11 กรณี ที่พ่อแม่ใช้สิทธิประกันสังคมควรรู้

คุณพ่อคุณแม่ที่ใช้สิทธิประกันสังคมอ่านทางนี้ มีสรุปสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ประกันตนตามพรบ.ประกันสังคมฉบับใหม่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้ค่ะ

app info
get app banner