พระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอน หน้าที่ของสามี-ภรรยา ที่ควรปฎิบัติต่อกัน

พระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอน หน้าที่ของสามี-ภรรยา ที่ควรปฎิบัติต่อกัน

เพจสะพานธรรมะ ได้เผยแพร่ทิศ 6 คือ ข้อควรปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอนเรื่องหน้าที่ของภรรยาควรปฎิบัติต่อสามี และหน้าที่ของสามีควรปฎิบัติต่อภรรยา ไว้ดังนี้

พระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอนเรื่องหน้าที่ของภรรยาควรปฎิบัติต่อสามี

หน้าที่ของภรรยาควรปฎิบัติต่อสามี, หน้าที่ของสามีควรปฎิบัติต่อภรรยา

ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ 5 ประการ คือ

  1. จัดการงานดี
  2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี
  3. ไม่ประพฤตินอกใจ
  4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้
  5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง

 

พระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอนเรื่องหน้าที่ของสามีควรปฎิบัติต่อภรรยา

หน้าที่ของภรรยาควรปฎิบัติต่อสามี, หน้าที่ของสามีควรปฎิบัติต่อภรรยา

คหบดีบุตร สามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่ 5 ประการ คือ

  1. ให้เกียรติยกย่อง
  2. ไม่ดูหมิ่น
  3. ไม่ประพฤตินอกใจ
  4. มอบความเป็นใหญ่ให้
  5. ให้เครื่องแต่งตัว

 

คหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง สามีบำรุงด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้ ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้อง ทำให้เกษมปลอดภัยแล้ว ด้วยประการฉะนี้

ที่มา : SaphanDhamma

สวดมนต์ตอนท้อง ทำให้ลูกคลอดง่าย ปลอดภัย

ภรรยา 7 ประเภท ที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner