ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับ Central Gift Card จาก Snyppit ต้อนรับตรุษจีน

lead image

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 4 ท่านที่ส่งคลิปวิดีโอลูกหนูน้อยน่ารักผ่านแอพพลิเคชั่น Snyppit ต้อนรับตรุษจีน หากคุณคือผู้โชคดี กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ [email protected]

ผู้โชคดีท่านแรก: คุณ faroh

หากวิดีโอนี้เป็นของคุณ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อแจ้งที่อยู่จัดส่งบัตร Central Gift Card ค่ะ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

วิดีโอของผู้โชคดีท่านอื่น คลิกหน้าถัดไป >>>


ผู้โชคดีท่านที่สอง: คุณ nefer

หากวิดีโอนี้เป็นของคุณ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อแจ้งที่อยู่จัดส่งบัตร Central Gift Card ค่ะ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

วิดีโอของผู้โชคดีท่านอื่น คลิกหน้าถัดไป >>>


ผู้โชคดีท่านที่สาม: คุณ juthatip

หากวิดีโอนี้เป็นของคุณ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อแจ้งที่อยู่จัดส่งบัตร Central Gift Card ค่ะ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

วิดีโอของผู้โชคดีท่านอื่น คลิกหน้าถัดไป >>>


ผู้โชคดีท่านที่สี่: คุณ kateka 01

หากวิดีโอนี้เป็นของคุณ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อแจ้งที่อยู่จัดส่งบัตร Central Gift Card ค่ะ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์