ประกวดภาพถ่าย หนูน้อยไหว้สวย รับวันเด็กแห่งชาติ 2559!

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559<br> "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"<br> พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี