ชื่อลูก วันพฤหัสบดี ชื่อเพราะๆ รวมชื่อมงคล พร้อมความหมายของชื่อ

ชื่อลูก วันพฤหัสบดี ชื่อเพราะๆ รวมชื่อมงคล  พร้อมความหมายของชื่อ

รวมชื่อมงคล ชื่อเพราะๆ ชื่อลูกชาย ลูกสาว ที่เกิดวันพฤหัสบดี พร้อมความหมายของชื่อ ตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีตั้งชื่อลูก

ชื่อลูก วันพฤหัสบดี ชื่อเพราะๆ รวมชื่อมงคล พร้อมความหมายของชื่อ

ชื่อลูก วันพฤหัสบดี

ชื่อลูก วันพฤหัสบดี ที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใดๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง

เพราะชื่อเรานั้นเป็นสิ่งแทนตัวตนของเราทั้งหมด เป็นโหราศาสตร์อย่างหนึ่งในการเริ่มต้นแห่งชีวิตสำหรับทารกเกิดใหม่ ถ้าตั้งชื่อเด็กแรกเกิดให้ให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์และมีความหมายที่ดีนั้นดี ย่อมทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเลี้ยงง่าย ไม่งอแง ว่านอนสอนง่าย เป็นเด็กดี อยู่ในศีลในธรรม เรียกว่าเป็นส่วนเสริมด้วยพลังจักรวาลจัดสรรได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของทักษานั้น จะแตกต่างกันไปตามแต่ละวัน ตัวอักษรอักขระบางตัวนั้น เป็นโทษของวันหนึ่ง แต่กลับ เป็นคุณประโยชน์ต่ออีกวันหนึ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ดังสามารถดูตัวอย่างได้ตามวัน ซึ่งทางโหราศาสตร์มีความเชื่อกันว่า วรรคต่างๆ อาทิ เดช ศรี มูละ นั้น ให้ผลต่างๆ กันไปตามแต่วรรคนั้นๆ

หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด

จากประสบการณ์และตามตำราแล้ว การใช้วรรคใดขึ้นหน้านั้นก็ไม่มีผลต่างกันกับวรรคอื่นๆ ที่ตามมา เพียงแต่ขออย่าให้มีกาลกิณีก็เพียงพอแล้วใน ส่วนของศาสตร์ทักษานี้ เพราะพลังที่ส่งผลให้มานั้น จะเป็นพลังโดยรวมมิใช้เรียงลำดับตามตัวอักษร ชื่อ อย่างที่เข้าใจกัน และผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องใช้วรรคเดชนำหน้าเสมอไป และผู้หญิงก็มิต้องใช้วรรคศรีนำหน้าเสมอไปเช่นเดียวกัน หากแต่ใช่วรรคใดก็ได้ในการนำชื่อ ขอให้ยึดชื่อที่ชอบเป็นหลัก และในชื่อต้องไม่มีกาลกิณีก็ดีที่สุดแล้วครับ

อนึ่ง รายชื่อที่แบ่งตามวันเกิดเหล่านี้เป็นเพียงชื่อที่ดีที่ไม่มีตัวกาลกิณีในเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้ หากแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องการใช้หลักการโหราศาสตร์อย่างแท้จริงที่ตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิด และใช้ศาสตร์อื่นๆ ให้ติดต่อคณาจารย์ นักพยากรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์เรื่องโหราศาสตร์การตั้งชื่อจริงๆ ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายท่าน ทั้งประสบการณ์มากและน้อยแตกต่างกันไป ขอให้เลือกสรรให้ดี ท่านจะได้รับชื่อที่ถูกหลักอย่างครบถ้วนครับ

 

ทักษาประจำวันเกิด
การนับเวลาเกิดตามแบบไทย

แบบโหราศาสตร์ไทยจะนับเริ่มต้นวันที่ 06.00 - 05.59 น. ของอีกวันเป็นวันเดียวกัน
เกิดวันอาทิตย์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันจันทร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอังคาร เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันจันทร์
เกิดวันอังคารเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันพุธ เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นอังคาร
เกิดวันพุธเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เย็นวันพุธเวลา 17.59 (5โมง.59นาที) นับเป็นพุธกลางวัน
เกิดวันพุธเวลา 18.00 (6 โมงเย็น) - เช้าวันพฤหัส เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นพุธกลางคืน
เกิดวันพฤหัสเวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันศุกร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันพฤหัส
เกิดวันศุกร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันเสาร์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันศุกร์
เกิดวันเสาร์เวลา 6.00 (6 โมงเช้า) - เช้าวันอาทิตย์เวลา 5.59 (ตี5.59นาที) นับเป็นวันเสาร์

 

วันเกิด
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุสาหะ
มนตรี
กาลกิณี
อาทิตย์
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
จันทร์
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
อังคาร
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
พุธกลางวัน
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธกลางคืน
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
ศุกร์
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
เสาร์
ด ต ถ ท ธ น
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ฤ
ศ ษ ส ห ฬ ฮ อ
อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ การันต์ ใ ไ แ ไม้หันอากาศ
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

 

บริวาร คนที่อยู่ใกล้ชิด สามี ภรรยา ลูก คนรับใช้ ญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
อายุ ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีทางการดำเนินชีวิต สุขภาพร่างกาย ความแข็งแรง
เดช อำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงานสภาพสังคม การศึกษา การทำงาน
ศรี โชคลาภ มงคลทั้งปวง ความสำเร็จ ความสมหวัง เสน่ห์ ความเมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดีทั้งหลาย
มูละ เงินทอง ทรัพย์สิน มรดก หลักทรัพย์ ความมั่นคง ที่ดิน หลักทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร อาชีพ การทำงาน ความพากเพียร เพื่อความสำเร็จของชีวิต ความคิดใหม่ๆ ความกระตือรือร้นต่างๆ
มนตรี การมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือ ค้ำจุนเกื้อกูลด้วยความเอ็นดู ทั้งพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ครู อาจารย์ เจ้านาย ผู้ที่อาวุโสกว่า
กาลกิณี ความทุกข์ระทม ความอาภัพ อัปมงคล ไร้โชค เคราะห์ร้าย ความชั่ว อุปสรรค ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความทุกข์เสียใจ ความพลัดพราก ศัตรู

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ลูกชาย ชื่อลูก วันพฤหัสบดี

ชื่อลูก วันพฤหัสบดี

บุษกล อ่านว่า บุดสะกน แปลว่า ดียิ่ง, วิเศษยิ่งมงคล

ปภังกร อ่านว่า ปะพังกอน แปลว่า ผู้สร้างรัศมี, ผู้รุ่งเรือง

ภฑิล อ่านว่า พะทิน แปลว่า ผู้กล้าหาญมีชัยเหนือผู้อื่น

ภาสกร อ่านว่า พาดสะกอน แปลว่า รุ่งเรืองประดุจดวงอาทิตย์

ภูเบศ อ่านว่า พูเบด แปลว่า ผู้มีอำนาจในโลก, แผ่นดิน

โภคกร อ่านว่า โพคะกอน แปลว่า ผู้ได้รับความสุขทุกเมื่อ

บุณยภู อ่านว่า บุนยะพู แปลว่า ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐยิ่ง

ปณัย อ่านว่า ปะไน แปลว่า ผู้ได้รับความรักจากคนรอบข้าง

ปริรม อ่านว่า ปะริรม แปลว่า ผู้มีความยินดี พึงพอใจ

ปองภพ อ่านว่า ปองพบ แปลว่า ผู้ปรารถนาความเจริญ

พลกร อ่านว่า พนละกอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยกำลัง

พหุกร อ่านว่า พะหุกอน แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองมาก

ภาสวร อ่านว่า พาดสะวอน แปลว่า ผู้มีรัศมีประเสริฐ, พระอาทิตย์

ภิรมณ อ่านว่า พิระมน แปลว่า ผู้มีความน่ายินดียิ่ง, รื่นรมย์ยิ่ง

มหากุล อ่านว่า มะหากุน แปลว่า ผู้เกิดในตระกูลสูง

ลิปปกร อ่านว่า ลิบปะกอน แปลว่า ผู้สร้างศิลปะ

ศฤงคาร อ่านว่า สะหริงคาน แปลว่า ผู้มีสมบัติ ความรักมากมาย

สกลกร อ่านว่า สะกนกอน แปลว่า ผู้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยความประเสริฐ

สรชัช อ่านว่า สอระชัด แปลว่า นักรบผู้วิเศษ

คมกริช อ่านว่า คมกริด แปลว่า คมของกริชประดุจปัญญาอันเฉียบแหลม

ประกาศก อ่านว่า ประกาสก แปลว่า ดวงอาทิตย์

ปวีณ อ่านว่า ปะวีน แปลว่า ฉลาด, เชี่ยวชาญ, ปราชญ์ผู้ฉลาด

ปองคุณ อ่านว่า ปองคุน แปลว่า มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม

พลากร อ่านว่า พะลากอน แปลว่า ผู้กล้าหาญของแผ่นดิน

ภูวิศ อ่านว่า พูวิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ศรัณ อ่านว่า สะรัน แปลว่า ผู้ได้รับการปกป้องดูแลได้รับพร

สุรชัช อ่านว่า สุรชัด แปลว่า นักรบผู้กล้ามีชัยสำเร็จ

คณิศร อ่านว่า คะนิสอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย

ณรงค์ อ่านว่า นะรง แปลว่า การรบ, สนามรบ

ปณัยกร อ่านว่า ปะไนกอน แปลว่า ที่ให้ความรัก คำสรรเสริญ

ประพล อ่านว่า ระพน แปลว่า แข็งแรง มีอำนาจ

ปารย์ อ่านว่า ปาน แปลว่า ผู้สามารถ, เป็นที่น่าสนใจ

ปิยวร อ่านว่า ปิยะวอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

พหุกษม อ่านว่า พะหุกะสม แปลว่า ทนทานมาก

พหุคุณ อ่านว่า พะหุคุณ แปลว่า มีความดีมาก

พัสกร อ่านว่า พัดสะกอน แปลว่า ผู้กระทำอำนาจ, ผู้มีอำนาจ

ภรัณยู อ่านว่า พะรันยู แปลว่า ผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง

ศุภฤกษ์ อ่านว่า สุพะเริก แปลว่า ฤกษ์ดี, ฤกษ์งาม

สรสิช อ่านว่า สอระสิด แปลว่า เกิดในสระ, ดอกบัว

สหรรษ อ่านว่า สะหัด แปลว่า ร่าเริงยินดี

สัชฌุกร อ่านว่า สัดชุกอน แปลว่า ผู้มีความสุขการเงินดี

สุรรกุล อ่านว่า สุระกุน แปลว่า สกุลแห่งเทพ

สุศรณ อ่านว่า สุสะรน แปลว่า เป็นที่พึ่งพำนัก

อาชว์ อ่านว่า อาด แปลว่า ความซื่อตรง

ชัยสงค์ อ่านว่า ไชยะสงค์ แปลว่า แวดล้อมด้วยชัยชนะ

บวรวงศ์ อ่านว่า บอวอนวง แปลว่า ตระกูลอันประเสริฐ

บารเมษฐ์ อ่านว่า บาระเมด แปลว่า ฐานะสูงสุด

พลบูรณ์ อ่านว่า พนละบูน แปลว่า เปี่ยมด้วยพละกำลัง

พิศวัส อ่านว่า พิดสะวัด แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

พีรวัส อ่านว่า พีระวัด แปลว่า อำนาจของวีบุรุษ

มงคลกรณ์ อ่านว่า มงคลกอน แปลว่า การภาวนาเพื่อสิริ

สรวิชญ์ อ่านว่า สอระวิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดียิ่ง

สุกฤษฏิ์ อ่านว่า สุกริด แปลว่า นักปราชญ์ที่ดี

สุรจักษ์ อ่านว่า สุระจัก แปลว่า รัศมีเรืองรองเหมือนพระอาทิตย์

 

อ่าน ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันพฤหัสบดี ในหน้าถัดไป

ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันพฤหัสบดี ชื่อลูก วันพฤหัสบดี

ชื่อลูก วันพฤหัสบดี

ณัชชา อ่านว่า นัดชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้และรุ่งเรือง

บุณิกา อ่านว่า บุนิกา แปลว่า ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม

ปุณิกา อ่านว่า ปุนิกา แปลว่า มีบุญ, มีคุณงามความดี

เปรมา อ่านว่า เปรมา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองประดุจพระอาทิตย์

ภาณี อ่านว่า พานี แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง

ภูรี อ่านว่า พูรี แปลว่า แผ่นดิน, มีปัญญากว้างไพศาล

มิรา อ่านว่า มิรา แปลว่า ผู้มีความยิ่งใหญ่ดุจมหาสมุทร

ศุภกร อ่านว่า สุพะกอน แปลว่า สร้างสิ่งที่ดี, โชคดีเป็นมงคลยิ่ง

สรชา อ่านว่า สอระชา แปลว่า ผู้มีบารมีสูงประเสริฐยิ่ง

อุรชา อ่านว่า อุระชา แปลว่า ลูกสาวอันเป็นที่รัก

เกสรา อ่านว่า เกดสะรา แปลว่า ผู้มีความงดงามดั่งเกสรดอกไม้

เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้มีความเกษมและประเสริฐยิ่ง

บาลิกา อ่านว่า บาลิกา แปลว่า ผู้ได้รับการดูแลอย่างดี

ปัณฑา อ่านว่า ปันดา แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ

ปาลิกา อ่านว่า ปาลิกา แปลว่า ผู้ได้รับการรักษาคุ้มครอง

ปุณณภา อ่านว่า ปุนนะพา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยรัศมีอันเต็มเปี่ยม

เปมิกา อ่านว่า เปมิกา แปลว่า ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รักของผู้อื่น

สุชญา อ่านว่า สุชะยา แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ดีในทุกอย่าง

บุณฑริก อ่านว่า บุนดะริก แปลว่า ดอกบัวขาวแห่งความประเสริฐ

บุรฑริกา อ่านว่า บุนทะริกา แปลว่า ดอกบัวขาวแห่งความประเสริฐ

บุษปศร อ่านว่า บุดสะปะสอน แปลว่า ศรแห่งความรักความอบอุ่น

บูรณี อ่านว่า บูระนี แปลว่า เต็มเปี่ยมด้วยความดีงามมั่งคั่ง

ปวีรา อ่านว่า ปะวีรา แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปาณิศา อ่านว่า ปานิสา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปารีณา อ่านว่า ปารีนา แปลว่า สามารถทำสำเร็จทุกประการ

ปีวรา อ่านว่า ปีวะรา แปลว่า เป็นที่รักอย่างประเสริฐ

ปุณฑริก อ่านว่า ปุนดะริก แปลว่า ดอกบัวขาวแห่งความประเสริฐ

ผลิกา อ่านว่า ผะลิกา แปลว่า ความสำเร็จอันประเสริฐ

โมรี อ่านว่า โมรี แปลว่า นกยูงแห่งความงดงาม

ศศิภา อ่านว่า สะสิพา แปลว่า แสงแห่งความงดงาม

อักษรา อ่านว่า อักสะรา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ทรงหนังสือความรู้

กรวรรณ อ่านว่า กอนระวัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

กุลิสรา อ่านว่า กุลิดสะรา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

โกลัญญา อ่านว่า โกลันยา แปลว่า สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง

บุปผบฏ อ่านว่า บุบผะบด แปลว่า ผ้าประดับดอกไม้

ประณยา อ่านว่า ประนะยา แปลว่า เสน่หา, ความคุ้นเคยฉันมิตร

ปรัษฐา อ่านว่า ปรัดถา แปลว่า ผู้นำอันประเสริฐสุด

ปริยากร อ่านว่า ปริยากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก

ปวริศา อ่านว่า ปะวะริสา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปาณิสรา อ่านว่า ปานิสะรา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ไปรยา อ่านว่า ไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

พหุศุภา อ่านว่า พะหุสุพา แปลว่า มีความดีมาก

ภัณฑิลา อ่านว่า พันทิลา แปลว่า มีลาภ, มีความสุข

ภูษณิศา อ่านว่า พูสะนิสา แปลว่า เจ้าแห่งเครื่องประดับ, งามเลิศ

มาณวี อ่านว่า มานะวี แปลว่า หญิงสาว

มิ่งกมล อ่านว่า มิ่งกะมน แปลว่า มิ่งขวัญแห่งดวงใจ

มิ่งพร อ่านว่า มิ่งพอน แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ

เศวยา อ่านว่า เสวะยา แปลว่า เป็นที่รัก

สาริศา อ่านว่า สาริสา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร

สิริกร อ่านว่า สิริกอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

อรกัญญา อ่านว่า ออระกันยา แปลว่า หญิงงาม

อรชพร อ่านว่า ออระชะพอน แปลว่า บริสุทธิ์ยิ่ง

อรณิชชา อ่านว่า ออระนิดชา แปลว่า สตรีผู้บริสุทธิ์

อัญชสา อ่านว่า อันชะสา แปลว่า ผู้มีความประเสริฐจริงแท้

 

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ฤกษ์คลอด เดือนมีนาคม เวลามงคลเหมาะแก่การเกิดของลูก

ทำนายนิสัยลูก 12 เดือนเกิด พร้อมทายอาชีพตอนโต

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner