นานมีบุ๊คส์ชวนหนูๆ มาสนุกกันทุกวันอาทิตย์ กับกิจกรรม Family Fun Sundays

นานมีบุ๊คส์ชวนหนูๆ มาสนุกกันทุกวันอาทิตย์ กับกิจกรรม Family Fun Sundays

นานมีบุ๊คส์ชวนน้องๆ หนูๆ มาสนุกกันทุกวันอาทิตย์ จนถึง 25 ต.ค. 58 ที่อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 เวลา 13.00-15.30 น. และ paradise park ชั้น 3 (ติดกับร้าน Nanmeebooks Shop) เวลา 14.00-16.00 น. ดูรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ที่นี่

กิจกรรมนานมีบุ๊คส์-27กย

วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย.

ชุดสัตว์

กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองภาษาแม่เป็นภาษาพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้โลกกว้าง จะช่วยให้ลูกรักมีทักษะทางภาษาได้อย่างไร

ร่วมสนุกกับ workshop“สอนภาษาให้ลูกรักด้วยแนวทาง Concentrated LanguageEncounter (CLE)”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง

เทคนิคการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา: Concentrated Language Encounter(CLE) ผ่านการเล่านิทานเรื่อง “ขอฉันแข่งด้วยคน” อันประกอบด้วย

 • การพัฒนาทักษะด้านภาษาให้ลูกรักอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 • การเรียนรู้ผ่านการอ่านอย่างมีความหมาย
 • การปฏิบัติกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติจริง(Hands-on)ด้วยการทำสมุดนิทาน
 • การทำงานร่วมกัน
 • ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

กิจกรรมสำหรับลูกรักเดอะแมลงก๊อตทาเลนต์

ร่วมสนุกกับการตามหาความสามารถพิเศษของแมลงด้วยกิจกรรม“เดอะแมลงก๊อตทาเลนต์” แล้วแข่งขันกันว่าแมลงดุ๊กดิ๊กของใครจะไปถึงอาหารได้ก่อนกัน

สิ่งที่ลูกรักจะได้เรียนรู้

 • เรียนรู้ความสามารถที่แตกต่างกันของแมลงบางชนิดจากการฟังนิทานเรื่องขอฉันแข่งด้วยคน”เทียบเคียงกับความสามารถของตนเองเชื่อมโยงสู่การยอมรับและเข้าใจในความสามารถที่แตกต่างกันของเพื่อนๆ
 • เรียนรู้และเคารพในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมในความแตกต่าง
 • พัฒนา EQ (ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข)
 • พัฒนาคุณภาพภายใน เห็นความสำคัญของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองและพัฒนาพลังเชิงบวก

...................................................................................................

วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค.

ชุดสสาร

กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองโอมเพี้ยง! จงเปลี่ยนร่าง

จริงหรือ! ลูกรักเก่งด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวก็สามารถเอาตัวรอดได้แล้ว

ไม่นะ! ลูกรักควรจะมีความฉลาดในหลายๆ ด้าน

ร่วมสนุกกับ workshop“6 Upพัฒนาความฉลาด 6 ด้านผ่านการเล่น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง

เทคนิคการพัฒนาความฉลาดของลูกรักผ่านการเล่น

 • การพัฒนาทักษะด้านร่างกายให้ลูกรักSensory & Body Smartผ่านการเล่น
 • ลักษณะการเล่นที่เป็นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
 • ตัวอย่างการเล่นกับลูกเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรมความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ความฉลาดในการแก้ปัญหา และความฉลาดที่ได้จากการเล่น

กิจกรรมสำหรับลูกรักเกมตามล่าหาสมบัติ

ลองดูสิว่าใครจะตามล่าหาสมบัติได้ได้ครบ แล้วร่วมสนุกกับกิจกรรม“ทำไอศกรีมแสนอร่อยจากสมบัติที่ตามหามาได้”ลองชิมดูว่าไอศกรีมของใครจะอร่อยสุดๆ

สิ่งที่ลูกรักจะได้เรียนรู้

 • การเล่นอย่างสนุกและมีความหมายผ่านการตามล่าหาสมบัติ
 • เรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสสาร จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 • เรียนรู้ลำดับขั้นตอนการทำไอศกรีมและสนุกกับการแลกเปลี่ยนกันชิมว่าชอบรสชาดใดมากที่สุด
 • เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม
 • พัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้

...................................................................................................

วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค.

