ธนาคารออมสิน แจกเงินฟรี 5,000 บาท แม่ลูกอ่อนเตรียมพุ่งตัวไปได้เลย!

lead image

ธนาคารออมสิน แจกเงินฟรี 5,000 บาท เฉพาะวันที่ 1 เมษายน 2561 เท่านั้น คุณแม่ทั้งหลายสามารถเช็คเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ได้เลย แจกหนักขนาดนี้ จะพลาดได้ยังไง

ธนาคารออมสิน แจกเงินฟรี

ธนาคารออมสิน แจกเงินฟรี 5,000 บาท และ 500 บาท ให้กับเด็กๆ ทุกคนที่ทำตามเงื่อนไขของธนาคาร ถ้าพ่อแม่ไม่อยากชวดเงิน ต้องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทาง TheAsianparent  นำมาสรุปให้ดีๆ ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องรับเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น นะคะ

 

เงื่อนไข การมอบเงินขวัญถุง

ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็ก ที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2561 ซึ่งก็คือ “วันออมสิน” ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

 •  เป็นเด็กที่เกิดวันออมสิน หรือ วันที่ 1 เมษายน 2561 จะได้รับเงินทุนประเดิม จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย  หรือ
 •  เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินและได้มีการตั้งชื่อเด็กโดยปรากฏในสูติบัตรว่า “ออมสิน” จะได้รับเงินทุนประเดิม จำนวนเงิน 5,000 บาทต่อราย

หลักเกณฑ์การขอรับเงินทุนประเดิม

 • เป็นเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ คือ เป็นเด็กที่เกิดวันออมสิน หรือ เป็นเด็กที่เกิดวันออมสินและตั้งชื่อในสูติบัตรว่า “ออมสิน”
 • บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
 • ขอรับเงินทุนประเดิมได้ไม่เกินเดือนธันวาคม  2561

หลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม

 • ต้นฉบับ และสำเนาสูติบัตรของเด็ก
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐาน ในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

การขอรับเงินทุนประเดิม

 • ให้บิดาหรือมารดาของเด็กที่มีมีสัญชาติไทย เป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา
 • ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิม ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และจะอายัดเงินทุนประเดิมไว้จนกว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิม ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

สำหรับเด็ก ๆ คนไหน ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น แต่อยากได้ของที่ระลึกเป็นกระปุกออมสินสวยๆ จากทางธนาคารก็สามารถทำได้ง่ายๆ ค่ะ เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่นำเงินมาฝากที่ธนาคารตั้งแต่ 5000 บาท ขึ้นไป ก็ได้กระปุกออมสินไปให้ลูกๆ ฝึกสร้างวินัยในการออมเงินแล้วค่ะ

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/03/ธนาคามออมสิน1 300x300.jpg ธนาคารออมสิน แจกเงินฟรี 5,000 บาท แม่ลูกอ่อนเตรียมพุ่งตัวไปได้เลย!

ธนาคามออมสิน แจกเงินฟรี

เงื่อนไข การรับเงินกระปุกออมสิน

 1. จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี  ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย
 2. เจ้าของบัญชีเงินฝาก และหรือเจ้าของทะเบียนสลาก 1 ราย จะได้รับของขวัญจำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะฝากเงินมากว่า 1 บัญชีหรือมากกว่า 1 ทะเบียนสลากก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกของขวัญสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
 3. เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องนำสมุดฝากเงินมาฝากด้วยตนเอง หรือเจ้าของทะเบียนสลากต้องมาฝากเงินด้วยตนเอง  ณ  ธนาคารออมสินสาขา ทั้งนี้ กรณีบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้มาฝากเงินจะเป็นผู้ฝากหรือผู้เยาว์ก็ได้
 4. ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแจกของขวัญในประกาศได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร
 5. เริ่มแจกตามธนาคารออมสินสาขาทั้วประเทศ ในวันที่ 1 เม.ย 2561 ตั้งแค่เวลา 08:30 – 12:00 น. ส่วนธนาคารออมสินที่อยู่ในส่วนราชการ จะเปิดให้เริ่มแลกวันที่ 2 เม.ย 2561 เป็นต้นไป

ที่มา: gsb.or.th
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!