น้ำหนักลูกในท้อง ตลอด 40 สัปดาห์

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ทารกในครรภ์มีน้ำหนักเท่าไหร่ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 9 จนถึงวันคลอด?...การที่ทารกในครรภ์เติบโตอย่างพอดี มีน้ำหนักที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ควรใส่ใจ

น้ำหนักลูกในท้อง

 ตลอด 40 สัปดาห์

น้ำหนักลูกในท้อง ตารางดังต่อไปนี้เป็นความยาวและน้ำหนักทารกในครรภ์โดยเฉลี่ย ซึ่งทารกในครรภ์แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างเราขอนำเสนอข้อมูลตั้งแต่อายุครรภ์ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผลการตั้งครรภ์ชัดเจนมากกว่าช่วงแรก ขอให้คุณสนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักลูกในท้อง  ตั้งแต่อายุครรภ์ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผลการตั้งครรภ์ชัดเจนมากกว่าช่วงแรก ขอให้คุณสนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์นะคะ

น้ำหนักลูกในท้อง

น้ำหนักลูกในท้อง  ตลอด 40 สัปดาห์

น้ำหนักลูกในท้อง  ตารางดังต่อไปนี้เป็นความยาวและน้ำหนักทารกในครรภ์โดยเฉลี่ย ซึ่งทารกในครรภ์แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เราขอนำเสนอข้อมูล น้ำหนักลูกในท้อง ตั้งแต่อายุครรภ์ 9 สัปดาห์เป็นต้นไป เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผลการตั้งครรภ์ชัดเจนมากกว่าช่วงแรก ขอให้คุณสนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์นะคะ

อายุครรภ์

ความยาวของลูก

น้ำหนัก

สัปดาห์ที่ 1  –  –
สัปดาห์ที่ 2  –  –
สัปดาห์ที่ 3  –  –
สัปดาห์ที่ 4  –  –
สัปดาห์ที่ 5  –  –
สัปดาห์ที่ 6  –  –
สัปดาห์ที่ 7  –  –
สัปดาห์ที่ 8  –  –
สัปดาห์ที่ 9 2.0 เซ็นติเมตร 5 กรัม
สัปดาห์ที่ 10 2.5 เซ็นติเมตร 7 กรัม
สัปดาห์ที่ 11 3.8 เซ็นติเมตร 10 กรัม
สัปดาห์ที่ 12 5.0 เซ็นติเมตร 15 กรัม
สัปดาห์ที่ 13 7.6 เซ็นติเมตร 28 กรัม
สัปดาห์ที่ 14 8.8 เซ็นติเมตร 42 กรัม
สัปดาห์ที่ 15 10.1 เซ็นติเมตร 70 กรัม
สัปดาห์ที่ 16 11.4 เซ็นติเมตร 100 กรัม
สัปดาห์ที่ 17 12.7 เซ็นติเมตร 140 กรัม
สัปดาห์ที่ 18 14.0 เซ็นติเมตร 190 กรัม
สัปดาห์ที่ 19 15.2 เซ็นติเมตร 240 กรัม
สัปดาห์ที่ 20 16.5 เซ็นติเมตร 297 กรัม
สัปดาห์ที่ 21 26.6 เซ็นติเมตร 340 กรัม
สัปดาห์ที่ 22 27.7 เซ็นติเมตร 355 กรัม
สัปดาห์ที่ 23 27.9 เซ็นติเมตร 370 กรัม
สัปดาห์ที่ 24 28.0 เซ็นติเมตร 450 กรัม
สัปดาห์ที่ 25 34.2 เซ็นติเมตร 680 กรัม
สัปดาห์ที่ 26 35.5 เซ็นติเมตร 755 กรัม
สัปดาห์ที่ 27 36.5 เซ็นติเมตร 900 กรัม
สัปดาห์ที่ 28 37.3 เซ็นติเมตร 1,020 กรัม
สัปดาห์ที่ 29 38.1 เซ็นติเมตร 1,133 กรัม
สัปดาห์ที่ 30 39.8 เซ็นติเมตร 1,360 กรัม
สัปดาห์ที่ 31 41.0 เซ็นติเมตร 1,511 กรัม
สัปดาห์ที่ 32 42.4 เซ็นติเมตร 1,700 กรัม
สัปดาห์ที่ 33 43.1 เซ็นติเมตร 1,814 กรัม
สัปดาห์ที่ 34 45.0 เซ็นติเมตร 2,154 กรัม
สัปดาห์ที่ 35 45.7 เซ็นติเมตร 2,381 กรัม
สัปดาห์ที่ 36 47.0 เซ็นติเมตร 2,721 กรัม
สัปดาห์ที่ 37 48.2 เซ็นติเมตร 2,872 กรัม
สัปดาห์ที่ 38 49.5 เซ็นติเมตร 3,084 กรัม
สัปดาห์ที่ 39 50.8 เซ็นติเมตร 3,175 กรัม
สัปดาห์ที่ 40 50.8 เซ็นติเมตร 3,400 กรัม

ราคาแพ็คเกจคลอดโรงพยาบาลทั่วไทย 

ที่มา : www.sanook.com

การตั้งครรภ์ พัฒนาการการตั้งครรภ์รายสัปดาห์ เตรียมตัวเป็นแม่