ปากแหว่งเพดานโหว่ เกิดจากอะไร ป้องกันได้ไหม รักษาอย่างไร

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนย่อมปรารถนาที่จะเห็นทารกน้อยคลอดออกมาสมบูรณ์แข็งแรง มีอาการครบ 32 ตามที่คนปกติควรจะเป็น แต่ถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นมา โดยเฉพาะอาการปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอน แต่ปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะคะ ร่วมหาสาเหตุของอาการปากแหว่งเพดานโหว่ การรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ในทารกสามารถทำได้เมื่อไร ติดตามอ่าน

ปากแหว่งเพดานโหว่ เกิดจากอะไร

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรค ปากแหว่งเพดานโหว่ กันค่ะ

ทำความรู้จัก : ปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft lip and cleft palate)

ร.ศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี  นักแก้ไขการพูด  กล่าวถึง  อาการ ปากแหว่งเพดานโหว่  โดยสรุปได้ ดังนี้

1. ในประเทศไทย มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ประมาณ 1.01 – 2.49 คนต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน

2. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คือ มีประมาณ 2.49 รายต่อเด็กแรกเกิด 1,000 ราย ประมาณว่า จะมีเด็กแรกเกิดใหม่ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราสูงถึงประมาณ 700-800 รายต่อปี

3. อาการปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่งที่มีโอกาสเกิดซ้ำได้ในลูกคนต่อไปสูงประมาณ 3-15 % ขึ้นอยู่กับชนิดของปากแหว่งเพดานโหว่

4. ถ้ามีเพดานโหว่ โอกาสลูกคนต่อไปจะมีเพดานโหว่จะสูงกว่าเด็กทั่วไป โดยเฉพาะทารกเพศชาย มีโอกาสที่จะเกิดเพดานโหว่สูงกว่าทารกเพศหญิง

ลักษณะปากแหว่งเพดานโหว่ที่พบ

ปากแหว่งเพดานโหว่

ปากแหว่งเพดานโหว่

ปากแหว่ง คือ  อาการที่ริมฝีปากบนแยกออกจากกัน เป็นอาการที่พบกับทารก 1 คนใน 700 คนในสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับเพดานโหว่ อาการปากแหว่งเกิดจากการที่สองซีกของใบหน้าไม่สามารถประกบกันได้พอดีในช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์

เพดานโหว่  คือ  การที่มีช่องเปิดระหว่างเพดานปากและฐานจมูก เกิดจากการที่ขากรรไกรบนของทารกไม่สามารถปิดได้สนิทในระหว่างตั้งครรภ์ ทำให้เกิดช่องว่าง อาการเพดานโหว่จะมีความรุนแรงกว่าอาการปากแหว่ง

สาเหตุของปากแหว่งเพดานโหว่

ปัจจัยภายนอก

เชื่อว่าปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับอาการปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นไปได้สูงถึงประมาณ 80-88% โดยปัจจัยภายนอกที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับอาการปากแหว่งเพดานโหว่  ได้แก่

1. การเจ็บป่วยของแม่เมื่อตั้งครรภ์

2. ภาวะขาดสารอาหารของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์

3. แม่สูบบุหรี่จัด

4. แม่ได้รับยา หรือสารบางชนิดต่อเนื่อง เช่น ยากันชักเช่น ฟีไนโตอิน (Phenytoin), ไดแลนติน (Dilantin) ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) สารพิษ สารเคมี การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ หรือ การขาดกรดโฟลิคในระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น

ปัจจัยภายใน

เกิดจากกรรมพันธุ์  พบว่า อาการนี้มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมได้ประมาณ 12-20% ของผู้ป่วยทั้งหมด

บทความแนะนำ  ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์เลี่ยงโรคทางพันธุกรรม

ปากแหว่งเพดานโหว่ ก่อให้เกิดผลกระทบใดบ้าง

ปากแหว่งเพดานโหว่

ปากแหว่งเพดานโหว่

1. ปัญหาการดูดกลืนอาหาร เพราะจะทำให้นมไหลย้อนขึ้นไปที่จมูกผ่านช่องเพดานโหว่ เกิดการระคายเคืองจมูก ยิ่งทานนมผสมจะมีอาการมากกว่าทานนมแม่ ทำให้ทารกกระสับกระส่าย ร้องไห้ กวนบ่อย และไม่อยากดูดนม

2. ปัญหาการเจริญเติบโตช้า เพราะมีความลำบากในการดูดกลืนอาหาร   จึงส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ช้าได้

3. ปัญหาทางเดินหายใจ การดูดกลืนนม หรืออาหารที่ยากลำบาก อาจทำให้สำลัก ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

4. ปัญหาด้านการพูด ทำให้พูดช้า พูดออกเสียงไม่ชัด อาจทำให้เด็กรู้สึกมีปมด้อยได้

5. ปัญหาฟันผิดปกติ ความผิดปกติของโครงสร้างริมฝีปากเพดาน และจมูก ทำให้มีความผิดปกติของโครงสร้างของฟัน และการสบกันของฟัน เช่น ฟันล่างครอบฟันบน ฟันบน และฟันล่างไม่สบกัน ฟันขาดหายไป ฟันขึ้นผิดที่ และผิดตำแหน่ง เป็นต้น

อ่าน  การป้องกันอาการปากแหว่งเพดานโหว่ คลิกหน้าถัดไป >>>

ช่วงวัยของเด็ก ทารก สุขภาพของทารก