ผัวเมียเลิกกัน ลูกอยู่กับใคร ไม่ได้จดทะเบียน แบบนี้แม่จะได้ลูกไว้ไหม

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ปัญหาพ่อแม่แยกทางกัน เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ คงไม่ต้องพูดถึงปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้เกิดการหย่าร้างหรือแยกทางกัน หากคู่ใดไม่มีลูกก็ต่างคนต่างไป แต่ถ้ามีลูก เด็กจะอยู่ในความอุปการะของใคร บทความในครั้งนี้ขอเสนอในเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านกฎหมายครอบครัวนะคะ อาจจะหนักไปสักนิดแต่คิดว่าเป็นประโยชน์ค่ะ ติดตามอ่าน

เลิกกัน ลูกอยู่กับใคร

พ่อแม่แยกทางกัน เลิกกัน ลูกอยู่กับใคร กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ใครจะได้ดูแลลูก มีสิทธิ์เลี้ยงดูลูก และถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสล่ะ ลูกจะเป็นยังไง

พ่อแม่แยกทางลูกอยู่ในกรรมสิทธิ์ของใคร เลิกกัน ลูกอยู่กับใคร 

พ่อแม่แยกทางใครดูแลลูก, พ่อแม่หย่าร้างใครดูแลลูก

กรณีที่ 1 กรณีพ่อและแม่จดทะเบียนสมรสกัน  และหย่าขาดกันด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย โดยไม่ต้องมีการฟ้องหย่า

สิทธิการเลี้ยงดูบุตร หลังหย่า

1. การหย่าด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย กรณีแบบนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถตกลงกันก่อนหย่าในเรื่องของทรัพย์สิน อำนาจการปกครอง และการอุปการะเลี้ยงดูบุตร ตลอดจนค่าเลี้ยงชีพ ที่สำคัญต้องทำหนังสือยินยอมและมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน และนำไปจดทะเบียนหย่าที่เขต

2. อำนาจการปกครองบุตร หรืออำนาจในการดูแลลูก ตามปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่จะใช้สิทธิในการดูแลลูกร่วมกัน จึงต้องมีทำความตกลงเป็นหนังสือระบุผู้มีอำนาจปกครองบุตร หากตกลงกันไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ของศาลเป็นผู้ชี้ขาดนะคะ  เพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่มีปัญหาการแย่งตัวเด็กกันในภายหลัง

3. การมีสิทธิในการอุปการะบุตรนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ คือ หากเวลาผ่านไป ปรากฏว่าพ่อหรือแม่ที่มีมีอำนาจปกครองบุตรประพฤติตนไม่สมควร หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี เช่น เมาสุราเป็นประจำ ประพฤติตนมั่่วสุม ศาลมีอำนาจเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองได้

4.  แม้สิ้นสุดด้วยการหย่าแล้วก็ตาม แต่ความเป็นพ่อแม่นั้นยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้น อีกฝ่ายที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูก ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ตาม  ยังมีสิทธิในการติดต่อกับลูกได้ตามสมควร  เช่น การแวะไปเยี่ยมเยียน การโทรศัพท์ไปคุยด้วย การรับไปค้างที่บ้าน หรือการไปรับหลังโรงเรียนเลิก แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ  และสิทธินี้ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะพ่อแม่ แต่ยังรวมถึงปู่ย่าตายาย หรือญาติสนิทของเด็กด้วย

5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูลูก  หากการหย่าเกิดจากความยินยอมของคุณพ่อคุณแม่ ทั้งสองจะต้องทำความตกลงกันไว้ในสัญญาหย่าว่า ทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูลูกเป็นจำนวนเท่าใด ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนก็สามารถให้ศาลเป็นผู้กำหนดได้ ศาลจะชี้ขาดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก

บทความแนะนำ  คนจากครอบครัวใหญ่มักจะอยู่กันยืด ไม่หย่าร้างง่าย ๆ

 

กรณีที่ 2 เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส  (แม้จะมีการจัดงานแต่งงานก็ตาม)

พ่อแม่แยกทางใครดูแลลูก, พ่อแม่หย่าร้างใครดูแลลูก

สิทธิการเลี้ยงดูบุตร ไม่ได้จดทะเบียน

ตามกฎหมาย  เด็กจะต้องอยู่ในความดูแลของแม่เท่านั้น หากพ่อให้การรับรองบุตรเด็กสามารถใช้นามสกุลของพ่อได้และมีสิทธิได้รับมรดกหากพ่อเสียชีวิตแล้วเท่านั้น 

 

กรณีที่ 3  ไม่ปรากฏบิดา

พ่อแม่แยกทางใครดูแลลูก, พ่อแม่หย่าร้างใครดูแลลูก

ตามกฎหมาย :  กรณีลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะ และไม่ปรากฏชื่อบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย อำนาจการปกครองลูกต้องอยู่กับคุณแม่แน่นอน   และคุณแม่สามารถใช้อำนาจปกครองทำการแทนลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้อย่างเต็มที่

 

หากไม่ระบุชื่อบิดาในใบแจ้งเกิด

1. ในใบแจ้งเกิดสามารถระบุชื่อมารดาเพียงคนเดียวได้ และคุณแม่จะมีสิทธิในตัวลูกอย่างเต็มที่ 100 % ที่จะปกครองเด็กแต่เพียงผู้เดียว

2. แม้ว่าเมื่อลูกโตขึ้น ต้องเข้าเรียนทำงาน หรือรับราชการใด ๆ ก็ตาม การไม่ระบุชื่อบิดาจะไม่มีปัยหาในการทำเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น

3. การกรณีที่มีเพิ่มชื่อพ่อในสูติบัตรในภายหลัง ต้องระบุชื่อพ่อจริง ๆ เท่านั้น  ต้องมีหลักฐานการตรวจ DNA แสดงความเป็นพ่อ แม่ และลูก แนบไปกับคำขอเพิ่มชื่อในสูติบัตร โดยเขตจะพิมพ์สูติบัตรใบใหม่ที่มีชื่อบิดาด้วย  ไม่สามารถระบุชื่อคนอื่นได้

บทความแนะนำ  แจ้งเกิดอย่างไร หากผู้ชายไม่รับผิดชอบ

 

เรื่องน่ารู้  :  ต้องการปรึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย 

พ่อแม่แยกทางใครดูแลลูก, พ่อแม่หย่าร้างใครดูแลลูก

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 02-629-1430   หรือ  http://www.lawyerscouncil.or.th

 

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างได้ด้วยความรักและความเข้าใจนะคะ  เพื่อลูกของคุณและคนที่คุณรัก

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

www.manager.co.th

http://www.lawyerscouncil.or.th

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“บ๊วย” สารภาพเหตุหย่า “ตุ๊ก” ทั้งน้ำตา อุทาหรณ์ที่ผัว-เมียควรดู

6 เคล็ดลับการเลี้ยงดูลูกสำหรับพ่อแม่ที่หย่าร้าง

TAP mobile app

การรับอุปการะ ข้อเท็จจริงของการอุปการะ ชีวิตครอบครัว ชีวิตแต่งงาน ปัญหาชีวิตคู่