ยาอันตรายห้ามใช้กับคนท้อง แม่ท้องต้องรู้ 11 ยาอันตรายอาจทำให้ลูกในครรภ์พิการได้

ยาอันตรายห้ามใช้กับคนท้อง แม่ท้องต้องรู้ 11 ยาอันตรายอาจทำให้ลูกในครรภ์พิการได้

อาการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่คนท้องใช่ไหมคะ วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้เราหายป่วยไข้ไม่สบายได้คือการทานยา แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลายสภาพร่างมาเป็นคนท้องแล้ว การทานยาไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หรือเรื่องเล่นๆ ที่จะละเลยได้อีกแล้ว

ยาอันตรายห้ามใช้กับคนท้อง

ยาอันตรายห้ามใช้กับคนท้องแม่ท้องต้องรู้ 11 อันตรายอาจทำให้ลูกในครรภ์พิการ

ยาอันตรายห้ามใช้กับคนท้อง แม่ท้องต้องรู้ 10 อันตรายทำให้ลูกในครรภ์พิการแน่นอน  อาการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่คนท้องใช่ไหมคะ วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้เราหายป่วยไข้ไม่สบายได้คือการทานยา แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลายสภาพร่างมาเป็นคนท้องแล้ว การทานยาไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หรือเรื่องเล่นๆ ที่จะละเลยได้อีกแล้ว เพราะทุกยาถ้าไม่ระวังล้วนแล้วแต่อันตรายกับคนท้องทั้งสิ้นค่ะ  ยาต่อไปนี้เป็นยาซึ่งเมื่อให้ในระหว่างหญิงมีครรภ์จะเกิดผลเสียต่อเด็กในครรภ์ ยาส่วนใหญ่ที่ให้ในหญิงมีครรภ์จะผ่านรกไปยังลูกได้

 

ยาอันตรายห้ามใช้กับคนท้อง

ภาพประกอบจาก : www.myfertilityguide.biz

หลายครั้งเราจะพบว่ามีแม่ท้องหลายคนที่คลอดลูกออกมาแล้วเกิดความพิการอันเนื่องมาจากการใช้หยูกยาที่ไม่ได้ระวังในช่วงตั้งครรภ์ก็มีอยู่มาก การตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกนั้นถือเป็นระยะที่ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษนะคะ เพราะถือเป็นระยะที่เด็กในครรภ์กำลังสร้างอวัยวะต่างๆ ไม่ควรจะให้ยาอะไรเลยแก่หญิงมีครรภ์ ในระยะนี้ นอกจากยาที่จำเป็นจริงๆ เช่น เพื่อช่วยในการรักษาโรคที่เป็นอันตรายต่อแม่ นอกจากนี้การให้ยาเมื่อครรภ์ครบกำหนดใกล้คลอดก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะยาอาจค้างอยู่ในเด็ก เมื่อคลอดออกมาเป็นอันตรายได้มาก เพราะเด็กแรกคลอดขาดประสิทธิภาพในการทำลายพิษยา หรือขับยาออกจากร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เด็กพิการได้ โดยทั่วไปแล้วความพิการของลูกอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม โรคบางอย่าง เช่น หัดเยอรมัน  ถูกแสงเอกซเรย์มาก  และมาจากการใช้ยาบางชนิด ด้วยเช่นกัน

ตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก : ข้อห้ามสำหรับคนท้อง3เดือนแรก อะไรบ้างที่แม่ท้องอ่อนต้องระวัง

และต่อไปนี้คือ  11 อันตรายอาจทำให้ลูกในครรภ์พิการได้

ติดตามรายชื่อยาอันตรายได้ในหน้าถัดไปค่ะ

11 อันตรายอาจทำให้ลูกในครรภ์พิการได้

1. แอนตีเมตาโบไลท์ (Antimetabolites)

เช่น อะเมธอบเตริน(Amethopterin) ฟูโอยูราซิล (Fluouracil)6 อะซอริดีน (6Azauridine) ปริมาณมากทำให้ทารกตาย ปริมาณน้อยเกิดความพิการแต่กำเนิด เช่น เพดานโหว่ ศีรษะผิดปกติ (Cranial Dysostosis)หูผิดปกติ เท้าปุก (Club foot) ทารกเจริญช้ากว่าปกติ

ทารกตายในครรภ์ : ลูกตายในท้อง! แม่ท้องต้องระวัง สัญญาณร้ายส่อแววลูกตายในท้อง

2. แอนโดรเจน(Androgen)

ได้แก่ยา เทสโตสเตอโรน(Testosterone) เมธิลเทสโตสเตอโรน(Methyl testosterone)และ โปรเจสโตเจน ได้แก่ นอร์เอธินโดรน(Norethindrone), นอเอธินโนเดรล (Norethyl nodrel) หรือเอธิสสเตอโรน (Ethisterone) มีรายงานมาหลายราย ทำให้เด็กหญิงมีลักษณะคล้ายเด็กชาย (Musculinization) มี Labial fusion ; Clitoral hypertrophy และกระดูกเจริญมากกว่าอายุสำหรับโปรเจสโตเจนที่ได้จากธรรมชาติ เช่น โปรเจสเตอโรน หรือยาใกล้เคียงเช่น เมดร๊อกซิโปรเจสเตอโรน (Medroxy progesterone) จะเกิดความพิการน้อยกว่าชนิดอื่น เช่น เป็นเด็กไม่มีก้น (imperforated anus) อวัยวะทางเพศ และทางเดินปัสสาวะ

อวัยวะเพศของทารก : คลิปดี ๆ กับอิริยาบถของทารกในครรภ์ พร้อมจุดกำเนิดของอวัยวะเพศ

3.ยากันชัก(Anticonvulsants) 

การเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจเสื่อม มีความผิดปกติของศีรษะและหน้า รวมทั้งแขน ขา (โดยเฉพาะเล็บและปลายนิ้วฝ่อ) แม่ทีแม่ที่กินยากลุ่มอัยแดนโตอิน(Hydantoin) เช่น ไดแลนติน (Dilantin) และ ฟีนัยโตอิน(Phenytoin) 30% ของลูก จะเกิด อาการดังกล่าว เรียก ฟีตอลฮัยแดนโตอินซินโดรม(Feial hydanioin syndrome) ยากันชักตัวอื่นที่ทำให้เกิดความพิการแก่เด็กในครรภ์ได้ แต่ยังไม่มีรายงานที่ชัดแจ้ง การใช้ยาเหล่านี้ในหญิงมีครรภ์ควรใช้เมื่อจำเป็นมากจริงๆ เท่านั้น 

อาการชัก : ไข้ชัก น่ากลัวแค่ไหน เรื่องจริงที่คุณแม่อยากบอกต่อ

4 แอลคาเลติง เอเจนต์(Ankalating agent

ได้แก่ ซัยโคฟอสฟาไมด์(Cychophosphamide)ยาปฏิชีวนะ(Antibiotic) เช่น แอมโฟเธอนราซิบี(Amphoteracin B)ไมโตมัยซิน(Mitomy­cin) ทำใท้เกิดแท้ง และมีความพิการแต่กำเนิดหลายอย่าง  

ตั้งครรภ์แล้วแท้ง : 10 กิจกรรมแม่ท้อง ไม่อยากแท้ง เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง

5. เออร์โกเมตริน(Ergometrine)

ทำให้เกิดความพิการแบบโปแลนด์ (Poland anomaly)

6. เอสโตรเจน(Estrogen)เช่น ไดเอธิลสติลเบสตรอล(Diethylstilbestrol) 

แม่ที่ได้ยานี้เพื่อป้องกันการแท้ง ในระยะตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก (ยังไม่มีรายงานในหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 18 สัปดาห์) ลูกที่เป็นหญิงเมื่อโตจนอายุ 13-24 ปี จะเกิดเนื้องอกและมะเร็งของช่องคลอด และปากมดลูกเพิ่มขึ้น

7. ปรอท (Mercury) 

แม่ที่ได้รับปรอทเข้าไปมาก ทำให้ แท้ง ลูกตายในท้อง หรือตายหลังคลอดเพิ่มขึ้น หรือลูกเกิดมามีความพิการทางสมองเป็น อินแฟนไตล์ ซีรีบรัล พัลซี (Infantile cerebral palsy)หรือโรคทางสมองอื่นๆ เรียกชื่อโรค มินามาตะ(Minamatadisease) พบในแม่ที่กินอาหารที่มีปรอทเข้าไปสะสม เช่น ปลาทะเลหรือธัญญพืชต่าง 

8.ธาลิโดไมด์(Thalidomide) 

เด็กตายในท้อง มือ เท้าไม่มี (Phocomelia) หูหนวก มีความพิการแต่กำเนิดของหลอดเลือดและหัวใจ ทางเดินอาหารอวัยวะทางเพศและทางเดินปัสสาวะ 

9. โพลีคลอริเนท ไบเฟนิล(Polychlorinated biphenyls PCBs) สารที่ปนมากับน้ำมันปรุงอาหาร  

เด็กมีสีคล้ำ (Cola colored) และมีความพิการแต่กำเนิดหลายอย่าง

10. ยาที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัว วาร์ฟาริน(Warfarin)

เกิด Chondrodysplasia puncta ในเด็ก เด็กตายในท้อง 15จากเลือดออก 

11. แอลกอฮอล์ (Alcohol) 

แม่ที่ติดเหล้าหรือดื่มเหล้ามากขณะตั้งครรภ์ จะทำให้เกิดการแท้งได้มาก และเด็กตายระหว่างคลอดเพิ่มขึ้น เด็กในครรภ์เกิดอาการที่เรียกว่า ฟีตอลแอลกอฮอล์ซินโดรม(Fetal alcohol syndrome) คือ มีความพิการของส่วนศีรษะ, หน้า, แขน, ขา,และหัวใจ การเจริญเติบโตในครรภ์ช้าผิดปกติ อาจเป็นเด็กปัญญาอ่อน (Mental retardation) เด็กแรกคลอดบางรายจะแสดงอาการขาดเหล้า (Alcohol withdrawal) เช่น มีการร้องกวน ดิ้นและกระวนกระวายตลอดเวลา

 

แม่ท้องดื่มเหล้าได้ไหม : คนท้องดื่มเหล้าได้ไหมนะ ลูกคลอดมาจะพิการ หรือตายไหม

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก :http://www.healthcarethai.com

บทความที่เกี่ยวข้อง : ยาอันตรายห้ามใช้กับลูก 8 ยาอันตรายอย่าให้หนูกินเลยแม่!

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Weerati

app info
get app banner