ปลูกฝังลูกให้เก่งภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติด้วย Jolly Phonics

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ปัจจุบัน การปลูกฝังเด็กสองภาษานับเป็นกระแสที่มาแรงขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปี 2558 แล้วด้วย คุณพ่อคุณแม่ต่างก็หวังที่จะเห็นเด็กๆ สามารถก้าวสู่ความสำเร็จทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพการงานในยุค AEC ยุคที่ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาหลักในการสื่อสารเต็มรูปแบบ

ปลูกฝังลูกให้เก่งภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติด้วย Jolly Phonics

การเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ในช่วงปฐมวัยมีส่วนช่วยให้เด็กๆ ได้คุ้นเคยกับภาษาที่สองยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี การพัฒนาจะมากน้อยหรือช้าเร็วอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน หลักสูตรวิธีการสอน และรวมถึงการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย วันนี้ คุณ Emma Paul อาจารย์อาวุโส แผนกหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน ของบริติช เคานซิล จะมาพูดคุยถึง Jolly Phonics หนึ่งในหลักสูตรการสอนจากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงประสิทธิภาพในการช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ อ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ยังเล็กอย่างเป็นธรรมชาติ

Jolly Phonics คืออะไร และทำไมการสอนแบบ Jolly Phonics จึงเหมาะสมกับเด็กไทย
Jolly Phonics เป็นหนึ่งในวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ให้ผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ด้วยวิธีกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองอย่างเป็นระบบ  ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การฟังและอ่านออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติแทนวิธีการท่องจำ

เด็กๆ จะได้เรียนรู้รหัสเสียงหลักของภาษาอังกฤษโดยเชื่อมโยงกับตัวอักษรทั้ง 26 ด้วยกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ทำให้เด็กๆ ซึมซับและเข้าใจวิธีผสมเสียงเป็นคำและการออกเสียง นำไปสู่การสะกดคำและเขียนตัวอักษรได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง

จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการสอนภาษาอังกฤษในประเทศแถบยุโรป อเมริกาใต้ และในประเทศไทย ดิฉันพบว่า วิธีการสอนโดยเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษรแบบ Jolly Phonics เหมาะสมกับการเรียนและการฝึกออกเสียงของเด็กเล็กที่เรียนภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างเด็กไทย ช่วยการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ต่อไปได้อย่างง่ายดาย และบริติช เคานซิลเองก็ได้เลือกให้ Jolly Phonics เป็นแนวการสอนหลักของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของเรา

กิจกรรมอะไรบ้างที่ใช้หลักการของ Jolly Phonics มาช่วยส่งเสริมในห้องเรียน>>

การศึกษาระดับประถม ภาษาอังกฤษ โรงเรียน