"ยายบัว ฮิปสเตอร์" เน็ตไอดอลคนใหม่ขวัญใจลูกหลาน

ตีความหมายของคำว่า “ฮิปสเตอร์” ให้แตกแบบ “ยายบัว Hipster” เนตไอดอลวัย 70 ในยุคสองพัน คำว่า ฮิปสเตอร์ (Hipster) กลายเป็นคำที่มีกระแสติดหูขึ้นมาในช่วงนี้ ซึ่งจริงๆ แล้วคำว่า ฮิปสเตอร์ ไม่ใช่กระแสแฟชั่นใหม่ แต่เป็นกระแสที่อาจได้รับความสนใจขึ้นมาบางช่วง ความหมายของฮิปสเตอร์ อาจเรียกให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คล้ายคำว่า “เด็กแนว” นั่นเอง แล้วแนวแบบไหนถึงจะเรียกว่า ฮิปสเตอร์ อยากรู้ต้องหน้าถัดไป..

app info
get app banner