ชุดเครื่องมือ

กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองพื้นฐานทางวิศวกรสำหรับลูกรัก

จะส่งเสริมลูกรักให้มีวิธีคิดแบบวิศวกร ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ การคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยวิธีใด

ร่วมสนุกและหาคำตอบผ่านworkshop“พื้นฐานทางวิศวกรสำหรับลูกรัก”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง

เทคนิคการพัฒนาให้ลูกรักมีวิธีคิดแบบวิศวกร

 • การพัฒนาทักษะด้านความคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking
 • เล่นกับลูกผ่านการทำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง(Hands-on) และฝึกวิธีคิดแบบวิศวกร
 • การตั้งคำถามเพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวลูกรักให้ปรากฎออกมา
 • การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 • การพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสำหรับลูกรักโอม กุ๊กกิ๊ก ก๊อกแก๊ก กุ๊บกั๊บ ความปรารถนาของพระราชาจงกลายเป็นจริง เพี้ยง! ”

ร่วมสนุกกับกิจกรรม“สัมผัสแรงรอบๆ ตัวเรา”ลองดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความปรารถนาของพระราชากลายเป็นจริง

สิ่งที่ลูกรักจะได้เรียนรู้

 • เรียนรู้แรงรอบๆ ตัวเช่น แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก แรงเสียดทาน แรงเฉื่อย แรงดันและแรงลอยตัว ผ่านการทำกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง(Hands-on)
 • เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 • การพัฒนาทักษะการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

...................................................................................................

วันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค.

ชุดโลก อวกาศ

กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองเปิดประตูสู่อนาคตของลูกรักด้วยคำถามปลายเปิด

ลูกๆของเรามีศักยภาพในตนเองที่ยังไม่ถูกเปิดเผย เราจะดึงศักยภาพของลูกรักให้ปรากฎได้ด้วยวิธีใด

ร่วมสนุกกับ workshop“เปิดประตูสู่อนาคตของลูกรักด้วยคำถามปลายเปิด”

Win-Win ชนะทั้งสองฝ่าย ถามคำถามอย่างไรให้ลูกอยากตอบ และได้คำตอบที่สร้างสรรค์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง

 • เทคนิคการตั้งคำถามปลายเปิดการใช้คำถามปลายเปิดเพื่อดึงศักยภาพของลูกรักให้ปรากฎ
 • ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
 • การปฏิบัติกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติจริง(Hands-on)
 • การทำงานร่วมกัน

กิจกรรมสำหรับลูกรักตะลุยอวกาศกับหมูน้อย

ฟิ้ว! ใครว่าหมูน้อยจะทะยานขึ้นฟ้าไปกับยานอวกาศเพื่อท่องดวงจันทร์ไม่ได้

ร่วมสนุกกับกิจกรรม“ตะลุยอวกาศกับหมูน้อย”ด้วยการออกแบบจรวดเพื่อส่งหมูน้อยขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ให้สำเร็จ

สิ่งที่ลูกรักจะได้เรียนรู้

 • ท้าทายความสามารถของลูกรักว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ด้วยวิธีใด
 • การปฏิบัติกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติจริง(Hands-on)
 • การพัฒนาทักษะการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้

 ...................................................................................................

วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค.

ชุดเทคนิคเล่นกับลูก

กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง“Fit and Funแม่ลูกผูกพันใน 1 นาที

ลูกรักของเรามีความบกพร่องเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสทั้ง 7หรือไม่

จะส่งเสริมและพัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง 7Sensory Integration (SI) ของลูกรัก ให้สุดศักยภาพได้ด้วยวิธีใด

ร่วมสนุกกับ workshop“Fit and Fun”แม่ลูกผูกพันใน 1 นาที”ส่งเสริมให้ลูกน้อยอารมณ์ดีผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง

เทคนิค

 • เทคนิคการพัฒนาทักษะด้านร่างกายให้ลูกรัก Sensory & Body Smart
 • เทคนิคการดูแลรูปร่างตัวเองพร้อมๆกับการเล่นกับลูกรัก
 • เทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการพัฒนาสมองของลูกรักBrain Gym

กิจกรรมสำหรับลูกรักหลงทางในเขาวงกต

ร่วมสนุกกับกิจกรรม“หลงทางในเขาวงกต”ออกแบบและประดิษฐ์เกมเขาวงกตดูสิว่าเกมเขาวงกตของใครจะเจ๋งกว่ากัน

สิ่งที่ลูกรักจะได้เรียนรู้

 • สนุกกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกายไปพร้อมๆ กัน
 • สนุกกับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการออกแบบและประดิษฐ์เกมเขาวงกต
 • พัฒนาความสามารถในการคิด และสร้างเป็นชิ้นงาน
 • สนุกกับการแลกเปลี่ยน เกมเขาวงกต ให้เพื่อนๆได้ทดลองเล่น เกมเขาวงกต ของตนเอง ท้าทายว่าเกมของใครจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่ากัน

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

5 ที่เที่ยวเปิดใหม่ น่าพาลูกไปเที่ยว

กิจกรรมที่ลูกน้อยวัยอนุบาลสามารถทำได้ที่บ้าน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner