ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเกลียดครู

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ปัญหาในวัยเรียนของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ไม่อยากไปโรงเรียน อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทั้งตัวเด็กเองและเกิดจากสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน หากเกิดปัญหาที่ว่า ลูกเกลียดครูจนไม่อยากไปเรียนจะทำอย่างไรดี เรามีคำตอบ

ปัญหาลูกไม่อยากโรงเรียนเกิดจากสาเหตุใด

ลูกไม่อยากไปโรงเรียน (School Refusal Problem in Children) เป็นปัญหาที่มักพบได้บ่อยในเด็กเล็ก อาจเกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุ เช่น   การเริ่มต้นของภาคเรียนใหม่ การย้ายไปเรียนโรงเรียนแห่งใหม่ หรือการที่โรงเรียนปิดเทอมเป็นเวลานาน แล้วมีการเริ่มภาคการศึกษาใหม่ เป็นต้น ตามการรายงานพิเศษเกี่ยวกับสุขภาพชิ้นล่าสุดที่มีชื่อว่า การจัดการกับความกังวล และความกลัว (Coping with Anxiety and Phobias) ของวิทยาลัยแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่า การปฏิเสธการไปโรงเรียนมักจะเกิดจากความกังวล โดยสาเหตุที่ซ่อนอยู่ภายในอาจมาจากโรคกลัวสังคม (social phobia) คือ ความกลัวที่เกิดจากสภาพทางสังคม หรือการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน หรือโรควิตกกังวลไปทั่ว (generalized anxiety disorder) กล่าวคือ การกลัวเกินเหตุ และกังวลไปกับหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง เช่น กลัวถูกเรียกในชั้นเรียน กลัวครู กลัวการโดนแกล้ง เป็นต้น

ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียนมีลักษณะอย่างไร

ช่วงวัยเด็กที่มักจะมีปัญหาเรื่องไม่อยากไปโรงเรียน  มักมีอายุระหว่าง 3 – 6 ปี  เนื่องจากช่วงอายุดังกล่าวเด็กจะเพิ่งเริ่มไปโรงเรียนในระดับอนุบาล อาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น

1.ไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อต้องจากพ่อแม่

2.เด็กอาจถูกเพื่อนที่โรงเรียนแกล้ง

3.เด็กไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้จึงไม่มีเพื่อนเล่น

4.บางครั้งสาเหตุอาจเกิดจากวิชาเรียน และการบ้านต่าง ๆ  ซึ่งวิชาเรียนอาจง่ายเกินไป ทำให้เด็กเกิดความเบื่อ หรือ วิชาเรียนอาจยากจนเกินไป ทำให้เด็กเกิดความกดดันว่าไม่ฉลาดเท่าเด็กคนอื่นๆ

5.เด็กอาจประสบกับความกังวลในเรื่องอื่นๆ จนไม่มีสมาธิเรียนหนังสือ และไม่อยากไปโรงเรียน

6.ปัญหาเด็กเกลียดครู  (จะขอพูดถึงในหัวข้อต่อไปค่ะ)

เด็กจะแสดงพฤติกรรมไม่อยากไปโรงเรียน  เช่น  แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด   ร้องไห้เมื่อถึงโรงเรียน  บางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียน  เจ็บหน้าอก  เวียนศีรษะ  เป็นต้น  คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ง่ายๆ ว่า เมื่อเด็กไม่อยากไปโรงเรียน เด็กจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้น แต่เมื่อเด็กรู้ว่าจะได้พักอยู่บ้าน อาการของเด็กก็จะดีขึ้นเอง  โดยทั่วไปแล้ว เด็กจะเกิดความกลัว หรือเกิดอาการที่แสดงถึงความกังวล เช่น เด็กอาจมีพฤติกรรมแปลกๆ มีความกังวลมากเกินเหตุ หรือเด็กอาจฝันร้าย

พญ.เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์ อธิบายว่า นอกจากการร้องไห้ไม่ไปโรงเรียนแล้ว ความเครียดที่เกิดขึ้น พ่อแม่อาจพบว่าลูกจะมีการเจ็บป่วยทางกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดขา ปวดแขน ทั้งๆ ที่ไม่ได้ไปโดนหรือหกล้ม ทั้งนี้ เป็นเพราะเด็กเกิดความกังวล หรือเครียดทำให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเครียดหลั่งออกมา ดังนั้น พ่อแม่และครูก็ต้องช่วยกันสังเกตดู อย่าด่วนไปตัดสินว่าเด็กแกล้งทำสำออย แต่ควรรับฟัง โดยคุณครูอาจจะให้เด็กไปนอนพักห้องพยาบาลก่อน เพื่อให้เด็กรู้สึกว่ามีที่ปลอดภัยมาหลบภัย เมื่ออาการดีขึ้นก็ให้กลับไปเรียนเหมือนเดิม

อ่านปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเกลียดครู  คลิก

การศึกษาระดับปฐมวัย ช่วงวัยของเด็ก พฤติกรรมของเด็กวัยเรียน วัยเรียน เด็กวัยเรียน โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล