12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

lead image

รวมรูปภาพพัฒนาการของลูกน้อย ตั้งแต่1 เดือนในครรภ์แม่จนถึง1 ปีบนโลก

12 ภาพการเดินทางของลูก

ภาพการเดินทางของลูก

1 เดือนในครรภ์แม่

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 1 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

อายุ 2 เดือน

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 2 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

อายุ 3 เดือน

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 3 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

อายุ 4 เดือน

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 4 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

อายุ 5 เดือน

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 5 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

อายุ 6 เดือน

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 6 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

อายุ 7 เดือน

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 7 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

อายุ 8 เดือน

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 8 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

อายุ 9 เดือน

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 9 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

อายุ 1 วันบนโลก

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 10 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

หลายเดือนต่อมา...

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 11 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก

ติมตามชมต่อหน้าถัดไป>>>

หนึ่งปีต่อมา...

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/06/พัฒนาการทารก 12 578x384.jpg 12 ภาพการเดินทางของลูก จากเดือนแรกในท้องแม่ ถึงปีแรกบนโลก


ที่มา Massive media

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พัฒนาการทารกในครรภ์ 1-9 เดือน แต่ละวันหนูทำอะไรบ้าง

9 เดือนของหนูในท้องแม่ ตามติดพัฒนาการทารกในครรภ์ตลอด 40 สัปดาห์

กินอย่างไรให้ลงลูก ส่งเสริมสุขภาพทารกให้แข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์