น้ำหนักควรจะขึ้นเท่าไหร่ช่วง “ตั้งครรภ์”

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

น้ำหนักที่ควรเพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์เท่าใด เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานและความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่สิ่งที่คุณแม่ทั้งหลายสงสัยกันมากกว่าก็คือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากไหนบ้าง

ผู้หญิงน้ำหนักควรขึ้นเท่าไหร่ช่วงตั้งครรภ์

ผู้หญิงน้ำหนักควรขึ้นเท่าไหร่ช่วงตั้งครรภ์

“ลูกหนัก 3 กก. แต่ฉันน้ำหนักขึ้นมาถึง 12 กก. น้ำหนักที่เกินมาจากไหน”

“ตอนนี้ฉันท้อง 5 เดือนและน้ำหนักขึ้นมา 3 กก. กว่า ๆ คุณหมอก็ไม่เห็นว่าอะไร แต่พี่สะใภ้ของฉันที่ตอนนี้ท้อง 8 เดือน เธอน้ำหนักขึ้นตั้งเกือบ 10 กก. ทำไมมันถึงต่างกันขนาดนี้”

จริง ๆ แล้วน้ำหนักควรเพิ่มขึ้นเท่าใด

นั่นเป็นคำถามที่ดี แต่คำตอบที่ถูกต้องนั้นมีมากกว่าคำตอบเดียว น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับ

1) คุณ “ตั้งครรภ์” ลูกคนเดียวหรือแฝด

2) น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ

เมื่อคุณได้คำนวณค่า BMI แล้ว ให้ใช้ชาร์ทต่อไปนี้เป็นข้อมูลในการตัดสินว่าน้ำหนักที่ควรเพิ่มขึ้นระหว่าง ตั้งครรภ์ คือเท่าใด

ค่า BMI ระหว่าง 18.5-24.9 น้ำหนักควรเพิ่มขึ้น 11.34-15.87 กก.

ค่า BMI เท่ากับ 18.5 หรือต่ำกว่า (น้ำหนักตัวก่อน ตั้งครรภ์ ต่ำกว่าเกณฑ์) ควรมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 12.07-18.14 กก.

ค่า BMI ระหว่าง 25-29.9 ควรมีน้ำหนักเพิ่มไม่เกิน 6.8-11.34 กก.

ค่า BMI เท่ากับ 30 หรือมากกว่า ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคอ้วน ควรน้ำหนักขึ้น 4.99-9.07 กก.

แล้วน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาจากไหนกัน

น้ำหนักต่อไปนี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น ไม่มีคุณแม่คนไหนที่จะมีน้ำหนักตรงเป๊ะตามที่ระบุไว้ ดังนั้น ข้อมูลนี้จึงเป็นภาพรวมให้คุณเข้าใจ แต่ไม่ได้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เที่ยงตรงแม่นยำ

เด็ก: 3.15-3.62 กก.

รก: 0.45-0.90 กก.

น้ำคร่ำ: 0.90 กก.

มดลูก: 0.90 กก.

เนื้อเยื่อเต้านมที่พัฒนาระหว่างตั้งครรภ์: 0.90 กก.

ปริมาตรเลือดที่เพิ่มระหว่างตั้งครรภ์: 1.81 กก.

ของเหลวในเนื้อเยื่อที่พัฒนาระหว่าง ตั้งครรภ์ : 1.81 กก.

ไขมันและสารอาหารที่สะสมระหว่าง ตั้งครรภ์ : 3.17 กก.

น้ำหนักในช่วงตั้งครรภ์แต่ละไตรมาส หน้าถัดไป >>>

การตั้งครรภ์ สุขภาพของแม่ท้อง เตรียมตัวเป็นแม่