theAsianparent Logo

พัฒนาการเด็กวัย 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง และเทคนิคส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

เด็กวัย 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างไร และคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยได้อย่างไร มาดูพร้อมกันค่ะ

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง ด้านการเคลื่อนไหว

ทักษะ : ลูกสามารถกระโดด เท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

 1. คุณแม่กระโดดอยู่กับที่ ให้ลูกดู
 2. จับมือทั้งสองข้างของลูกไว้ ย่อตัวลงพร้อมกับลูกแล้วบอกให้ลูกกระโดด ฝึกหลายๆ ครั้ง จนลูกมั่นใจและสนุก จึงปล่อยให้กระโดด เล่นเอง

หมายเหตุ คุณแม่อาจเปิดเพลงที่มีจังหวะ สนุกสนานให้ลูกเต้นและกระโดดตามเสียงเพลง

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา

ทักษะ : ลูกสามารถแก้ปัญหาง่ายๆ โดยการใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์ :

 • ท่อกลวงและใส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3 ซม. ยาว 15 ซม. ที่ปลายเปิด 2 ข้าง
 • แท่งไม้
 • ลูกบอลไหมพรมสีแดง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

การเล่นเกม “ช่วยลูกไก่ออกจากท่อ”

 1. วางท่อที่มีไหมพรมอยู่กลางท่อ แท่งไม้ ตรงหน้าลูก
 2. พูดคุยกับลูก “..(ชื่อลูก)..จะเอาไหมพรม ออกมาได้ยังไงนะ”
 3. หยุดรอจังหวะให้ลูกคิด
 4. คุณแม่ยื่นท่อที่มีไหมพรมอยู่กลางท่อ และแท่งไม้ให้ลูก พร้อมพูด..(ชื่อลูก)..เอา ไหมพรมออกมาหน่อยนะ
 5. ถ้าลูกทําไม่ได้ให้คุณแม่จับมือลูกทํา ทําซํ้าจนลูกสามารถทําได้เอง

หมายเหตุ หาโอกาสให้ลูกแก้ปัญหาอื่นๆ ด้วยตนเอง เช่น นํำไม้เขี่ยของใต้เตียงออกมา

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง ด้านการเข้าใจภาษา

ทักษะ : ลูกสามารถชี้อวัยวะ ของร่างกายได้ 7 ส่วน

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

 1. คุณแม่ชี้และบอกชื่ออวัยวะส่วนต่างๆ ของ ตนเองทีละส่วน โดยเริ่มจากอวัยวะที่ลูกเรียนรู้ ได้ง่าย เช่น ตา จมูก ปาก หู หัว มือ นิ้วมือ แขน ขา เท้า
 2. เล่นเกมอะไรเอ่ย? ทายชื่ออวัยวะ โดยชี้ไปที่ อวัยวะต่างๆ ทีละส่วน แล้วให้ลูกตอบ
 3. ทําซํ้าจนลูกสามารถชี้อวัยวะของร่างกาย ได้อย่างน้อย 7 ส่วน

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง ด้านการใช้ภาษา

ทักษะ : ลูกสามารถพูดตอบรับ และปฏิเสธได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

 1. ถามคําถามเพื่อให้ลูกตอบรับหรือปฏิเสธ เช่น เอานมไหม เล่นรถไหม เล่นเครื่องบินไหม ไปเที่ยวไหม กินข้าวไหม กินขนมไหม
 2. กระตุ้นให้ลูกตอบรับหรือปฏิเสธคําชวนต่างๆ ข้างต้น รอจนแน่ใจว่าลูกตอบรับหรือปฏิเสธ คําชวนต่างๆ จึงตอบสนองสิ่งที่ลูกต้องการ
 3. ถ้าลูกตอบไม่ได้ ให้คุณแม่พูดให้ลูกฟัง แล้วถามลูกซํ้า

พัฒนาการเด็ก 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม

ทักษะ : ลูกสามารถล้างมือ และเช็ดมือได้เอง

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ

เมื่อลูกมือเปื้อนน้ำลูกมาล้างมือโดยทําให้ดูเป็น ตัวอย่าง แล้วบอกให้ลูกทําเองตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดก๊อกนํ้าหรือตักนํ้าใส่ขัน หยิบสบู่
 2. เอานํ้าราดให้เปียกทั้งมือและสบู่ ฟอกสบู่จนทั่วมือแล้ววางสบู่ไว้ที่เดิม
 3. ถูมือที่ฟอกสบู่แล้วให้ทั่ว
 4. ล้างมือด้วยนํ้าเปล่าจนสะอาด
 5. ปิดก๊อกนํ้า หรือวางขันไว้ที่เดิม
 6. นำผ้าเช็ดมือมาเช็ดมือให้แห้ง แล้ววางผ้าเช็ดมือไว้ที่เดิม
 7. หากลูกทําเองไม่ได้ให้คุณแม่จับมือลูกทําก่อนตามขั้นตอนจนลูกสามารถทําเองได้

ที่มา : คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง กระทรวงสาธารณสุข

 

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

อาหาร 6 ชนิดที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กสำหรับเด็กวัยเตาะแตะ

5 ข้อคิดดีๆ ที่ควรรู้ไว้ก่อนเป็น คุณแม่เจ้าอารมณ์