บุหรี่มหันตภัยร้ายต่อลูกในครรภ์

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

บุหรี่จัดเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่ให้โทษทั้งต่อผู้สูบบุหรี่เองและยังสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนรอบข้าง โดยเฉพาะแม่ท้องหากคุณแม่เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ขอบอกค่ะว่าส่งผลเสียต่อลูกในครรภ์อย่างมาก ผลเสียอย่างไรติดตามอ่านกันค่ะ

คนท้อง สูบบุหรี่, ตั้งครรภ์ สูบบุหรี่

บุหรี่อันตรายใกล้ตัว

บุหรี่จัดเป็นสารเสพติด นิโคติดเป็นสารเคมีที่พบในใบยาสูบและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง alpha 4 beta 2 subunit nAChR  ในระบบประสาทส่วนกลางโดยเฉพาะที่ brain reward  system ได้  บุหรี่มีผลทำให้ผู้สูบเสพติดบุหรี่ได้มากกว่าเฮโรอีน  ยาบ้า  กัญชา  เพราะนิโคตินในบุหรี่สามารถเข้าสู่สมองได้อย่างรวดเร็วและทำให้สมองถูกทำลายได้เร็วเช่นกัน ทำให้ระบบการทำงานของสมองและระบบทางเดินหายใจเสื่อมลงมีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง  อีกทั้งบุหรี่ยังเป็นสิ่งเสพติดที่เข้าถึงง่าย  คือ  หาซื้อได้ง่าย และยังไม่จัดเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย    แม้แต่ควันบุหรี่มือสองก็ล้วนมีผลกระทบทั้งสิ้น  ดังนั้น การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และควันบุหรี่มือสอง  ถือเป็นวิธีการที่ดีและปลอดภัยที่สุดเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดกับระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจ  รวมถึงในแม่ท้องที่จะกระทบต่อทารกในครรภ์อีกด้วย

แม่ท้องสูบบุหรี่

คงไม่ใช่เรื่องดีนักที่แม่ท้องสูบบุหรี่  เพราะแม่ท้องเพียงแค่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  เช่น ฝุ่น  ควัน  กลิ่นอันไม่พึงประสงค์  เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำลายสุขภาพแม่และทารกในครรภ์ทั้งสิ้น  ปัจจุบันพบว่า  มีแม่ท้องจำนวนไม่น้อยที่ยังสูบบุหรี่ซึ่งผลร้ายจากการสูบบุหรี่นั้น  จากรายงานการศึกษาพบว่า  แม่ท้องที่สูบบุหรี่  ทารกที่เกิดมาจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติและยังทำให้ทารกแรกคลอดมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย  สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งอเมริกา (American Society for Reproductive Medicine – ASRM)  มีผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 13 ของภาวะมีบุตรยากในผู้หญิงที่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ระหว่างที่ตั้งครรภ์อาจเป็นสาเหตุทำให้แท้งบุตร  ภาวะรกเกาะต่ำ  ทารกน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน  ฯลฯ  นอกจากนี้ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมีแน้วโน้มที่จะหมดประจำเดือนเร็วกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 4 ปี

นอกจากนี้  ควันบุหรี่ที่สูดดมเข้าไป  หรือที่เรียกว่า “บุหรี่มือสอง”  ก็เป็นตัวอันตราย นพ.วิชิตพล ฟูสิริพงษ์ แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลปิยะเวท  ได้อธิบายอันตรายที่มาจากควันบุหรี่ไว้ดังนี้

“ทุกวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี  ถือเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ  World No Tobacco Day สำหรับโทษของบุหรี่นั้นทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วเพราะมีหลาย ๆ องค์กรที่รณรงค์เรื่องพิษภัยจากบุหรี่  แต่จะมีใครรู้บ้างว่าผลเสียนอกจากจะเกิดกับตัวผู้สูบเอง   และสำหรับคนรอบข้างที่สูดดมควันบุหรี่เข้าไปก็เปรียบได้กับคนที่สูบบุหรี่เช่นกัน  หรือที่เรียกว่า “ควันบุหรี่มือสอง  ซึ่งในควันบุหรี่สีขาว ๆ นั้นมีสารเคมีอยู่มากกว่า 60 ชนิดที่วงการแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง  ซึ่งผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองนั้นเท่ากับได้รับผลกระทบโดยตรงหรืออาจจะมากกว่าผู้สูบเอง 5 – 10 เท่าเลยทีเดียว เพราะมีความเข้มข้นของสารพิษมากกว่า ”

อ่าน  บุหรี่มหันตภัยร้ายต่อลูกในครรภ์  คลิก

การตั้งครรภ์ สุขภาพของแม่ท้อง เตรียมตัวเป็นแม่