ราคาแพ็คเกจฝากครรภ์เหมาจ่ายปี 2557 ของโรงพยาบาลในกทม.

ราคาแพ็คเกจฝากครรภ์เหมาจ่ายปี 2557 ของโรงพยาบาลในกทม.

เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว สิ่งที่ต้องทำคือฝากครรภ์ สำหรับว่าที่คุณแม่ที่อยากฝากครรภ์ในโรงพยาบาลเอกชน เรารวบรวมข้อมูลแพ็คเกจฝากครรภ์แบบเหมาจ่ายเท่าที่เราหาได้มาให้คุณเลือก เพื่อจะช่วยประหยัดสตางค์ในกระเป๋าค่ะ

ราคาแพ็คเกจฝากครรภ์เหมาจ่ายปี 2557 ของโรงพยาบาลในกทม

ราคาแพ็คเกจฝากครรภ์เหมาจ่ายปี 2557 ของโรงพยาบาลในกทม.

โรงพยาบาลวิภาราม

โรงพยาบาลวิภารามมีแพ็คเกจคลอดสำหรับดูแลว่าที่คุณแม่ตลอด 9 เดือน ในราคา 8,800 บาท หากคุณมีสิทธิ์ประกันสังคมราคาแพ็คเกจฝากครรภ์จะอยู่ที่ 7,800 บาท เมื่อสมัครเข้าโปรแกรม คุณแม่จะได้รับการตรวจร่างกาย และตรวจครรภ์โดยสูติ-นรีแพทย์ พร้อมการตรวจวิเคราะห์เลือดอย่างละเอียด ได้แก่

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
 • ตรวจหาหมู่เลือด BLOOD GROUP และ Rh GROUP
 • ตรวจซิฟิลิส VDRL
 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBsAg
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBsAb
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง Anti HIV
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันติดหัดเยอรมัน Rubella Titer IgG

ระหว่างฝากครรภ์คุณแม่จะได้รับ

 • การตรวจจากสูติ-นรีแพทย์ทุกเดือน พร้อมยาบำรุง เพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และลูกในครรภ์
 • คุณแม่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2 ครั้ง
 • คุณแม่ได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ 3 ครั้ง โดยสูติ-นรีแพทย์ เพื่อดูความสมบูรณ์ และดูเพศของลูกในครรภ์
 • เข้ารับการอบรม "ครรภ์คุณภาพ" เพื่อสร้างความเข้าใจในการตั้งครรภ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าตรวจหาโรคธาลัสซิเมีย หากทั้งว่าที่คุณพ่อและคุณแม่ต้องการต้องการตรวจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกคนละ 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิคสูติ-นรีเวช โทร. 02-722-2500 ต่อ 2419 , 2420 หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 2509

ค่าฝากครรภ์โรงพยาบาลอื่น หน้าถัดไป >>>

โรงพยาบาลบี แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ 

โรงพยาบาลบี แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ มีโปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย 2 แบบคือ แบบ standard และแบบ premium นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกจ่ายแบบครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

การฝากครรภ์แบบ standard

การฝากครรภ์ครั้งแรก คุณแม่จะได้รับการตรวจวิเคราะห์เลือด ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาหมู่เลือด ABO Blood Group, Rh Blood Group
 • ตรวจซิฟิลิส VDRL
 • ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBs Ag
 • ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย Hb Typing
 • ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella lgG

ระหว่างฝากครรภ์ คุณแม่จะได้รับการตรวจจากสูตินรีแพทย์ 12 ครั้ง คือ

 • ตรวจทุก 4-6 สัปดาห์ สำหรับช่วง 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์
 • ตรวจทุก 2-4 สัปดาห์ สำหรับช่วง 28-36 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์
 • ตรวจทุก 1-2 สัปดาห์ สำหรับช่วง 36 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์จนคลอด

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

 • ทุกครั้งที่คุณแม่มาฝากครรภ์ จะได้รับการตรวจปัสสาวะ (ตรวจหาโปรตีนและน้ำตาล) เพื่อเฝ้าระวังภาวะเบาหวาน และครรภ์เป็นพิษ
 • คุณแม่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 2 ครั้ง
 • คุณแม่จะได้รับการ Ultrasound 2 ครั้ง (ไตรมาสที่ 2 และ 3)
 • คุณแม่จะได้รับบริการตรวจสุขภาพฟัน 1 ครั้ง (กรณีผิดปกติหรือมีโรคเกี่ยวกับทันตกรรมที่จำเป็นต้องรักษา รพ.คิดค่าบริการ)
 • คุณแม่สามารถเข้าร่วมอบรมคุณแม่คุณภาพได้ตลอดปี
 • คุณแม่สามารถใช้บริการนวด Lymphatic Massage ได้ 1 ครั้งที่ B. Care Spa
 • คุณแม่สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ เพื่อออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ 1 ครั้ง

เงื่อนไขของโปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่ายไม่ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
 • การแท้งบุตร
 • การตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • การเจ็บป่วยอื่น ๆ และภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ การคลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ เลือดออกรกเกาะต่ำ ครรภ์แฝด
 • การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำในมารดาอายุมาก
 • การเจาะเลือดตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมขณะตั้งครรภ์ (Quad Test)
 • การตรวจเบาหวานในมารดาตั้งครรภ์
 • การตรวจหาโรคธาลัสซีเมียเพิ่มเติม

 วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระครั้งเดียว 10,900 บาท (เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก)
 2. แบ่งชำระ 3 ครั้ง
 • เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก ชำระ 5,000 บาท
 • เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ชำระ 5,000 บาท
 • เมื่ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ชำระ 1,999 บาท

โปรแกรมนี้ครอบคลุมตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 - 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ: ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0-2523-3359-71 ต่อ 3333 หรือ Contact Center ต่อ 2000

ค่าฝากครรภ์แบบ premium หน้าถัดไป >>>

โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่ายแบบ Premium ของโรงพยาบาลบี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

การฝากครรภ์ครั้งแรก คุณแม่จะได้รับการตรวจวิเคราะห์เลือด ดังนี้

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาหมู่เลือด ABO Blood Group, Rh Blood Group
 • ตรวจซิฟิลิส VDRL
 • ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBs Ag
 • ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย Hb Typing
 • ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella lgG

ระหว่างฝากครรภ์ คุณแม่จะได้รับการตรวจจากสูตินรีแพทย์ 12 ครั้ง คือ

 • ตรวจทุก 4-6 สัปดาห์ สำหรับช่วง 28 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์
 • ตรวจทุก 2-4 สัปดาห์ สำหรับช่วง 28-36 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์
 • ตรวจทุก 1-2 สัปดาห์ สำหรับช่วง 36 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์จนคลอด

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

 • คุณแม่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1 ครั้ง , วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 1 ครั้ง
 • เจาะเลือดตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมขณะตั้งครรภ์ (Quad Test) 1 ครั้ง
 • คุณแม่จะได้รับการ Ultrasound 2 มิติ 2 ครั้ง (ไตรมาสที่ 2 และ 3)
 • คุณแม่จะได้รับการ Ultrasound 4 มิติ 1 ครั้ง
 • คุณแม่จะได้รับบริการตรวจสุขภาพฟัน 1 ครั้ง (กรณีผิดปกติหรือมีโรคเกี่ยวกับทันตกรรมที่จำเป็นต้องรักษา รพ.คิดค่าบริการ)
 • คุณแม่สามารถเข้าร่วมอบรมคุณแม่คุณภาพได้ตลอดปี
 • คุณแม่สามารถใช้บริการนวด Lymphatic Massage ได้ 1 ครั้งที่ B. Care Spa
 • คุณแม่สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ เพื่อออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ 1 ครั้ง

เงื่อนไขของโปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่ายไม่ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
 • การแท้งบุตร
 • การตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • การ เจ็บป่วยอื่น ๆ และภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ การคลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ เลือดออก รกเกาะต่ำ ครรภ์แฝด
 • การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำในมารดาอายุมาก
 • การตรวจเบาหวานในมารดาตั้งครรภ์
 • การตรวจหาโรคธาลัสซีเมียเพิ่มเติม

 วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระครั้งเดียว 20,900 บาท (เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก)
 2. แบ่งชำระ 3 ครั้ง
 • เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก ชำระ 10,000 บาท
 • เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ชำระ 10,000 บาท
 • เมื่ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ชำระ 1,999 บาท

โปรแกรมนี้ครอบคลุมตั้งแต่ 1 กันยายน 2556 - 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ: ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0-2523-3359-71 ต่อ 3333 หรือ Contact Center ต่อ 2000

ฝากครรภ์แบบเหมาจ่ายโรงพยาบาลอื่น ๆ หน้าถัดไป >>>


โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเจ้าพระยามีแพ็คเกจฝากครรภ์เหมาจ่ายราคา 14,500 บาท โดยครอบคลุม

 • การตรวจเลือดอย่างละเอียดสำหรับการฝากครรภ์ครั้งแรก
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหาหมู่เลือด ABO Blood Group, Rh Blood Group
 • ตรวจซิฟิลิส VDRL
 • ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBs Ag
 • ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย Hb Typing
 • ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella lgG
 • ตรวจเลือดซ้ำที่ 28-32 สัปดาห์ โดยตรวจหาซ้ำอีกบางรายการ
 • ตรวจครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ไม่เกิน 12 ครั้งพร้อมยาบำรุง
 • ฉีกวัคซีนกันบาดทะยัก 2 ครั้ง
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ 1 ครั้ง สำหรับการตั้งครรภ์ที่ปกติ
 • ตรวจสุขภาพฟัน 1 ครั้ง

โปรแกรมนี้หมดเขตวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และใช้ได้สำหรับแพทย์ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-433-8222

ค่าฝากครรภ์โรงพยาบาลอื่น หน้าถัดไป >>>

โรงพยาบาลเพชรเวทมีแพ็คเกจคลอดเหมาจ่ายที่รวมการฝากครรภ์ไว้ในแพ็คเกจด้วย

ประเภท

 คลอดปกติ

  ผ่าตัดคลอด

คลอดเหมาจ่าย

27,700.-

37,700.-

ตรวจเลือด+ฝากครรภ์+คลอด

29,700.-

39,700.-

หากย้ายมาฝากครรภ์ หลัง  จากได้รับ  การตรวจเลือด+คลอด

28,700.-

38,700.-

 • อัตราค่าคลอดเหมาจ่ายข้างต้นอยู่ภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรแกรมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีต้องการคลอดปกติ ด้วยวิธีการฉีดยาทางไขสันหลัง (บล็อกหลัง) โดยวิสัญญีแพทย์เพื่อลดความเจ็บปวด ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
 • กรณีนอนพักรักษาตัวเกินกว่าวันตาม package รพ.ยินดีมอบส่วนลดค่าห้องพัก 30% ค่ายา 10%

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรแกรม เมื่อท่านเข้าร่วมโครงการ ท่านจะได้รับการบริการตรวจรักษาดังนี้

1. การตรวจเลือดเมื่อเริ่มฝากครรภ์

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC ) และตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคธาลัสซีเมีย
 • ตรวจหาหมู่เลือด ( ABO & Rh Blood group )
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อหัดเยอรมัน ( Rubella igG )
 • ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • ตรวจหาภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากเชื้อ HIV ( Anti-HIV )
 • ตรวจหาซิฟิลิส ( VDRL )
 • ตรวจปัสสาวะเพื่อดูระดับ Protine & Sugar

** เฉพาะผู้ที่เข้าโปรแกรมตรวจเลือด+ฝากครรภ์+คลอด**

2. การตรวจระหว่างฝากครรภ์

 • นัดตรวจฝากครรภ์เป็นระยะตามความเหมาะสมของผู้ฝากครรภ์แต่ละราย
 • ให้ยาบำรุงครรภ์ตลอดการตั้งครรภ์
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ 1 ครั้ง
 • รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1-2 ครั้ง ตามความจำเป็น

** เฉพาะผู้ที่เข้าโปรแกรมฝากครรภ์ ( ANC ) **

3. การบริการวันคลอด

 • คลอดปกติ พักฟื้นในห้องเดี่ยวพิเศษ จำนวน 2 คืน
 • ผ่าตัดคลอด พักฟื้นในห้องเดี่ยวพิเศษ จำนวน 3 คืน
 • ทารกแรกคลอด ได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์
 • ทารกแรกคลอด ได้รับการตรวจเลือดและฉีดวัคซีนดังนี้
  • การตรวจหาหมู่เลือด ( ABO blood group )
  • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
  • รับวัคซีนป้องกันโรค และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี เข็มแรก

4. บริการหลังคลอด

 • บริการจัดทำสูติบัตร
 • ได้รับชุดของขวัญ
 • ทารกรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ตามโปรแกรมมาตรฐาน ที่คลินิกกุมารเวชกรรม

5. เงื่อนไขของโปรแกรม

 • ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องผ่านการตรวจและประเมินโดยสูติแพทย์
 • สามารถเลือกฝากครรภ์กับสูติแพทย์ที่เข้าร่วมโปรแกรม
 • อัตราคลอดเหมาจ่าย ไม่ครอบคลุมการรักษาต่อไปนี้
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์นอกเหนือจากโปรแกรม และการตรวจพิเศษอื่น ๆ เช่น การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจหาเบาหวาน เป็นต้น
 • ภาวการณ์แพ้ท้องรุนแรงจนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
 • ภาวะแท้งบุตร,ตกเลือด
 • ภาวการณ์ตั้งครรภ์นอกมดลูก,ไข่ปลา
 • ภาวะแทรกซ้อนต่างๆของการตั้งครรภ์ เช่น เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด เป็นไข้ เบาหวาน ไทรอยด์ เป็นต้น
 • ฟักฟื้นในโรงพยาบาล นานเกินกว่าที่กำหนดในโปรแกรม
 • การเจ็บป่วยของมารดาและบุตร ระหว่าพักฟื้นในโรงพยาบาล
 • การตรวจหลังคลอด และการตรวจมะเร็งปากมดลูก

เงื่อนไขในการชำระเงิน ชำระครั้งที่ 1 เมื่อเริ่มแรกเข้าโครงการ จำนวน 5,000 บาท ชำระครั้งที่ 2 เมื่อตรวจครรภ์เดือนที่ 5 จำนวน 5,000 บาท ชำระครั้งที่ 3 เมื่อตรวจครรภ์เดือนที่ 7 จำนวน 5,000 บาท และชำระส่วนคงเหลือ หลังคลอด สิทธิส่วนลดเพิ่มเติม

 • ได้รับส่วนลด 15% สำหรับค่ายา ค่าแล็ป ค่าเอกซเรย์ ในการรักษาพยาบาลอื่น ๆ ระหว่างตั้งครรภ์
 • มารดาและบุตร ได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก ค่ายา ค่าแล็ป ( ยกเว้นการตรวจพิเศษ) เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันคลอด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเพชรเวช โทร. 0-2718-1515 ต่อ 263 หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 128, 188, 189

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner