ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง แม่ผ่าคลอด มีลูกได้กี่คน อันตรายไหม และต้องดูแลตัวเองยังไง

ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง แม่ผ่าคลอด มีลูกได้กี่คน อันตรายไหม และต้องดูแลตัวเองยังไง

ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง มีลูกได้กี่คน ลูกคนที่ 2 ต้องห่างกันเท่าไหร่ คำถามที่แม่ผ่าคลอดหลายคนสงสัย ถ้าอยากมีลูกหลายคนจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง แม่ผ่าคลอด มีลูกได้กี่คน

ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง แม่ที่เคยผ่าคลอดมาแล้วคงสงสัยว่า แม่ผ่าคลอดมีลูกได้กี่คน แล้วต้องมีลูกห่างกันเท่าไหร่ถึงจะไม่อันตราย พร้อมทั้งวิธีดูแลตัวเองขอลคนท้องที่ถูกป้อง มาค่ะมาติดตามกัน

แม่ผ่าคลอด ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง

พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร อาจารย์ประจำภาควิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อธิบายว่า แม่ที่ผ่าคลอดถ้าอยากจะมีลูกอีกคน จพเป็นต้องเว้นระยะการมีลูกอย่างน้อย 1-2 ปี เพื่อให้แผลผ่าตัดที่มดลูกนั้นหายดีซะก่อน และถ้ารู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็ควรรีบไปฝากครรภ์กับคุณหมอทันที เพื่อที่คุณหมอจะได้ประเมินอายุครรภ์และความเสี่ยงในการตั้งท้องครั้งนี้ได้

สำหรับคุณแม่ที่เคยผ่าคลอดมาแล้ว และอยากมีลูก 2 คน 3 คน 4 คน ถามว่ามีได้ไหม คุณหมอได้บอกว่า ไม่ได้มีการระบุไว้ว่า ห้ามผ่าท้องเกินกี่ครั้ง แต่อยากให้คุณแม่รู้ว่า ยิ่งผ่าคลอดมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งอาการแทรกซ้อนที่อาจทำให้เกิดอันตราย เช่น การเกิดพังผืด อาการบาดเจ็บต่อกระเพาะปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะทะลุ ขณะทำการผ่าตัดคลอดจากมีพังผืดได้ แพทย์จึงไม่ค่อยแนะนำให้ผ่าตัดคลอดเกิน 3 ครั้ง

ทั้งนี้ ในแต่ละคนมีความเสี่ยงไม่เท่ากันและไม่สามารถกำหนดได้ตายตัวว่าจะผ่าคลอดได้กี่ครั้ง แต่เมื่อมีการผ่าคลอดครั้งแรก หมายถึงจุดเริ่มต้นที่จะมีโอกาสได้รับอันตรายจากการผ่าคลอดครั้งต่อๆไป เพราะหากเคยผ่าคลอดแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องผ่าคลอดอีก และคุณหมอก็จะผ่าที่บริเวณมดลูก ซึ่งจะทำให้มดลูกของคุณแม่ไม่แข็งแรง แน่นอนว่ามีผลกับการท้องในครั้งต่อไปของแม่่ๆ เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์มากขึ้นไปอีก เช่น  มดลูกแตก อาการเจ็บท้องคลอดที่มีมากกว่าเดิม ดังนั้น ถ้าคุณแม่คนไหนที่เคยผ่าคลอดมาก่อน และต้องการผ่าลูกคนที่ 2 เช่นเดียวกัน คุณหมอแนะนำว่าให้ผ่าตัดในครั้งที่ 2 ก่อนที่จะเจ็บท้องคลอด

แต่ก็มีบางกรณีที่คุณหมอ ให้คุณแม่คลอดเองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับทางดุลยพินิจของคุณแม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเรื่องมดลูกแตก แต่ถ้าคุณแม่มีแรงเบ่งดี ลูกในท้องตัวไม่ใหญ่มาก คุณหมอก็อาจให้คลอดธรรมชาติได้ค่ะ

ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง

ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง

อันตรายจากการผ่าคลอด

  1. อันตรายจากยาสลบ: โดยปกแล้วการผ่าตัดคลอดลูก คุณหมอจพเป็นต้องวางยาระงับความรู้สึกหรือยาสลบให้กับแม่ ซึ่งบางครั้งอาจมีภาวะแทรกซ้อนจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ทำให้แม่เกิดความเสี่ยงในเรืองของความดันโลหิตลดต่ำลงทันทีจากการบล็อกหลัง การสำลักน้ำหรืออาหารเข้าไปในหลอดลมจากการดมยาสลบ นอกจากปัญหาที่แม่แล้ว ลูกที่คลอดออกมาจากแม่ที่ได้รับยาสลบอาจเกิดการขาดออกซิเจนและตัวเขียวได้
  2. ความเสี่ยงจากการเสียเลืvดจำนวนมาก: การผ่าคลอดคุณหมอจะใช้มีดกรีดทั้งที่หน้าท้องและมดลูกของคุณแม่ ทำให้เกิดเป็นแผลขนาดใหญ่ และแม่ๆ รู้ไหมว่าทุกครั้งที่มีการกรีดมีดลงไป เลือดจะไหลซึมออกมาจำนวนมาก ซึ่งแต่ต่างจากการคลอดธรรมชาติ ที่แม่ๆ จะมีแค่แผลเย็บที่ช่องคลอดเพียงเล็กน้อยและเสียเลือดน้อยกว่ากันมาก ยิ่งถ้าคุณแม่ที่มีปัญหาเลือดจางอยู่แล้ว ถ้าต้องรับการผ่าคลอดอาจเกิดอันตรายได้ง่ายกว่าเดิมอีก ดังนั้น ในระหว่างตั้งครรภ์ตุณแม่ต้องดูแลตัวเองให้ดี
  3. โอกาสติดเชื้อที่ร้ายแรง: การผ่าตัดคลอดนั้นมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าการคลอดทางช่องคลอดเสียอีก และมักเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงในช่องท้อง บางรายอาจเสียชีวิตได้
  4. เสี่ยงผ่าโดนอวัยวะอื่น: การผ่าตัดคลอดมีโอกาสลงมีดไปโดนอวัยวะอื่น เช่น ลำไส้หรือ กระเพาะปัสสาวะได้ โดยเฉพาะในรายที่เป็นการผ่าตัดคลอดท้องหลังซึ่งการผ่าตัดครั้งแรกมีพังผืดในช่องท้องค่อนข้างมาก บางรายเกิดภาวะรกเกาะต่ำและเกาะแน่น หรือเกิดการปริแตกที่บริเวณแผลผ่าคลอดเดิมก่อนถึงกำหนดผ่าคลอดทำให้มีเลือดออกในช่องท้องรุนแรงถึงขั้นเสี่ยงเสียชีวิตได้
  5. เจ็บแผลนาน: การผ่าตัดคลอดจะทำให้คุณแม่เจ็บแผลหลังคลอดมากและนานกว่าการคลอดทางช่องคลอด บางคนผ่ามา 3-5 วันแล้วยังเดินไม่ค่อยไหว ให้ลูกกินนมแม่ยังไม่ได้เพราะปวดแผลก็มี แต่ถ้าคลอดทางช่องคลอดหลังคลอดวันเดียวก็เดินได้แล้ว
ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง

ผ่าคลอดลูกคนที่สอง

ผ่าคลอดลูกคนที่ 2 แม่ท้องต้องดูแลตัวเองอย่างไร

ถ้าแม่ผ่าคลอดต้องการมีลูกมากกว่า 2 คนขึ้นไป หมอจะตรวจร่างกายอย่างละเอียด ทั้งตรวจภายใน ตรวจมดลูก และดูข้อจำกัดของคุณแม่ที่เคยผ่าคลอดมาแล้ว เช่น

  • จำนวนแผลที่เคยผ่าคลอด และความหนาบางของแผล
  • อายุของคุณแม่มากเกินไปหรือไม่
  • พังผืดในช่องท้องที่มากเกินไปหรือไม่
  • โรคประจำตัวของคุณแม่มีหรือไม่ อาจอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงขณะที่ตั้งครรภ์ได้

ที่มา: komchadluekthairath

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เมื่อไรที่แผลผ่าคลอดจะหายสนิท ผ่าคลอดเจ็บกี่วัน ดูแลแผลอย่างไรให้ถูกวิธี

ประสบการณ์คลอดลูกคนแรก คลอดธรรมชาติ ฟื้นตัวไว น้ำหนักลดเร็ว แม่ขอบอก!

มีลูกห่างกันกี่ปีถึงจะดี ลูกคนต่อไปควรเว้นระยะเท่าไหร่

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner