075-201500 ต่อ 1308, 0887687090
15 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลระยอง ระยอง 038-611104 ต่อ 3312
16 คลินิกนม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-288586-8 ต่อ 315, 319
17 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท 056-411055 ต่อ 4801
18 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 044-511757 ต่อ 506
19 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-714339, 0816806942
20 คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-257204 ต่อ 287, 0839550501
21 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลพะเยา พะเยา 054-409300 ต่อ 1206
22 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 042-311999 ต่อ 6204, 0879472060
23 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม 043-740993-9 ต่อ 144
24 คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา 044-305131 ต่อ 150
25 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-615002 ต่อ 3551, 0814008059
26 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร 042-614055
27 คลินิกนมแม่ รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 076-361234 ต่อ 1244, 0887650351
28 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ สงขลา 074-273100 ต่อ 1347, 0891977911
29 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-1738361-5 ต่อ 3172, 0860359104, 0911199785
30 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-915600 ต่อ 4250, 4280, 0815375540
31 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 077-503672 ต่อ 564
32 คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอนแก่น 043-241446 ต่อ 5805
33 คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามันที่ 11 นครศรีธรรมราช 075-399460 ต่อ 109
34 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี 036-316555 ต่อ 1600
35 คลินิกนมแม่ รพ.อ่างทอง อ่างทอง 0819946665
36 คลินิกนมแม่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-219833
37 คลินิกนมแม่ ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-340250 ต่อ 1024
38 คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา 044-305131 ต่อ 150, 121
39 คลินิกนมแม่ รพ.อุทัยธานี อุทัยธานี 056-511081 ต่อ 231
40 คลินิกนมแม่ รพ.ปัตตานี ปัตตานี 073-335134-8 ต่อ 3210, 0884887485
41 คลินิกนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สระบุรี 036-300830 ต่อ 159
42 คลินิกนมแม่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 032-601060 ต่อ 3413, 3414, 0863002514
43 คลินิกนมแม่ รพ.พระนารายณ์ มหาราช ลพบุรี 036-785444 ต่อ 4007, 4002, 0863771723
44 คลินิกนมแม่. โรงพยาบาลน่าน น่าน 054- 719055
45 คลินิกนมแม่ รพ.ลำพูน ลำพูน 053-569144
46 คลินิกนมแม่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 053-910600 ต่อ 2141, 0835658826
47 คลินิกนมแม่ รพ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-832601-2 ต่อ 7126-8
48 คลินิคนมแม่รพ.พิจิตร พิจิตร 056-611355 ต่อ 4833
49 คลินิกนมแม่ รพ.สุโขทัย สุโขทัย 055-611782 ต่อ 2600, 0864485577
50 คลินิกนมแม่ รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-611503 ต่อ 2702, 0831012349
51 คลินิกนมแม่ รพ.แม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-255451, 056-255234 ต่อ 240, 241
52 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพฯ 02-9884097-8 ต่อ 258, 0618253348
53 คลินิกนมแม่ รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ 02-3548108 ต่อ. 3617, 02-2062916
54 คลินิกนมเเม่ รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 02-5988888 ต่อ 8322
55 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-276856 ต่อ 212
56 คลีนิคนมแม่ รพ.กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ 02-2351000 ต่อ 31307
57 คลีนิกนมแม่ รพ เซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ 02 -6755000 ต่อ 10241, 10242
58 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพฯ 02-3286909-11 ต่อ 12102, 0816599305
59 คลินิกนมแม่ รพ.เลิดสิน กรุงเทพฯ 02-3539856-7, 02-3539800 ต่อ 4102
60 คลินิคนมแม่ ศูนย์อนามัยที่ 13 บางเขน กรุงเทพฯ 02 5216550-2 ต่อ 206
61 คลินิคนมแม่ รพ.มอ. สงขลา 074-451230, 0922489143
62 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพฯ 02-2897134
63 คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 055-965811

อัพเดทรายชื่อคลินิกนมแม่ 2563-2564 โรงพยาบาล ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่

นอกจากการปรึกษากับโรงพยาบาล หรือคลินิกนมแม่แล้ว เราขอแนะนำให้คุณแม่เข้ากลุ่ม คลับคุณแม่น้ำนมน้อย เพื่อร่วมแบ่งปันและเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มน้ำนมมากมาย คุณแม่สามารถตั้งคำถามที่สงสัย และรอรับฟังคำตอบจากคุณแม่ผู้มีประสบการณ์ได้โดยตรงค่ะ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner