ทํานายอาชีพในอนาคตของลูกน้อยจากความฉลาด 8 ด้าน

ทํานายอาชีพในอนาคตของลูกน้อยจากความฉลาด 8 ด้าน

มีการวิจัยเรื่องความฉลาดหรือศักยภาพของลูกน้อยว่า สิ่งเหล่านี้สามารถขึ้นภายหลังคลอดได้ ลูกน้อยสามารถเป็นอัจฉริยะหรือสร้างความฉลาดได้ง่าย ๆ จากความสามารถที่สร้างเอง โดยแบ่งออกได้เป็น 8 ด้าน

อยากให้ลูกโตขึ้นมาเป็นอะไร พ่อแม่สามารถสร้างให้ลูกได้ตั้งแต่หลังคลอด สังเกตจากความชอบและความถนัดของลูก พร้อมสนับสนุนลูกให้ถูกทาง

ความฉลาดสร้างได้ 8 ประการสู่การเป็นอัจฉริยะของลูกน้อย

ทํานายอาชีพในอนาคต, ความฉลาดสร้างได้

#1 ความฉลาดทางด้านการพูดและภาษา (Verbal-Linguistic Intelligence)

เป็นความสามารถในการเข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการเขียน การเรียนรู้ภาษา การใช้ภาษาสื่อสารให้ได้ผลตามเป้าหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้คนอื่นเข้าใจได้ดี เด็กที่มีความฉลาดในด้านนี้ โตขึ้นมาอาจมีอาชีพ นักเขียน ทนาย นักปรัชญา นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง และครูอาจารย์

ทํานายอาชีพในอนาคต, ความฉลาดสร้างได้

#2 ความฉลาดทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematic Intelligence)

หากลูกมีความสามารถทางด้านตรรกะ มีการใช้เหตุผลหรือใช้ภาพศิลป์มุ่งแสดงความหมายและตัวเลข คณิตศาสตร์ ชอบการคิดวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ การสืบสวน และความสามารถในการคิดคำนวณที่ซับซ้อน ความฉลาดและศักยภาพในด้านนี้พบสูงในอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ วิศวกร แพทย์ และนักเศรษฐศาสตร์

ทํานายอาชีพในอนาคต, ความฉลาดสร้างได้

#3 ความฉลาดทางด้านมิติสัมพันธ์และการมองเห็น (Visual-Spatial Intelligence)

หากลูกมีประสาทสัมผัสดีทางด้านทิศทาง มีการใช้งานประสานกันระหว่างมือและตาได้ดี มีความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจ ด้านมิติสัมพันธ์ และการสร้างภาพในจินตนาการ สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานได้ เมื่อโตขึ้นอาจเป็น ศิลปิน จิตรกร ประติมากร ดีไซเนอร์ สถาปนิก วิศวกร

อาชีพในอนาคตของลูกน้อยจะเป็นอะไรันบ้าง ดูต่อ.... >>

ทํานายอาชีพในอนาคต, ความฉลาดสร้างได้

#4 ความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-Kinesthetic Intelligence)

หากลูกมีความสามารถใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางกายได้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ดีโดยการเคลื่อนไหวไปมา ชอบการแสดง การละคร และยังเก่งในเรื่องการสร้างสิ่งของ เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการลงมือทำ ศักยภาพด้านนี้เมื่อโตขึ้นอาจเป็น นักกีฬา นักเต้น นักแสดง ศัลยแพทย์ นักก่อสร้าง และทหาร

ทํานายอาชีพในอนาคต, ความฉลาดสร้างได้

#5 ความฉลาดทางด้านดนตรี (Musical-Rhythmic Intelligence)

เป็นความสามารถในการเข้าใจ และสร้างสรรค์ดนตรี เข้าใจในจังหวะ และมักจะอ่อนไหวต่อเสียงดนตรี ลูกที่มีความฉลาดและสนใจในด้านนี้มีโอกาสเป็น นักแต่งเพลง นักดนตรี นักเต้น นักสร้างเครื่องดนตรี นักร้อง วาทยกร นักจัดรายการวิทยุ

#6 ความฉลาดในด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal-Social Intelligence)

ลูกมีความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น สามารถจูงใจผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม เด็กที่มีความฉลาดและมีศักยภาพในด้านนี้มักมีอาชีพ นักการเมือง ผู้นำทางศาสนา นักสังคมสงเคราะห์ นักบริหารจัดการ ครู นักการศึกษา นักขาย นักโฆษณา

ทํานายอาชีพในอนาคต, ความฉลาดสร้างได้

#7 ความฉลาดด้านการรู้ภายในตนเอง (Interpersonal Intelligence)

หากลูกชอบที่จะทำงานคนเดียว แต่เข้าใจอารมณ์ มีเป้าหมาย และแรงดลใจของตนเอง มีการใคร่ครวญและเชื่อมโยง แสวงหา หรือค้นหาบนพื้นฐานความคิดของตัวเอง และมีเข้าอกเข้าใจความรู้สึกภายในของผู้คน ศักยภาพด้านนี้พบสูงใน นักปรัชญา นักจิตวิทยา นักเขียน ผู้ให้คำปรึกษา จิตแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์

ทํานายอาชีพในอนาคต, ความฉลาดสร้างได้

#8 ความฉลาดทางด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalistic-Physical World Intelligence)

หากลูกชอบที่จะเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ พืช สัตว์ ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมธรรมชาติรอบตัว สามารถรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัว เก่งในการจดจำและแยกประเภทชนิดต่าง ๆ ได้ มักมีโอกาสในอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักธรรมชาติ นักอนุรักษ์นิยม นักจัดแต่งสวน เกษตรกร

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.smartteen.net

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

8 เคล็ดลับเพิ่มความฉลาดให้ลูก
เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติอย่างไรและเข้าใจลูกมากขึ้นภายใน 16 นาที

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner