ชื่อมงคลเพื่อโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง 48 ชื่อ สำหรับลูกชายและลูกสาว

ชื่อมงคลเพื่อโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง 48 ชื่อ สำหรับลูกชายและลูกสาว

ก่อนจะตั้งชื่อ ลูกให้ได้ดี เป็นมงคล เราไปดูกันว่า มีหลักการอะไรบ้าง รวม 48 ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว โชคลาภสุขภาพ เงินทอง

รวม 48 ชื่อมงคลเพื่อโชคลาภ สุขภาพ เงินทอง สำหรับลูกชายและลูกสาว พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีตั้งชื่อลูก

ชื่อมงคลเพื่อโชคลาภ

ชื่อมงคลเพื่อโชคลาภ

วันอาทิตย์

ลูกชาย

นฤวัต อ่านว่า นะรึวัด แปลว่า ผู้มีสุขภาพแข็งแรง

ภานุเทพ อ่านว่า พานุเทพ แปลว่า เทพแห่งพระอาทิตย์

วรชิต อ่านว่า วอระชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

ลูกสาว

กันติชา อ่านว่า กันติชา แปลว่า เกิดจากความรัก

คีติกา อ่านว่า คีติกา แปลว่า ผู้ได้รับความสุขเสมอ

จิตชญา อ่านว่า จิดชะยา แปลว่า ผู้มีความสามารถรู้ใจผู้อื่น

วันจันทร์

ลูกชาย

สหัสวัต อ่านว่า สะหัดสะวัด แปลว่า ผู้เรืองอำนาจ

วรรธนันท์ อ่านว่า วัดทะนัน แปลว่า ยินดีในความเจริญรุ่งเรือง

ขวัญพัฒน์ อ่านว่า ขวัน-พัด แปลว่า เจริญก้าวหน้า

ลูกสาว

ธมน อ่านว่า ทะ-มน แปลว่า ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสวยงาม น่ารัก มีมงคลยิ่ง

ทัชชภร อ่านว่า ทัด-ชะ-พอน แปลว่า ผู้ซึ่งมีพลังทำให้สิ่งที่หวังสำเร็จผล

รัตนรัตน์ อ่านว่า รัดตะนะรัด แปลว่า มณีชั้นยอด

วันอังคาร

ลูกชาย

ญาณัท อ่านว่า ยานัด แปลว่า ผู้ผู้ให้ความรู้

ตีรณ อ่านว่า ตีรน แปลว่า ผู้มีปัญญาพิจารณา,ไตร่ตรอง

ทัตเทพ อ่านว่า ทัดเทบ แปลว่า ผู้ได้รับพรจากเทพประทาน

ลูกสาว

ธัญรดี อ่านว่า ทันระดี แปลว่า มีความยินดีในสิริมงคล

บุษปวัน อ่านว่า บุดสะปะวัน แปลว่า ผู้มีความสุขรื่นรมย์

บูรณนิภา อ่านว่า บูระนะนิพา แปลว่า สุกสว่างเหมือนจันทร์เพ็ญ

วันพุธกลางวัน

ลูกชาย

สุทัตตา อ่านว่า สุทัดตา แปลว่า ประทานมาดีแล้ว ,เกิดมาดี

ภูษิต อ่านว่า พูสิด แปลว่า ประดับประดาด้วยความดี

พลภฤต อ่านว่า พนละพรึด แปลว่า ผู้สร้างพลังให้เข้มแข็ง

ลูกสาว

ปาลิดา อ่านว่า ปาริดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษาจากภัยใดๆ

ฐิตตา อ่านว่า ถิตะตา แปลว่า มีความมั่นคงในทรัพย์สิน

ทักษิณา อ่านว่า ทักสินา แปลว่า ทานเพื่อผลอันเจริญรุ่งเรือง

วันพุธกลางคืน

ลูกชาย

ไตรทศ อ่านว่า ไตรทด แปลว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์

รักษิต อ่านว่า รักสิด แปลว่า ผู้ได้รับการคุ้มครอง

วสุ อ่านว่า วะสุ แปลว่า ผู้มีสมบัติพร้อมมูล, ทรัพย์สิน

ลูกสาว

วิรตี อ่านว่า วิระตี แปลว่า ผู้ประพฤติการงดเว้น (จากความชั่ว)

กานต์สินี อ่านว่า กานสินี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก

โสรวีร์ อ่านว่า โสระวี แปลว่า ผู้มีความกล้าหาญและมั่งคั่ง

วันพฤหัสบดี

ลูกชาย

ปองคุณ อ่านว่า ปองคุน แปลว่า มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม

ภูวิศ อ่านว่า พูวิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ศรัณ อ่านว่า สะรัน แปลว่า ผู้ได้รับการปกป้องดูแลได้รับพร

ลูกสาว

มิ่งกมล อ่านว่า มิ่งกะมน แปลว่า มิ่งขวัญแห่งดวงใจ

เศวยา อ่านว่า เสวะยา แปลว่า เป็นที่รัก

สิริกร อ่านว่า สิริกอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

ชื่อมงคลเพื่อโชคลาภ

ชื่อมงคลเพื่อโชคลาภ

วันศุกร์

ลูกชาย

ชนมภูมิ อ่านว่า ชนมะพูม แปลว่า ผู้ประเสริฐในคนทั้งหลาย

ปัณณทัต อ่านว่า ปันนะทัด แปลว่า ผู้ให้ความรู้อันประเสริฐ

โตษิน อ่านว่า โตสิน แปลว่า พอใจในความสุข

ลูกสาว

มนสิชา อ่านว่า มนสิชา แปลว่า เกิดในใจ, ความรัก

ปุณณภา อ่านว่า ปุนนะพา แปลว่า ผู้มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม

สุทัตตา อ่านว่า สุทัดตา แปลว่า ประทานมาดีแล้ว ,เกิดมาดี

วันเสาร์

ลูกชาย

ชุติภาส อ่านว่า ชุติพาด แปลว่า รุ่งเรืองยิ่ง

นิธิศ อ่านว่า นิทิด แปลว่า เจ้าแห่งขุมทรัพย์

นิกม์ อ่านว่า นิก แปลว่า ผู้มีความปรารถนา

ลูกสาว

ชวิศา อ่านว่า ชะวิสา แปลว่า เจ้าแห่งเชาว์ปัญญา

ติรยา อ่านว่า ติระยา แปลว่า สำเร็จลุล่วงด้วยความดี

นิวรา อ่านว่า นิวะรา แปลว่า หญิงสาวอันประเสริฐ

ชื่อมงคลเพื่อโชคลาภ

ชื่อมงคลเพื่อโชคลาภ

เทรนด์การตั้งชื่อลูก และสิ่งที่พ่อแม่ควรระวัง

เทรนด์ชื่อเด็กเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หากคุณไปห้างสรรพสินค้า คุณอาจได้ยินคนเรียกชื่อเล่นที่คุณได้ยินแล้วไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองว่าช่างต่างจากชื่อเล่นของคนรุ่นเดียวกันกับคุณเหลือเกิน คุณกำลังพลิกตำราตั้งชื่อให้ลูกอยู่รึเปล่า?

สิ่งที่ต้องคิดก่อนตั้งชื่อลูก

เทรนด์การตั้งชื่อให้กับลูกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไป ถ้าพูดถึงเรื่องการตั้งชื่อจริงแล้ว หลาย ๆ คนก็มักนำวันเวลาเกิดของลูกไปเปิดในตำราว่า เด็กเกิดวันไหน เพศอะไร เหมาะกับชื่อแบบไหน แล้วเลือกชื่อที่ชอบ หรือบางคนก็เอาวันเวลาเกิดไปให้พระที่มีความรู้ด้านนี้ช่วยตั้งให้ บางช่วงกระแสละครก็มีส่วนในการตั้งชื่อลูก เช่นมีช่วงหนึ่งที่ใครมีลูกชายก็ตั้งชื่อตามพวกคุณชายสุภาพบุรุษจุฑาเทพกันเลยทีเดียว

แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการตั้งชื่อเล่นแล้ว สำหรับพ่อแม่บางคน แม้แต่การตั้งชื่อเล่นก็ตรวจสอบก่อนว่าเป็นชื่อเล่นที่เป็นมงคล ไม่มีตัวอักษรที่จะพาโชคร้ายมาให้

ก่อนจะสรุปว่าจะตั้งชื่อลูกรักของคุณว่าอะไรก็ยังมีสิ่งที่คุณต้องระวัง ดังนี้

1) ลองคำนึงถึงอายุ ชื่อบางชื่อเป็นชื่อที่แลดูน่ารักสำหรับเด็ก ๆ แต่เมื่อโตไปเป็นผู้ใหญ่อายุ 40-50 ปีแล้วก็แลดูไม่ค่อยจะเหมาะนัก

2) คำบางคำที่เป็นภาษาต่างประเทศ ออกเสียงยากเกินไปหรือเปล่า บางครั้งอาจจะเป็นคำที่คนไทยมักออกเสียงผิด ๆ หรือไม่ออกเสียงกัน เช่น เสียง s ท้ายพยางค์ของคำภาษาอังกฤษ

3) คำบางคำที่เป็นชื่อยี่ห้อ หรือชื่อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้ายอดนิยมในยุคปัจจุบัน ผ่านไปอีก 10 ปี หากสินค้านั้นกลายเป็นสินค้าล้าสมัย ชื่อเล่นนี้จะกลายเป็นชื่อเล่นแปลก ๆ ไปหรือไม่

4) ชื่อเล่นบางชื่อ บางคนเอาไปตั้งเป็นชื่อสัตว์เลี้ยง คุณจะรับได้หรือไม่ หากชื่อลูกคุณไปละม้ายคล้ายชื่อเจ้าตูบของเพื่อนบ้าน

5) ชื่อเล่นนั้นเป็นชื่อที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณ (ไม่ต้องใครอื่น คุณพ่อคุณแม่ของคุณเอง) ยอมรับหรือไม่

แม้ว่าจะมีข้อพึงระวัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันก็เป็นอิสระ และความชื่นชอบของคุณที่จะตั้งชื่อให้กับลูก ขอให้คุณสบายใจ หรือพอใจที่จะเรียกเสียอย่าง คุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจด้วยกันไปเลย

_________________________________________________________________________________________

ที่มา : 1

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชัน theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 

99 ชื่อลูกชาย รวมชื่อเล่นเท่ๆ แนวๆ ของเด็กผู้ชายสุดฮิตแห่งปี!! 

ชื่อเล่นสุดฮิต ชื่อเล่นลูก เก๋ๆ ใช้ได้ทุกปีไม่มีเอาท์

1000 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเล่นลูกชาย ชื่อเล่นลูกสาว ชื่อเท่ ๆ ชื่อเก๋ ๆ ชื่อสมัยใหม่

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Weerati

app info
get app banner