ผ่าคลอดแนวตั้ง กับผ่าคลอดแนวนอน ต่างกันอย่างไร

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

คุณแม่หลายท่านอาจสงสัยว่า ทำไมบางคนมีแผลผ่าคลอดแนวนอน แต่บางคนมีแผลผ่าคลอดแนวตั้ง การผ่าคลอดแนวนอน ต่างจาก การผ่าคลอดแนวตั้งอย่างไร คุณหมอมีคำตอบให้ที่นี่

แผลผ่าคลอด

การคลอดบุตรนั้น วิธีการดั้งเดิมคือ การคลอดบุตรผ่านทางช่องคลอด ซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณแม่ไม่สามารถคลอดบุตรเองทางช่องคลอดได้จึงมีการพัฒนาวิธีผ่าตัดคลอดบุตรผ่านทางผนังหน้าท้องขึ้น ปัจจุบันการผ่าคลอดบุตรเพิ่มขึ้นมาก เนื่องด้วยข้อบ่งชี้ต่างๆ กันไป ทั้งเหตุจากตัวคุณแม่เองและเหตุจำเป็นของทารก เป็นต้น อีกทั้งเทคนิคการผ่าตัดและการระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดก็ดีขึ้นตามลำดับ ทำให้การผ่าตัดคลอดมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

เมื่อคุณแม่ท้องนั้นมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ให้ต้องทำผ่าตัดคลอด สิ่งที่คุณแม่ควรพิจารณาต่อไปคือ สูติแพทย์จะลงแผลผ่าตัดอย่างไร ตำแหน่งไหน แผลจะสวยไหม มีแผลเป็นไหม คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่พบบ่อยและสูติแพทย์จำเป็นต้องให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ทราบ การลงแผลผ่าตัดคลอดบุตรที่ผนังหน้าท้อง มีอยู่ 2 แบบ คือ ผ่าคลอดแนวตั้งและผ่าคลอดแนวนอน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีรายละเอียดความแตกต่างกัน ดังนี้

  1. ผ่าคลอดแนวตั้ง คือการลงแผลในแนวดิ่งที่ผนังหน้าท้องช่วงล่างตรงแนวกลางลำตัว ตั้งแต่ระดับต่ำกว่าสะดือยาวลงมาจนถึงระดับเหนือกระดูกหัวหน่าวเล็กน้อย ความยาวแผลประมาณ 10 เซนติเมตร การลงแผลแนวนี้จะผ่านเนื้อเยื่อหลายชั้น จนสามารถเข้าช่องท้องได้ง่าย
  2. ผ่าคลอดแนวนอน เป็นที่นิยมกว่า สวยงามกว่า กระทำโดยการลงแผลแนวขวางที่ผนังหน้าท้องด้านล่าง ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ตรงตำแหน่งรอยพับของหน้าท้องหรือระดับประมาณ 2 เซนติเมตรสูงจากขอบบนของกระดูกหัวหน่าว ขั้นตอนการผ่าจะซับซ้อนกว่าเล็กน้อย

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการผ่าคลอดแนวตั้ง กับการผ่าคลอดแนวนอน >>คลิกหน้าถัดไป

Expert Reviewed การตั้งครรภ์ ผ่าคลอด เตรียมตัวเป็นแม่