รวบรวมค่าย กิจกรรมหน้าฝน ปิดเทอมตุลาคม 2557

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

theAsianparent ขอรวบรวมกิจกรรม ค่าย ที่เที่ยวต่าง ๆ ที่เหมาะกับช่วงหน้าฝนและช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม สำหรับทุกครอบครัว รับรองว่าน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะ

ค่าย ตุลาคม 2557 ปิดเทอม รวบรวมค่าย กิจกรรมหน้าฝน ปิดเทอมตุลาคม 2557

1. Young Learners English Camp by Pingu’s English

วัน เวลา: 20-22 และ 24 ตุลาคม 57 เวลา 9.30-15.30น. (4วัน วันละ 6 ชม.)
สถานที่: สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาธร ซ.1 (ถ.พระราม 4 ซ.งามดูพลี)
อายุ: ป.2 – ป.5
กิจกรรม: เปิดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน พัฒนาทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ผ่านกิจกรรมสุดสนุก พร้อมสอบวัดระดับ Cambridge Young Learners English Test ระดับ Starters และรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ราคา: 4,800 บาท สมัครก่อน 20 ก.ย. นี้ ลด 25% เหลือ 3,600 บาท
ติดต่อ: 081 958 0085
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://th-th.facebook.com/pingusenglish.thailand

2. YMCA ค่ายพักแรม บ้านฉาง (Banchang Camp)

วัน เวลา: รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 ตุลาคม 2557, รุ่นที่ 2 วันที่ 20-25 ตุลาคม 2557
สถานที่: ค่ายพักแรมบ้านฉาง จังหวัดระยอง
อายุ: สำหรับน้อง ๆ อายุระหว่าง 8-15 ปีสำหรับน้อง ๆ อายุระหว่าง
รายละเอียด: เรียนรู้ทักษะชีวิตและความเป็นผู้นำ การมีจิตสาธารณะ ความกล้าแสดงออกในทางที่ดี การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น น้องๆจะได้พบกับกิจกรรมท้าทายความสมารถต่าง ๆ มากมายอาทิเช่น โรยตัว รอก ปีนหน้าผา ยิงธนู ยิงปืน พายเรือ Confidence มหกรรมกีฬา เดินทางไกล แคมป์ไฟ Out door Cooking เกมส์ เพลงและกิจกรรมที่มีคุณค่าต่าง ๆ อีกมากมาย
ราคา: 4500 บาท
ติดต่อ: http://www.ymcabangkok.com/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ymcabangkok.com/

3. ค่าย SE-ED Super Camp

วัน เวลา: 21 – 24 ตุลาคม 2557
สถานที่: ไร่ดาวเด่น รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
อายุ: เหมาะสำหรับน้อง ๆ อายุ 8 – 15 ปี
รายละเอียด: เป็นค่ายเยาวชนที่ประยุกต์แนวคิดทางด้าน

1) Brain Based Learning (BBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

2) Multiple Intelligent (MI) หรือพหุปัญญา

3) Neuro Linguistic Programming (NLP) หรือการปรับทัศนคติสู่ความสำเร็จ

4) Game Theory หรือทฤษฎีเกม มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกสนาน และเสริมสร้างศักยภาพทางความคิด และทัศนคติให้กับน้อง ๆ อย่างสมบูรณ์แบบ

น้อง ๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะการวางแผนแบบมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) และทัศนคติในการแก้ไขปัญหา และการฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ท้อแท้ ภายใต้กิจกรรมที่สนุกสนานอย่างไม่รู้จบ
ราคา: 5,900 บาท
ติดต่อ: 09-1889-9492, 08-1832-2299, 08-6325-7000
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.se-edlearning.com/se-ed-kiddy-camp

4. ค่ายอยู่กับรู้ อยู่กับรัก

วันเวลา: วันที่ 18-21 ตุลาคม 2557
สถานที่: วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์
อายุ: ประถมศึกษาปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 4 อายุระหว่าง 6-10 ขวบ สามารถช่วยตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้ แยกตนออกจากผู้ปกครองได้ และมีสุขภาพแข็งแรง
รายละเอียด: ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ที่เน้นการภาวนาแนวสติปัฏฐาน ๔ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิต อาทิ มารยาทชาวพุทธ ความกตัญญู ความมีน้ำใจ
ราคา: 500 บาท
ติดต่อ: http://www.phasornkaew.org
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.phasornkaew.org/

มีค่ายอีกหน้าถัดไป >>>

กิจกรรม กิจกรรมของครอบครัว กิจกรรมในหน้าฝน กีฬา ดนตรี ศิลปะและงานฝีมือ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม หลักสูตรพิเศษ โรงเรียน