มาล้างจมูกกันเถอะ! ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 5 และ Samsung Galaxy J7!

lead image

มาล้างจมูกกันเถอะ! ลุ้นรับ Samsung Galaxy Note 5 1 เครื่อง และ Samsung Galaxy J7 2 เครื่อง! เพียงส่งคลิปวีดีโอล้างจมูกลูกน้อยพร้อมบอกเคล็ดลับ ร่วมสนุกได้แล้ววันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2559

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประกวด

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้วีดีโอของตัวเองและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน

2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้จุกล้างจมูก Klean & Kare เท่านั้น

3. บริษัทขอตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

4. บริษัท Tickled Media จำกัด ผู้ผลิต theAsianparent.com จะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัล

5. บริษัท Tickled Media จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรม รวมทั้งเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า หรือยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัท Tickled Media จำกัด

6. การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. การเข้าร่วมกิจกรรมถือว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขและวิธีการรับสิทธิแล้ว และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

8. ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มา

9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนให้แก่ผู้อื่น

10. ผู้ชนะจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

11. ผู้ชนะจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่

บริษัท Tickled Media จำกัด
54 อาคารบี.บี. บิลดิ้ง ชั้น 14 ห้อง 1404
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110