พัฒนาการสมองทารก พ่อแม่กระตุ้นดี ลูกได้ความฉลาดติดตัว

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

นอกจากการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส แน่นอนว่าสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังในตัวลูกทุกคนคือการส่งเสริมกระตุ้นให้ลูกน้อยมีความฉลาดติดตัว มีสติปัญญาที่ดี เป็นเด็กเก่งให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ

พัฒนาการสมองทารก คือส่วนหนึ่งของพัฒนาการที่พ่อแม่ทุกคนต้องไม่คิดมองข้ามไปแน่ ๆ เนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่สัมพันธ์ต่อความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ของลูกตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวินาทีแรกเกิด ถ้าลูกได้รับการกระตุ้นจากพ่อแม่ตั้งแต่ในวัยเล็ก โดยเฉพาะแรกเกิดถึง 3 ขวบปีแรก จะช่วยทำให้ลูกมีทักษะ ความฉลาดเพิ่มขึ้น และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ก็จะมากขึ้นตามด้วย

พัฒนาการสมองทารก พ่อแม่กระตุ้นอย่างไรให้ได้ความฉลาดติดตัว

พัฒนาการสมองทารก

#ร้องเพลงให้ลูกฟัง

การให้ลูกได้ร้องเพลงด้วยกันหรือคุณแม่ร้องเพลงให้ลูกฟังบ่อย ๆ นั้นสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของทารกได้ เมื่ออยู่ในรูปแบบของเสียง จังหวะ และรูปแบบของภาษา ให้ลูกได้ฟังเพลงซ้ำ ๆ เสียงเพลงจะช่วยปูทางความฉลาดให้ลูกน้อย เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพูดและการใช้ภาษาพูดของลูกในอนาคต อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการสื่อสารและสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมที่ดีให้ลูกอีกด้วย

พัฒนาการสมองทารก

#อ่านหนังสือด้วยกัน

ระยะเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 5 ขวบ เด็กน้อยจะมีการเติบโตและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี หากได้อ่านหนังสือ การอ่านหนังสือกับลูกจึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นการผ่อนคลาย แต่ยังช่วยให้เด็กน้อยฉลาดขึ้น การที่พวกเขาได้อ่านและฟังจะช่วยพัฒนาสมอง ส่งเสริมความคิดและจินตนาการควบคู่กันไป ได้เรียนรู้ชุดคำศัพท์มากมาย รู้จักรูปประโยค การใช้ภาษาความหมายของคำ อีกทั้งการได้อ่านหนังสือไปด้วยกันยังช่วยสร้างสายใยที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวให้ลูกน้อยได้รับรู้ถึงความอบอุ่นจากพ่อแม่ซึ่งจะทำให้มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีตามมาด้วย

อ่านเพิ่ม : หนังสือน่าอ่าน 30 เล่ม ที่ควรอ่านให้ลูกฟังก่อนลูกโต

การดูแลทารก ช่วงวัยของเด็ก ทารก พัฒนาการของทารก