ภาวะตกเลือดหลังคลอด

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

มีคุณแม่มากถึง 4 เปอร์เซ็นต์ที่เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดบุตร โดยเฉพาะการผ่าคลอดยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะตกเลือดมากขึ้น เรามีคำแนะนำให้คุณแม่ทราบเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ และวิธีการรักษา

ภาวะตกเลือดหลังคลอด

ภาวะตกเลือดหลังคลอด

ภาวะตกเลือดหลังคลอด หมายถึง การเสียเลือดหลังจากการคลอดตั้งแต่ 500 มิลลิลิตรขึ้นไป โดยปกติภาวะตกเลือดหลังคลอดจะเกิดขึ้นทันทีที่คลอดบุตร แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังจากคลอดบุตรไปแล้ว

ภาวะตกเลือดหลังคลอดคืออะไร?

หลังคลอดใหม่ ๆ มดลูกจะบีบตัวให้รกหลุดออกมา หากมดลูกบีบตัวได้ไม่ดี เลือดจะไหลออกมาอย่างอิสระทำให้เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด

มีหลายปัจจัยที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด  เราได้รวบรวมปัจจัยเหล่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดภาวะดังกล่าวดังนี้

 • การคลอดบุตรที่มีขนาดตัวใหญ่
 • มีการตั้งครรภ์หลายครั้งและใช้ระยะเวลานานในการคลอด
 • การติดเชื้อ
 • โรคอ้วน
 • การใช้ยาที่กระตุ้นให้เกิดการคลอด
 • การใช้คีมในการทำคลอดของแพทย์
 • การฉีกขาดในช่องคลอด เนื้อเยื่อในช่องคลอด หรือ หลอดเลือดในมดลูก
 • ปัญหาความผิดปกติของลิ่มเลือดซึ่งทำให้เลือดออกง่าย

ทำไมการออกกำลังกายตอนท้องจึงจำเป็น

อาการของภาวะตกเลือดหลังคลอด

 • อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น
 • เลือดออกเป็นจำนวนมาก
 • ความดันเลือดลดลงต่ำ
 • เนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ ช่องคลอดบวมและเจ็บ

อาการของการตกเลือดหลังคลอดอาจมีความคล้ายคลึงกับอาการหรือโรคอื่น ๆ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

การตั้งครรภ์ การปฏิบัติตัวหลังคลอด ข้อควรระวังของการตั้งครรภ์​ คลอดธรรมชาติ ผ่าคลอด สุขภาพของแม่ท้อง หลังคลอดบุตร เตรียมตัวเป็นแม่