ประกวดภาพถ่าย "นุ๊ม.. นุ่ม ห๊อม.. หอม ผ้าห่มผืนโปรดของหนู"กับ ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล

lead image

ประกวดภาพถ่าย “นุ๊ม นุ่ม ห๊อม หอม ผ้าห่มผืนโปรดของหนู” กับ ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล<br> ผลิตภัณฑ์ดาวน์นี่ เบบี้ เจนเทิล และ theAsianparent Thailand ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ร่วมส่งภาพถ่ายหนูน้อยอายุตั้งแต่ 1 เดือนจนถึง 3 ขวบกับผ้าห่มผืนโปรดเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ "นุ๊ม นุ่ม ห๊อม หอม ผ้าห่มผืนโปรดของหนู" พร้อมบอกเคล็ดลับการถนอมผ้าห่มผืนโปรด ภาพที่ถูกใจคณะกรรมการทั้งหมด 15 ภาพ จะได้รับ Central Gift Voucher มูลค่า 1,500 บาทต่อรางวัล จำนวน 15 รางวัล เริ่มส่งภาพ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 24.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ชนะทาง www.Facebook.com/theAsianparentThailand วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการประกวด

1.ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้รูปของตัวเองและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและครบถ้วน

2.บริษัทขอตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

3.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนให้แก่ผู้อื่น

4.บริษัท Tickled Media จำกัด ผู้ผลิต theAsianparent.com จะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัล

5.บริษัท Tickled Media จำกัด ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรม รวมทั้งเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า หรือยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัท Tickled Media จำกัด

6.การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

7.การเข้าร่วมกิจกรรมถือว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขและวิธีการรับสิทธิแล้ว และตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

8.ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มา

9.ผู้ชนะจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5%

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!